Porozumienie IUNG-PIB z Głównym Geodetą Kraju

W dniu 16 stycznia 2023 r. prof. dr hab. Wiesław Oleszek w imieniu IUNG-PIB zawarł porozumienie z Głównym Geodetą Kraju Panią Alicją Kulką.

Celem wzajemnej współpracy będzie:

  1. Inwentaryzacja opracowanych dotychczas map glebowo – rolniczych w skali kraju przez służbę geodezyjną i kartograficzną na poziomie powiatowym i wojewódzkim oraz inne instytucje.
  2. Wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie opracowania map glebowo – rolniczych.
  3. Stworzenie modelu pojęciowego bazy danych wraz ze schematem aplikacyjnym GML w celu opracowania jednorodnych w skali kraju map glebowo – rolniczych w postaci wektorowej.
  4. Opracowanie wytycznych technicznych realizacji map glebowo – rolniczych.
  5. Opracowanie map glebowo – rolniczych zgodnie z utworzonym modelem pojęciowym i wytycznymi technicznymi.
Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content