Informacja o stanie upraw za kwiecień 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Suma opadów w kwietniu wyniosła około 50 mm. Temperatury poniżej  0°C zarejestrowano w I i III dekadzie miesiąca. W I dekadzie miesiąca temperatura powietrza spadła do –4,5°C, a w III do –1,7°C. W związku z przebiegiem pogody utrudnione było stosowanie środków ochrony roślin, szczególnie fungicydów oraz insektycydów w pszenicy i rzepaku ozimym. Na około połowie powierzchni pszenicy ozimej wykonany został zabieg herbicydowy. Na początku kwietnia zaobserwowano równomierne wschody owsa, a kilka dni później jęczmienia  jarego. Obydwie uprawy pod koniec kwietnia były już bardzo dobrze rozkrzewione. W III dekadzie kwietnia zasiano około 82 ha kukurydzy. Ze względu na dobre uwilgotnienie gleby w czasie siewu należy spodziewać się jej równomiernych wschodów w I połowie maja. W ostatnim tygodniu kwietnia rozpoczęło się kwitnienie rzepaku – kilka dni później niż w ostatnich latach, co było spowodowane przebiegiem pogody.

RZD Błonie-Topola. Deszczowa pogoda i panujące niskie temperatury wpłynęły bardzo negatywnie na wschody buraka. Występujące w ostatnich dniach kwietnia przymrozki uszkodziły dopiero co wschodzące rośliny buraka, a tym samym uniemożliwiły przeprowadzenie pierwszych zabiegów herbicydowych. W kwietniu na powierzchni 14 ha zasiano kukurydzę na ziarno, następnie przeprowadzono zabieg herbicydowy w tej uprawie. Wilgotna kwietniowa aura była jednak korzystna dla rozwoju zbóż ozimych i wschodów zbóż jarych. W pszenicy ozimej wykonano zabieg T1 powiązany z regulacją zbóż oraz nawożeniem dolistnym.

RZD Borusowa. Pierwsza i druga dekada kwietnia nie sprzyjała wykonywaniu upraw polowych. Częste opady deszczu i niezbyt wysokie temperatury przechodzące w poranne przymrozki uniemożliwiały terminowe i wczesne siewy buraków cukrowych. Wzrost rzepaku i pszenicy jest zadowalający. Kwietniowe niewielkie przymrozki spowodowały w rzepaku minimalne uszkodzenia /pękanie łodyg/. W rzepaku zastosowano pełną dawkę azotu, jak również wykonano zabieg ochronny przeciw chorobom oraz zwalczanie szkodników. Pod koniec kwietnia rzepak rozpoczął kwitnienie. W pszenicy zastosowano drugą dawkę azotu. Stan tych upraw jest bardzo dobry. Buraki cukrowe udało się wysiać dopiero w trzeciej dekadzie kwietnia. Warunki glebowe i pogodowe były sprzyjające. Wilgotność gleby oraz nieco wyższe temperatury spowodowały, że po tygodniu buraki zaczęły wschodzić. Bezpośrednio po siewie wykonano zabieg herbicydowy.

RZD Grabów. Początek kwietnia rozpoczął się niewielkimi opadami śniegu i znacznym ochłodzeniem. Wyhamowało to nieco rozpoczęte prace polowe, które wznowiono w drugiej dekadzie miesiąca. Na niewielkiej powierzchni wysiano zboża jare. Większość pól została obsiana jesienią pszenicą, pszenżytem i jęczmieniem ozimym, które w warunkach suszy, jakie występują w ostatnich latach w naszym regionie są stabilniejsze w plonowaniu. Większość czasu pracy została przeznaczona na siew doświadczeń, głównie w systemie ekologicznym z odmianami zbóż jarych i roślin bobowatych. Zostały założone doświadczenia demonstracyjne z odmianami pszenicy jarej i grochu siewnego, mieszankami zbożowymi o zróżnicowanym składzie oraz wysiano pszenicę jarą z przeznaczeniem do różnej intensywności pielęgnacji mechanicznej przy użyciu brony chwastownik. Demonstracje te będą prezentowane w następnym miesiącu licznym grupom młodzieży szkół rolniczych i rolnikom w ramach współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. Chłodny kwiecień nie spowolnił wzrostu roślin. Wraz z trzecią dekadą kwietnia w zbożach ozimych wystąpiła faza strzelania w źdźbło, co jest sygnałem do rozpoczęcia aplikacji II dawki azotu pod zboża ozime. Po obserwacji roślin na polach zdecydowano o zastosowaniu ochrony fungicydowej w fazie T1.  Z końcem miesiąca wysiane zostały nawozy NPK pod kukurydzę, która w tym roku zostanie posiana na powierzchni około 40 hektarów. Jednocześnie z tego udało się zasiać kukurydzę na ziarno na powierzchni 15 ha.

