Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Florencja, Włochy

Termin wyjazdu: 5.03.2023 – 9.03.2023

Cel wyjazdu: Udział w spotkaniu projektowym: EJP-SOIL SERENA – Mid-term meeting


Celem spotkania SERENA project – Mid-term meeting było omówienie postępów prac nad projektem, dyskusja nad przyjętymi metodami i podejściami do opracowania poszczególnych zadań oraz zaplanowanie prac i terminów Milestonów oraz Deliverable na 2023 rok. Pierwszego dnia zaprezentowane zostały ogólne założenia projektu, przedstawione referaty naukowe związane tematycznie z zagrożeniami gleb oraz usługami ekosystemowymi oraz wyniki prac nad WP1 (Co-creation and involvement of end-users). Drugiego dnia omawiane były i dyskutowane wyniki oraz trwające prace w WP2 (Definitions, conceptual Framework, and harmonized methodologies), WP3 (National SoilHUBS: Assessment of (bundles of) Soil functions/threats/ecosystem services at different scales), WP4 (Policy analysis), WP5 (EU-scale assessments) oraz WP6 (Coordination – Management – Communication). Trzeciego dnia spotkania przedstawione zostały wyniki z dwóch grup badawczych Working Group – Bundles oraz Working Group-Scenarios oraz zorganizowane trzy równoległe sesje warsztatowo-dyskusyjne (Bundles, Scenarios, Cookbook for methodologies harmonization). Spotkanie zakończyło się przedstawieniem głównych ustaleń trzech grup dyskusyjnych oraz podsumowaniem prowadzonych dyskusji and dalszymi pracami w projekcie SERENA. Pracownicy IUNG-PIB aktywnie uczestniczyli w spotkaniach pakietów roboczych oraz grup badawczych; wygłosili referaty „Soil ecosystem services modeling and mapping – possibilities and challenges” oraz “WP4 Policy analysis”

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content