Wizyta studyjna uczniów i nauczycieli ZSCKR w Żarnowcu

W dniu 19 października 2022 r. 24-osobowa grupa uczniów i nauczycieli ze szkoły rolniczej – ZSCKR w Żarnowcu (województwo śląskie) odbyła wizytę studyjną w Puławach. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą od 2017 r. jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła od kilku lat współpracuje z IUNG-PIB w ramach umowy dwustronnej, w związku z tym w programie wizyty nie zabrakło również naszego Instytutu. Podczas pobytu uczniowie mieli okazję zapoznać się z historią i aktualną działalnością Instytutu.

Gości powitała dr Monika Kowalik, kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw, która przedstawiła aktualną ofertę publikacyjną Instytutu oraz najważniejsze źródła informacji przydatne dla uczniów i nauczycieli.

Uczniowie i nauczyciele z ZSCKR w Żarnowcu z wizytą w IUNG-PIB
Dr Monika Kowalik – prezentacja oferty IUNG-PIB

W pierwszym wykładzie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz przedstawił ponad 160-letnią historię Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Przybliżył przy tym poszczególne etapy działalności placówki. Prof. Stanisław Krasowicz omówił również działalność w okresie zaborów, w dwudziestoleciu międzywojennym, okupacji niemieckiej oraz reformę Instytutów w 1950 r., której efektem było powstanie Instytutu pod obecną nazwą (IUNG). Wspomniał także o znanych postaciach historycznych i wybitnych uczonych związanych w tym okresie z naszym Instytutem. Została omówiona obecna struktura i zakres działalności poszczególnych zakładów.


W kolejnym wykładzie dr Alina Bochniarz omówiła owady-szkodniki występujące w uprawach rolniczych i roślinach energetycznych. Na oryginalnych zdjęciach zostały pokazane poszczególne fazy rozwojowe oraz szkodniki żerujące na roślinach. Zwrócono uwagę na pojawianie się nowych gatunków oraz powstawanie odporności na środki owadobójcze.

Dr Alina Bochniarz – Dział Upowszechniania i Wydawnictw – prezentacja

Plany związane z prezentacją Pomnika Historii w skład którego wchodzi Pałac Czartoryskich i przyległy park pokrzyżowała pogoda, stąd spotkanie zamknęła prezentacja w Centrum Szkoleniowo-Kongresowym Instytutu. Dr Grażyna Hołubowicz-Kliza przedstawiła historię puławskiego pałacu i otaczającego go parku od XVII w. do chwili obecnej. Znaczna część wykładu dotyczyła okresu działalności księżnej Izabeli Czartoryskiej. Zostały dokładnie omówione zabytki architektoniczne znajdujące się na terenie osady pałacowej.

/ZS/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content