Informacja o stanie upraw za okres październik – listopad – grudzień 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. W październiku rozpoczął się zbiór kukurydzy na ziarno. Ze względu na duże niedobory opadów w okresie wegetacji plony były niższe o kilkanaście procent rok do roku i o kilkadziesiąt w porównaniu z przeciętnymi z kilku lat. Wilgotność ziarna oscylowała w okolicach 30 %. Po zbiorach, przy użyciu kosiarki bijakowej rozdrobniono pozostałe fragmenty łodyg i liści. Po uprawie broną talerzową zasiano pszenicę ozimą na powierzchni około 40 ha. Na polu zasianym we wrześniu pszenica intensywnie się krzewiła. Suma opadów za 3 miesiące od października do grudnia wyniosła ok. 75 mm. Zarejestrowana temperatura minimalna w październiku to −1,2º C, w listopadzie −7,4º C, a w grudniu −11,8º C. Niewielkie opady śniegu pojawiły się w III dekadzie listopada, ale po kilku dniach w wyniku odwilży pokrywa śnieżna całkowicie zniknęła. Grudniowe spadki temperatur w połowie miesiąca do −11,8º C mimo braku śniegu nie spowodowały widocznych uszkodzeń ozimin (pszenica i rzepak).

RZD Błonie-Topola. Ostatnie trzy miesiące 2022 r. w RZD Błonie były okresem, w którym przeprowadzono wiele prac zarówno w polu, jak i w infrastrukturze Zakładu. W październiku dokończone zostały zasiewy zbóż ozimych rozpoczęte jeszcze we wrześniu.  Deszczowa aura panująca w ostatnich dniach września przesunęła czas siewów na początkowe dni października. Początek listopada to w tym roku czas zbioru kukurydzy na ziarno. Uzyskane w 2022 r. plony kukurydzy okazały się rekordowe. Kukurydza plonowała średnio  na poziomie 13,27 t/ha, a na najlepszym polu udało się zebrać 14,4 t/ha. Grudzień to czas bieżących napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń. Był to też miesiąc z zimową aurą. Minimalna temperatura odnotowana w grudniu wyniosła −12,5ºC a okrywa śnieżna na polach osiągnęła poziom ok. 20 cm. Zakład w Błoniu wychodząc na przeciw panującej obecnie trudnej sytuacji na rynku energii, zdecydował się na montaż pompy ciepła, która wykorzystywana jest do ogrzewania budynku biurowego zakładu. Rozwiązanie takie w połączeniu z posiadaną instalacją fotowoltaiczną pozwoli na obniżenie kosztów ogrzewania. Jest to też rozwiązanie w pełni ekologiczne, spełniające normy działań prośrodowiskowych.

RZD Borusowa. Ostatni kwartał mijającego 2022 r. upłynął na wytężonej pracy związanej ze zbiorem, uprawą, siewem i ochroną roślin. Warunki atmosferyczne były sprzyjające dla wschodów oraz rozwoju roślin. Wysoka jak na tę porę roku temperatura oraz dobra wilgotność gleby były korzystnym bodźcem dla prawidłowego i szybkiego wzrostu roślin. W uprawie rzepaku, na początku października wykonano zabiegi chemiczne; niszczenie chwastów jednoliściennych, zwalczanie chorób oraz szkodników. Rozwój zarówno rzepaku ozimego, jak i pszenicy ozimej był zadowalający. W drugiej dekadzie października w zasiewach pszenicy, na polach gdzie pszenica była siana w terminach wcześniejszych, wykonano zabieg herbicydowy. W dniach 17−20 października  przeprowadzono zbiór buraków cukrowych. Bezpośrednio po zbiorze przygotowano pole pod zasiew pszenicy ozimej. Siew wykonano w ostatnich dniach października, a wschody są bardzo dobre. W ostatnich dniach listopada wykonano orkę przedzimową, przyorując mieszankę poplonową pod buraki cukrowe na powierzchni 49,5 ha. W tym roku mieszanka poplonowa wytworzyła bardzo dużą biomasę. Pod koniec pierwszej i na początku drugiej dekady grudnia w naszym rejonie wystąpiły dość duże opady śniegu, przykrywając rośliny grubą warstwą ochronną. Występujące przez kilka nocy temperatury sięgające −20ºC nie wpłynęły ujemnie na kondycję roślin. Koniec grudnia cechował się całkowitym brakiem śniegu i relatywnie wysokimi temperaturami.

