krowy rasy Highland Cattle

Informacja o stanie upraw za okres styczeń – luty 2023 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Średnie temperatury stycznia i lutego 2023 r. były wyższe od średnich wieloletnich i wynosiły odpowiednio 3.3º C i 2,2º C. Zbliżone do średniej wieloletniej były opady, ze względu na temperatury powietrza w większości w postaci deszczu. W związku z łagodnym przebiegiem pogody w pierwszych dwóch miesiącach roku uprawy pszenicy ozimej i rzepaku były w bardzo dobrej kondycji. Jak na tę porę roku niepokoić jedynie może niski poziom wód gruntowych. Pod koniec lutego wysiano nawóz PK pod jęczmień jary. W oparciu o komunikaty IMGW-PIB nie było możliwości zastosowania azotowych nawozów mineralnych przed 1 marca.

RZD Błonie-Topola. Pogoda panująca w styczniu i lutym to mieszanka typowo zimowej aury oraz pogody jesiennej. Minimalna temperatura odnotowana w lutym wyniosła -9,6 º C. Zimowe miesiące były dość dobre pod względem ilości opadów, a szczególnie opadów śniegu. Zalegający na polach śnieg pozwoli z pewnością złagodzić skutki niedoboru opadów. Zboża ozime przezimowały w tym roku bez strat. Na wcześnie sianych plantacjach widać miejscami porażenie chorobami grzybowymi. W lutym dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym udało się wysiać w pszenicy ozimej nawozy potasowe oraz magnezowo-siarkowe. Minione dwa miesiące to również czas sprzedaży pszenicy oraz kukurydzy jak również okres prac remontowych przygotowujących zakład do nowego sezonu.

RZD Borusowa. Kolejna łagodna zima jest już prawie za nami. Była to jedna z najcieplejszych zim w naszym rejonie. W pierwszej dekadzie lutego wystąpiły kilkudniowe spadki temperatur poniżej zera. Wcześniej wystąpiły obfite opady śniegu przykrywając na kilka dni rośliny grubą warstwą. Dzięki temu rośliny rzepaku i pszenicy były zabezpieczone. W omawianych miesiącach występowały dość często okresy bez przymrozków z dodatnimi temperaturami w nocy i w dzień. Występujące w niektórych okresach kilkunastostopniowe przymrozki są na razie nieszkodliwe .Na dzień dzisiejszy nie występują żadne uszkodzenia w uprawach. Stan zasiewów jest bardzo dobry.

RZD Grabów. Styczeń i luty 2023 roku charakteryzowały się zwiększonymi opadami i temperaturą powyżej średniej z wielolecia. W styczniu opady deszczu i śniegu przekroczyły normę z wielolecia dwukrotnie, a w lutym o 50%. Przy temperaturach wyższych od średnich wpłynęło to na znaczną poprawę bilansu wodnego w glebie. Okres zimowy w gospodarstwie to przede wszystkim odbiór zaległych urlopów, zastępstw w oborze, remontów maszyn i prac remontowych i porządkowych w pomieszczeniach gospodarczych Zakładu. Dokonywane są zakupy nawozów i pasz dla bydła. Czyszczony jest materiał siewny do wysiewu na poletkach doświadczalnych i polach produkcyjnych. Czas zimy to także przygotowania do prowadzenia doświadczeń polowych. Produkcja zwierzęca ukierunkowana na produkcję mleka. Dzięki w miarę nowoczesnej oborze nie stwarza większych problemów. W ubiegłym roku wyprodukowano 457 tysięcy litrów mleka. Zapasy pasz objętościowych oraz zboża paszowego pozostają nagromadzone z rezerwą do przyszłorocznych zbiorów.

