Spotkanie pracowników i Dyrekcji IUNG-PIB z Ministrem Henrykiem Kowalczykiem

5 stycznia 2023 r., w Pałacu Czartoryskich – siedzibie IUNG-PIB miało miejsce spotkanie wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z Dyrekcją oraz pracownikami Instytutu.

Na spotkaniu omówiono m.in. zadania IUNG-PIB oraz rolę, jaką Instytut pełni we wsparciu merytorycznym dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W czasie dyskusji z ministrem pracownicy poruszyli szereg istotnych kwestii dotyczących, m.in.: wsparcia dla edukacji rolniczej, celowości wsparcia prawnego dla ochrony gleb użytkowanych rolniczo, nowych uregulowań prawnych odnoszących się do nawozów w rolnictwie ekologicznym, roli Instytutu w badaniach nad chmielem, monitoringiem suszy rolniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii, takich jak techniki teledetekcji, prac nad wydzieleniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz biogospodarki.

Nie zabrakło również spraw związanych z finansami Instytutu. Dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek podkreślił, że mimo, iż Instytut jest liderem w pozyskiwaniu projektów i środków finansowanych w ramach programów ramowych UE, to przed jednostką stoją ogromne wyzwania związane z koniecznością podwyżek płacy minimalnej przy utrzymaniu na stanowiskach ekspertów i doświadczonych pracowników. Dyrekcja wyraziła nadzieję na ponowną wizytę Pana Ministra w Instytucie, podczas której będzie można omówić szczegółowiej możliwości współpracy IUNG-PIB z MRiRW oraz przedstawić zasoby i potencjał Instytutu.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content