RZD Grabów. Pierwsze dwa miesiące jesieni były dość ciepłe i suche. Wielkość opadów nie przekroczyła normy z wielolecia, a średnie temperatury były wyższe od średnich wieloletnich. Jest to czas intensywnych prac polowych, w których aura nie sprawiła żadnych kłopotów, przez co można było je wykonać w terminie. Dokończono siewy zbóż ozimych, dokonano zbiorów ostatniego pokosu zielonki i wykonane zostały opryski ozimin środkami chwastobójczymi. Pod koniec drugiej dekady października zebrano kukurydzę ziarnową a na jej miejsce zostały wysiane oziminy. Kukurydzę zebrano z powierzchni 8,5 ha, a średni plon ziarna o wilgotności nie przekraczającej 30% wyniósł 9,5 t/ha. Ziarno zostało sprzedane bezpośrednio z pola. Z końcem października i w listopadzie przystąpiono do wywozu obornika i rozlewania gnojówki, a następnie do ich przyorywania na polach pod przyszłoroczne siewy kukurydzy i na pola ekologiczne. W sumie wywieziono obornik na 21 ha i rozlano gnojówkę na powierzchni 11 ha. Pozostałe 19 ha gruntów ornych będzie czekać do wiosny na kolejne wywożenie obornika i gnojówki. Prace polowe z końcem listopada zostały zakończone orką zimową. W ostatnich dniach października odbyły się  w zakładzie ostatnie w tym roku spotkania z pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego, którzy szkolili się z zakresu doradztwa ekologicznego. Po części teoretycznej uczestnicy spotkań zostali oprowadzeni po zakładzie, gdzie obejrzeli park maszynowy, a w oborze oceniono dobrostan zwierząt. Zaprezentowano także prowadzone w Grabowie doświadczenia o tematyce ekologicznej.

Przez cały okres jesienny wykonywana jest sprawozdawczość z prowadzonych w zakładzie doświadczeń. Przygotowywane są próby materiału roślinnego i glebowego z wykonanych doświadczeń do dalszych analiz w laboratorium w Instytucie, oraz opracowywane są uzyskane wyniki. Całość w formie arkusza dokumentacyjnego jest wysyłana do autorów tematów badawczych. Corocznie w zakładzie prowadzonych jest około 50 – 60 doświadczeń polowych o łącznej powierzchni 15 – 20 ha. Doświadczenia staramy się utrzymywać i prowadzić zgodnie ze sztuką i zasadami wiedzy z zakresu doświadczalnictwa, co nie jest zadaniem łatwym przy ograniczonych zasobach kadrowych. W początku grudnia pracownicy przystępują do mycia, konserwacji i remontów maszyn, które na okres zimy staramy się przemieścić do pomieszczeń zadaszonych.

RZD Kępa Puławy. Ostatni kwartał 2022 r. pracowitością dorównał pozostałym miesiącom. Miesiąc październik rozpoczęto zbiorem słonecznika w Sadłowicach oraz w Osinach. W Sadłowicach odnotowano znaczące starty w plonie spowodowane szkodami łowieckimi. W tym samym czasie w sadzie na Kępie przeprowadzono akcję samozbiorów jabłek. Sad cieszył się obecnością wielu gości. W Sadłowicach, Osinach i Pulkach przeprowadzono zabiegi polowe, przygotowując tym samym pola pod zasiew ozimin. W Osinach testowano możliwość wykorzystania robota Robotti do siewu pszenicy ozimej. Zostały także przeprowadzone pierwsze zabiegi ochrony herbicydowej. Listopad upłynął na zbiorach kukurydzy z doświadczeń oraz pól produkcyjnych, które mimo przeszkód w postaci opadów śniegu oraz deszczu, zostały przeprowadzone sprawnie. Żniwa kukurydziane zostały zakończone pod koniec listopada. Przełom listopada oraz grudnia rozpoczęto zbiorem buraków cukrowych. Po wykonaniu wszystkich prac polowych rozpoczął się czas przeglądu maszyn oraz prac remontowych. W grudniu wprowadzono do sprzedaży w Sklepie na Kępie mięso pochodzące z naszych krów, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

RZD Werbkowice. W październiku, kontynuowano na łąkach nawożenie organiczne gnojowicą. Wykonano zabiegi uprawy konserwującej glebę tj.: mulczowanie i głęboszowanie. Wykonano także zbiór dyni, a uzyskany plon suchych nasion wynosił 700kg/ha. W dniach od 28 do 30 listopada zebrano buraki cukrowe, których odbiór przez KGS cukrownia Werbkowice  nastąpił w dniach od 11.12 do 12.12.2022 r. Uzyskano plon na poziomie 52 t/ha, a polaryzacja wynosiła 16%, natomiast zanieczyszczenia 14,91%. Zbiór kukurydzy przeprowadzono w dniach18.11 do 29.11.2022 r. i uzyskano plon ziarna 9 t/ha przy wilgotności 25% s.m. Wypas krów na pastwiskach trwał do 15.11.2022. W miesiącu grudniu przystąpiono do prac naprawczych maszyn i przygotowań do nowego sezonu.

