Dzień Otwarty „Innowacyjna biogazownia” NCBiR i UP Poznań

29 listopada 2022 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zorganizowały w Brodach gm. Lwówek, na terenie Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego UP, Dzień Otwarty „Innowacyjna biogazownia – czyli porozmawiajmy o nowych technologiach dla sektora biogazu i biometanu”. Spotkanie miało na celu przybliżenie pionierskiego projektu NCBiR „Innowacyjna biogazowania”.

Dzień otwarty składał się z części konferencyjnej oraz części pokazowej – w terenie. W trakcie części konferencyjnej dr Ewa Krasuska z NCBiR oraz dr inż. Andrzej Lewicki przedstawili temat „Wyzwania dla sektora biogazu i biometanu w Polsce – cele i rezultaty przedsięwzięcia Innowacyjna biogazownia”. Następnie prof. dr hab. inż. Jacek Dach (UP Poznań) i Wojciech Racięcki (NCBiR) przedstawili działalność Centrum Badawczego Technologii Biogazowych w Brodach oraz potrzeby sektora w zakresie opracowania nowych technologii. Profesor J. Dach wspomniał również o roli naukowców z IUNG-PIB, którzy od wielu lat współpracują z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu m.in. nad podniesieniem efektywności procesu fermentacji wykorzystywanego w biogazowaniach.

W kolejnych prezentacjach 3 konsorcja, które przystąpiły do realizacji 6 demonstracyjnych mikroinstalacji wytwarzających biometan (po 2 instalacje w konsorcjum), przedstawiło wykorzystane rozwiązania. Każde z nich prezentuje oryginalne podejście do rozwiązania problemu, spełniając przy tym postawione przez NCBiR wymagania związane np. z bezodorowością o czym mogli się przekonać uczestnicy konferencji bezpośrednio w terenie, oglądając instalacje demonstracyjne. Przedstawiciele każdego z konsorcjów, które wybudowały mikroinstalacje konkursowe na działkach UP w Poznaniu, zaprezentowali urządzenia i procesy wykorzystywane w mikroskalowej instalacji biometanowni. Przedstawiono również wyzwania, przed którymi stoją twórcy instalacji demonstracyjnych m.in. jakość bardzo wartościowego odpadu jakim jest poferment. Jakość substratów trafiających do instalacji warunkuje możliwość dalszego wykorzystania odpadu, który musimy spełniać normy rozporządzenia R10, m.in. nie może zawierać pestycydów i hormonów. Wartość takich nawozów pochodzenia organicznego, spełniających normy bezpieczeństwa jest nie do przecenienia. Nawóz taki może mieć różną formę – płynną lub stałą (granulat), może też zostać wzbogacony wapnem. Biogazownia daje też możliwość wykorzystania surowców z rolnictwa, które z jednej strony są bardzo cenne, z drugiej skumulowane w jednym miejscu, nie mogą być wykorzystane w całości i przyczyniają się do nadmiernej emisji gazów cieplarnianych (obornik, gnojowica). Rolnicze biogazownie są szansą na rozwiązanie tych problemów, ograniczając emisję z produkcji rolniczej do środowiska.

Ostatnim punktem pierwszej części Dnia Otwartego było wystąpienie wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka, który podkreślił priorytetowy charakter przedsięwzięć związanych z rozwojem energetyki, szczególnie zaopatrującej sektor rolny.

Link do publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat spotkania:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/powstanie-pierwsza-w-polsce-biogazownia-produkujaca-biometan

Celem przedsięwzięcia finansowanego z programu Inteligentny Rozwój, z budżetem 32,5 mln zł, jest opracowanie technologii uniwersalnej biogazowni, charakteryzującej się efektywnym przetwarzaniem zróżnicowanego strumienia substratów organicznych na biogaz, a następnie uszlachetnianiem go do biometanu. Niebawem projekt wejdzie w drugą fazę – budowy pełnoskalowej biogazowni. Wyniki badań otrzymane w instalacjach demonstracyjnych pozwolą na wyłonienie zwycięzcy, który wybuduje pierwszą w Polsce bezodorową biogazownię w ramach projektu NCBiR.

W przyszłym roku kolejna działka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w gospodarstwie w Brodach zostanie zajęta pod instalację, tym razem pełnoskalową 500 MW biometanownię.

Obecnie na obszarze naszego kraju działa 110 biogazowni (w Niemczech >9000). Nadal w Polsce nie posiadamy żadnej biometanowni. Założenia planu REPowerEU mają to zmienić i uniezależnić kraje UE od dostaw gazu z Rosji.

Więcej na temat programu Innowacyjna Biogazowania na stronach NCBiR:

https://www.gov.pl/web/ncbr/innowacyjna-biogazownia

/MK/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content