RZD Kępa-Puławy. W kwietniu prace polowe rozpoczęły się od siewu zbóż jarych na polach produkcyjnych oraz w doświadczeniach. Pod koniec miesiąca udało się zasiać buraki cukrowe w Pulkach i w Puławach oraz rozpocząć siew kukurydzy w Sadłowicach. Po raz kolejny siew buraków oraz kukurydzy  odbywał się za pomocą robota polowego Robotti, co przyciągało uwagę mediów (POD PUŁAWAMI SIEJĄ ROBOTAMI – #262 nawozy nonstop – YouTube). Poza siewami zostały wykonane opryski insektycydem w rzepaku ozimym oraz nawożenie azotem. Druga dawka azotu została również zaaplikowana na zboża ozime. W końcu kwietnia przygotowane zostały pola, które czekają na siew kukurydzy, słonecznika oraz wysadzenie ziemniaka. Równie intensywne prace trwają w chmielnikach.

RZD Werbkowice. W dniach 18–22 kwietnia 2023 r. w RZD Werbkowice przeprowadzono siew buraków cukrowych na powierzchni 70,00 ha. Rozpoczęto także uprawę przedsiewną pod siew dyni pestkowej oraz nawożenie organiczne pól pod kukurydzę wg ekoschematu (przeoranie 12 h). W dniu 27.04 wysiano słonecznik na powierzchni 25 ha. Niekorzystny układ pogodowy (opady i niskie temperatury) niekorzystnie wpłynął na wschody pszenicy jarej. Wykonano zabieg nawożenia azotem pszenicy jarej w celu poprawy krzewienia. Siew mieszanki zbożowo-strączkowej na pow. 5 ha, nastąpił 13.04.2023 r. Natomiast od 15.04 br. rozpoczęto wypas krów. W tym celu wykonano i wyremontowano także ogrodzenia pastwisk.

RZD Wielichowo. Kwiecień 2023 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie nie był korzystny pod względem pogody. W ciągu minionego miesiąca było 20 dni z opadem atmosferycznym, który łącznie wynosił 39,2 mm. Występowały przygruntowe przymrozki (8 dni) z temperaturą nawet do –6,1ºC. Warunki atmosferyczne bardzo utrudniały terminowe przeprowadzenie prac polowych. Jednakże wysiano buraki cukrowe i gorczycę. Wykonano także opryski regulatorami wzrostu. W związku z pojawieniem się chorób grzybowych w zbożach (pszenżycie i pszenicy) wykonano również zabiegi fungicydami. Na części pól zastosowano dokarmianie roślin odżywkami.

RZD Wierzbno. Stan upraw na koniec kwietnia w naszej ocenie jest bardzo dobry, wiąże się to z bardzo obfitymi opadami deszczu w tym miesiącu. Zaobserwowano również pozytywne skutki siewu bezorkowego oraz zastosowania jednorazowej dawki azotu. Z pewnością do obecnego stanu upraw przyczyniło się również zastosowanie przedsiewne gnojowicy. W miesiącu kwietniu wykonano zabiegi regulatorami wzrostu oraz opryski fungicydowe. Wschody grochu oraz owsa również wyglądają dobrze i jeśli kolejny miesiąc nie będzie suchy, rośliny powinny wykorzystać potencjał plonowania. W najbliższym czasie planowane jest wykonanie oprysku herbicydowego w uprawie owsa.

RZD Żelisławki. Miesiąc kwiecień cechował się tradycyjnie dużą zmiennością pogodową. Liczne dni z przymrozkami, generalnie niska temperatura oraz silne wiatry, uniemożliwiały przeprowadzenie wielu zabiegów agrotechnicznych. Trzeba było wykorzystywać tzw. okna pogodowe. Szczególnie utrudnione były zabiegi regulacji łanu. Zaplanowane w autorskiej technologii uprawy zabiegi zostały wykonane. W dniu 6 IV zostały zasiane buraki cukrowe na powierzchni 31 ha, których pierwsze wschody zaobserwowano 18 IV. Stan upraw na koniec miesiąca oceniono jako dobry. Odczuwalny jest już jednak brak opadów.

RZD „JASTKÓW”.  Kwiecień w spółce był miesiącem nasilenia wiosennych prac agrotechnicznych na plantacjach chmielu. Wykonano odorywanie rzędów chmielu, ogławianie karp oraz kultywatorowanie międzyrzędzi na plantacjach. Pracownicy dosadzali także brakujące rośliny, aby zapewnić na plantacjach chmielu pełną obsadę. W uprawach ozimych pszenicy i pszenżyta wykonano zabiegi ochrony roślin. Podczas deszczowej pogody, gdy niemożliwa była praca na plantacjach, pracownicy spółki wykonali remont pomieszczeń socjalnych.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Kwitnienie sadu
Kwitnienie sadu
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content