RZD Wielichowo. Ostatni kwartał 2022 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w  Wielichowie był okresem wzmożonej pracy. W październiku zakończono siew pszenżyta ozimego i pszenicy ozimej. Wykonano prace pielęgnacyjne wykaszając obrzeża pól oraz śródpolne rowy. Przygotowano pole pod buraki cukrowe na przyszły rok: głęboszowano, bronowano poplony ścierniskowe, a następnie wykonano orkę zimową. Jak corocznie dokonano oprysków chwastobójczych w zbożach ozimych. W listopadzie zebrano buraki cukrowe, uzyskując plon 65,5 t z ha o polaryzacji 17,15. Na polu po burakach cukrowych wykonano orkę, uprawę oraz siew pszenicy ozimej. Następnie wykonano orki na polach pod uprawy jare, przeprowadzono prace warsztatowe, konserwację maszyn oraz naprawy sprzętu. W grudniu przygotowano drewno opałowe na okres grzewczy. Nadmienić należy, iż w grudniu wystąpił tydzień mrozów nawet do minus −13,2ºC, bez okrywy śnieżnej. W naszym rejonie nadal występuje niedobór wody w glebie. W roku 2022 wystąpiła drastyczna susza, co potwierdzają dane meteorologiczne; w ciągu całego roku spadło tylko 335 mm opadu, co tylko pogłębi niedobór wody gruntowej w roku przyszłym.

RZD Wierzbno. Stan ozimin na koniec grudnia 2022 r. można określić jako dobry. Zboża prawidłowo rozkrzewione i zdrowe, widać również że opryski herbicydowe zostały wykonane w odpowiednim czasie i dały pożądane efekty. Istnieje jednak duże zagrożenie suszą – od momentu siewu rośliny wykorzystują głównie  wodę z opadów atmosferycznych (gleba na głębokości 20 cm jest przesuszona ) – a więc rozwój korzeni następuje w niepożądanym kierunku, co może mieć bardzo negatywny wpływ na rośliny w miesiącach, w których ilość opadów będzie niewystarczająca. Poza tym w naszym regionie obserwowany jest w ostatnich trzech miesiącach bieżącego roku niespotykany spadek poziomu wód powierzchniowych, lina brzegowa niektórych jezior cofnęła się o około 1m, a w wielu miejscach mniejsze oczka wodne po prosu wyschły. Pozostaje mieć tylko nadzieję że kolejne trzy pierwsze miesiące następnego 2023 roku przyniosą obfite opady.

RZD Żelisławki. W październiku zakończono w zakładzie siewy pszenicy ozimej. W tym roku obsiano areał 201 ha. Na całej powierzchni obsianej zbożami ozimymi (350 ha) wykonano zabiegi zwalczania chwastów. W połowie listopada przystąpiono do zbioru buraków cukrowych, które do Cukrowni Malbork zostały odstawione w pierwszych dniach grudnia. Uzyskany plon to 65 t/ha, o średniej zawartości cukru 17,1%. W listopadzie dokonano remontu i konserwacji sprzętu uprawowego, pługów, opryskiwaczy i rozrzutników nawozów. Grudzień to miesiąc podsumowań całorocznej pracy. Rok 2022 był dla zakładu rokiem, w którym uzyskano wysokie plony roślin uprawnych, co bezpośrednio przełożyło się na uzyskanie historycznie wysokiego zysku.

RZD „JASTKÓW”.  Pierwsze dni października przebiegały w Spółce pod znakiem siewu zbóż ozimych: pszenicy i pszenżyta. Po ich zakończeniu, od pierwszej dekady października aż do końca 2022 roku wykonywano w Spółce różne prace, które tradycyjnie należą do jesiennych obowiązków w naszym przedsiębiorstwie:

  • prace porządkowe i demontaż urządzeń po zbiorze chmielu;
  • certyfikacja surowca chmielowego;
  • remonty kombajnów do zbioru chmielu;
  • prace porządkowe na terenie siedziby Spółki;
  • jesienne prace na plantacjach chmielu;
  • załadunki na tiry sprzedawanego surowca chmielowego;
  • wiązanie sznurków na przewodniki roślin chmielu na nadchodzący sezon uprawy;
  • prace warsztatowe – naprawy sprzętu rolniczego;
  • szkolenia pracowników oraz urlopy.

Koniec listopada i grudzień przebiegały w zimowej aurze, z bardzo dużymi opadami śniegu i jego grubą pokrywą. Niestety śnieg stopniał w ostatnich dniach grudnia, jednak cieszymy się, że gleba pod warstwą śniegową nie była zamarznięta i wchłonęła wodę z roztopów.

Materiał przygotowany przez:Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content