Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Uppsala, Szwecja

Cel wyjazdu: Spotkanie HELCOM IC AGRI 2-2022

Termin wyjazdu: 15-16.11.2022


W dniach 15 i 16 listopada 2022 w Uppsali dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu HELCOM IC AGRI 2-2022. Grupa robocza HELCOM AGRI zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie AGRI stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, oraz Ministerstwa Infrastruktury, którego przedstawiciel przewodniczył polskiej delegacji.

Spotkanie dotyczyło bieżących działań grupy, miedzy innymi: aktualizacji obowiązków i planu jej działania na lata 2023-2024, w nowej strukturze HELCOM, rewizji rekomendacji 24/3, dotyczącej ograniczenia emisji amoniaku z rolnictwa, opracowaniu raportu dotyczącego możliwości ekonomicznego oddziaływania na praktyki nawożenia, oraz opracowania kompilacji zrównoważonych praktyk zarządzania wodami w rolnictwie. Podczas obrad ekspert IUNG-PIB zaprezentował wybrane elementy polskiego Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej powiązane z zakresem działań grupy AGRI, a istotną częścią spotkania była dyskusja grupy draftingowej przygotowującej nowy projekt dotyczący strategii odzysku biogenów. IUNG-PIB jest zaangażowany w ten projekt jako jeden z partnerów.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content