RZD Kępa Puławy. Początek 2023 roku, mimo z pozoru spokojnego czasu z racji zimy, rozpoczęto pracowicie. Przeprowadzone zostały prace porządkowe w sadzie. Część drzew owocowych została zlikwidowana, robiąc tym samym miejsce dla innej uprawy. Równie pracowicie przebiegały prace w chmielniku. Przeniesiona została jedna z plantacji chmielu. Możliwe było to dzięki powstałej pod koniec 2021 roku konstrukcji kompozytowej chmielnika. Początkiem stycznia rozpoczęto przygotowania nasion roślin jarych do zasiewu pól produkcyjnych oraz doświadczalnych. W tej chwili trwa oczekiwanie na odpowiednie warunki pogodowe, aby ruszyć z pierwszą dawką nawożenia azotowego. W lutym, po rozstrzygniętym przetargu zakupiono nowy ciągnik John Deere 6120M. Powodem do dumy jest rosnąca w ostatnim czasie popularnością naszego sklepu firmowego. Zawdzięczamy to, w głównej mierze, wprowadzeniu do sprzedaży mięsa wołowego, pochodzącego od krów z naszej hodowli. Poza tym pozyskaliśmy wielu nowych lokalnych dostawców, którzy systematycznie zaopatrują nas w najwyższej jakości produkty, pochodzące z ziemi puławskiej. Zachęcamy do odwiedzin!

RZD Werbkowice. RZD Werbkowice. W styczniu i lutym 2023 r.  w zakładzie trwały prace naprawcze maszyn i urządzeń oraz remontów. Opady śniegu i deszczu spowodowały podtopienia łąk.W styczniu rozliczono wydajność stada krów za rok 2022 na poziomie 9505 l.

RZD Wielichowo. Styczeń i luty 2023 r. pod względem aury diametralnie odbiegł od okresu zimy.  W styczniu w krótkim okresie wystąpiła temperatura dodatnia w wysokości +11; +16ºC. Natomiast luty był nieco chłodniejszy, lecz oba miesiące były bez okrywy śnieżnej. W styczniu opad atmosferyczny wyniósł 41,7mm, a w lutym 37,4mm. W/w okresie wystąpiły w dużym nasileniu wiatry, które spowodowały osłabienie roślin oraz przesuszyły w znacznym stopniu glebę. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych przygotowano sprzęt do prac wiosennych oraz przygotowano opał na następny okres zimowy. W lutym wysiano na pola nawóz potasowo magnezowy Korn- Kali jak również przygotowano nasiona owsa do siewu (czyszczenie i zaprawianie).

RZD Wierzbno. RZD Wierzbno. Stan przezimowania zbóż ozimych na koniec lutego 2023 r.  jest jeszcze trudny do oceny ponieważ nadal występują temperatury w nocy dochodzące do -7 C°, a obecnie na polach zalega około 10 cm śniegu. W związku z opadami śniegu i nocnymi przymrozkami, siewy owsa oraz grochu będą opóźnione o około 10 – 15  dni. Pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły obfite opady atmosferyczne, które będą miały na pewno pozytywny wpływ na uprawy w momencie ruszenia wegetacji wiosennej. Obecnie trwa przygotowanie pól pod siew owsa i grochu, w magazynie Zakładu składowane są zakupione nawozy – czekamy tylko na zmianę pogody by rozpocząć siewy i wiosenne zasilanie ozimin.

RZD Żelisławki. Styczeń i luty 2023 r. to w RZD Żelisławki tradycyjnie czas przygotowania do wiosennych prac polowych. Zgromadzono potrzebne nawozy mineralne, materiał siewny zbóż jarych i grochu. Sprzęt uprawowo- siewny i rozsiewacze nawozów przygotowane są do pracy.
W III dekadzie lutego rozpoczęto wysiew nawozów potasowych i magnezowo- siarkowych. Prowadzone są procedury związane z przetargiem na nawozy dolistne, biostymulatory i środki ochrony roślin. 

RZD „JASTKÓW.  W styczniu i lutym 2023 roku pracownicy Spółki przygotowywali przewodniki chmielu. Na plantacjach uprawianych w Panieńszczyźnie w każdym roku uprawy potrzebujemy około 120 tysięcy sztuk wykonanych z drutu przewodników które służą jako podpory dla roślin chmielu.  Kontynuowano także remonty maszyn do produkcji chmielarskiej i narzędzi do prac polowych. W okresie zimowym pracownicy Spółki byli również szkoleni w zakresie niezbędnym do wykonywania prac w rolnictwie.

Zima przebiegała do tej pory w sposób łagodny, plantacje chmielu uśpione czekają na wczesnowiosenne regulacje konstrukcji, zasiewy ozimin są w dość dobrej kondycji.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content