Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Herning, Dania

Termin wyjazdu: 30.11-2.12.2022

Cel wyjazdu: Udział w III. Międzynarodowych Warsztatach Innowacji AgroFossilFree oraz wizyta na targach Agromek


W dniach 30.11-2.12.2022 Magdalena Borzęcka i Małgorzata Wydra oraz interesariusze: Patryk Kokociński reprezentujący polskich rolników i Marek Krysztoforski reprezentujący doradztwo rolnicze odbyli podróż służbową do Herning, DK, aby wziąć udział w III. Międzynarodowych Warsztatach Innowacji organizowanych w ramach projektu AgroFossilFree. Trzecie z serii międzynarodowych warsztatów poświęcone były produkcji zwierzęcej. Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania projektu AgroFossilFree i osiągniętych w nim dotychczas rezultatów, z których najistotniejszym jest Platforma AgEnergy prezentująca rozwiązania nisko-emisyjne dedykowane lub możliwe do zastosowania w rolnictwie. Następnie zaproszeni prelegenci wygłosili krótkie prezentacje, m.in. dotyczące rynku biogazu w Danii (TBA) oraz rozwiązań poświęconych produkcji i wykorzystaniu biopaliw w rolnictwie (CNH, New Holland). Ostania prezentacja poświęcona była podsumowaniu warsztatów regionalnych organizowanych w krajach partnerów projektu. Druga część spotkania poświęcona była dyskusji podzielonej na trzy bloki tematyczne, w celu zebrania opinii uczestników na temat: 1) zużycia energii i zwiększania efektywności energetycznej w produkcji zwierzęcej; 2) istniejących i oczekiwanych regulacji i programów wpierających wdrażanie w rolnictwie rozwiązań nisko-emisyjnych na poziomie krajowym i unijnym; 3) obecnych potrzeb i problemów stojących przed rolnikami, które może rozwiązać nauka i przemysł, oraz sposobów na wspólne wypracowanie rozwiązań. Zgromadzone pomysły i uwagi uczestników będą istotnym elementem w opracowaniu propozycji dla KE dotyczących polityki nisko-emisyjnej w rolnictwie europejskim. Po zakończonych warsztatach uczestnicy mieli okazję odwiedzić targi Agromek, jedną z największych wystaw rolniczych w Europie, na której wystawcy prezentowali najnowsze rozwiązania technologiczne dla rolnictwa, a także obejrzeć pokaz bydła mlecznego i mięsnego zorganizowany przez firmę Viking Denmark.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content