Wspólne tradycje – wspólne wyzwania, warsztaty w LODR w Końskowoli

W dniu 06.10.2022 r . w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyły się warsztaty nt.: „Ochrona i kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej; wspólne tradycje – wspólne wyzwania”.

Zostały one zorganizowane przez IUNG-PIB w Puławach, przy współpracy z LODR w Końskowoli. W spotkaniu uczestniczyło ogółem 56 osób. Obok pracowników doradztwa z całego województwa lubelskiego, uczestnikami warsztatów byli też pracownicy IUNG- PIB.

Spotkanie otworzyli Dyrektor LODR w Końskowoli mgr inż. Wiesław Orzędowski i prof. dr hab. Mariusz Matyka- zastępca Dyrektora IUNG- PIB ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych.

W swoich wypowiedziach Panowie Dyrektorzy zaakcentowali, że obie jednostki łączą wspólne tradycje sięgające jeszcze okresu działalności rodziny książąt Czartoryskich i istniejącego od 160 lat Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Podkreślili, że IUNG- PIB w Puławach i LODR w Końskowoli, obok wspólnych tradycji w zakresie promocji postępu technologicznego w rolnictwie, łączą wspólne wyzwania nakierowane na wspieranie potrzeb praktyki rolniczej Lubelszczyzny. Jednym z ważnych wyzwań dla obu jednostek jest obecnie ograniczanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zmiany w polskim rolnictwie były i są wyznacznikami zapotrzebowania na wiedzę i przesłankami  związanych z tym kierunków badań naukowych. Wiedza niezbędna do podejmowania decyzji i działalności doradczej musi być stale pogłębiana i aktualizowana oraz dostosowywana do wyzwań zmieniającej się rzeczywistości.  Ważnym wyzwaniem dla nauki i doradztwa jest ocena zdolności sektora rolnego do świadczenia dóbr publicznych, z których korzysta całe społeczeństwo. Problemy te były akcentowane w tematyce referatów.

W programie warsztatów znalazły się następujące referaty:

  • 160 lat nauk rolniczych w Puławach Przeszłość przyszłości, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, prof. dr hab. Mariusz Matyka, Teresa Doroszewska, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz. PREZENTACJA
  • Systemy doradztwa rolniczego na przykładzie krajów UE oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, mgr inż. Waldemar Banach
  • Uwarunkowania środowiskowo – klimatyczne rozwoju sektora rolnego w Polsce, prof. dr hab. Mariusz Matyka. PREZENTACJA
  • Czynniki decydujące o konkurencyjności rolnictwa Lubelszczyzny, dr hab. Jerzy Kopiński, dr Andrzej Madej PREZENTACJA
  • Współczesne wyzwania w rolnictwie a wiedza, dr Andrzej Madej, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz.
    PREZENTACJA

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich referatów wskazujących w sposób wyraźny na potrzebę i znaczenie partnerskiej współpracy nauki i doradztwa oraz celowość jej pogłębiania i wzbogacania.

W końcowej części spotkania dr Monika Kowalik – kierownik Działu Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB przedstawiła szeroką ofertę wydawniczą i upowszechnieniową  IUNG-PIB zachęcając Pracowników doradztwa do jej wykorzystywania w działalności szkoleniowej i wdrożeniowej. Przedstawiła też nowe formy upowszechniania innowacji.

Podsumowując warsztaty obaj Dyrektorzy zgodnie podkreślili, że tego typu spotkania zawierające także nawiązania do tradycji są cenne i potrzebne. Wskazują one bowiem nowe obszary i płaszczyzny współpracy nauki i doradztwa, zdeterminowane przez współczesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w regionach, związane z realizacją zasad Wspólnej Polityki Rolnej w UE.

Uczestnicy warsztatów mieli też możliwość zapoznania się z nowymi wydawnictwami IUNG- PIB.

Warsztaty zostały zorganizowane i sfinansowane w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo” dotacji budżetowej MRiRW przyznanej IUNG- PIB na rok 2022.


/prof. dr hab. Stanisław Krasowicz/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content