Chmiel w Puławach

Informacja o stanie upraw za okres wrzesień 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Suma opadów we wrześniu wyniosła ok. 30 mm i była niższa od średniej wieloletniej o 10 mm. Średnia temperatura powietrza była również niższa od średniej wieloletniej o 0,5º C. W III dekadzie miesiąca pojawił się przygruntowy przymrozek. Takie warunki pogodowe spowolniły nieco wzrost rzepaku ozimego. Terminowo wykonane zostały zabiegi herbicydowe. Ze względu na liczne występowanie śmietki kapuścianej w rzepaku niezbędne było wykonanie zabiegów insektycydowych. Na polu po rzepaku wykonano orkę siewną i zasiano pszenicę ozimą na powierzchni 16,3 ha. Po zbiorze kukurydzy planowany jest siew pszenicy ozimej na powierzchni około 40 ha.

RZD Błonie-Topola. Warunki pogodowe we wrześniu obfitowały w bardzo zmienną pogodę. Początek miesiąca to typowo letnia aura z maksymalną temperaturą sięgającą 22 °C, koniec września charakteryzował się przewagą chłodniejszych dni. Wrzesień był miesiącem ze stosunkowo niewielką liczba opadów wynoszą 53 mm. Prace prowadzone w pierwszej połowie września koncentrowały się w dużej mierze na czyszczeniu i zaprawianiu materiału siewnego oraz przygotowaniu maszyn do siewów pszenicy ozimej. Wykonano również orkę pod pierwsze zasiewy pszenicy. Siew pszenicy ozimej rozpoczął się w Błoniu 19 września. Termin ten jest optymalnym początkiem siewów dla Polski centralnej. Sprzyjające warunki pogodowe umożliwiły zasianie 40 ha pszenicy. 14 września rozpoczęto prace związane z kopaniem buraka cukrowego, które trwały do 16 września. Odbiór surowca rozpoczął się dnia 20 września i trwał 4 dni. Tegoroczny plon kształtował się na poziomie 67 ton/ha przy średniej polaryzacji 14,5%. Niska polaryzacja wynikała z bardzo dużego porażenia plantacji chwościkiem. Presja chwościka była tak duża, że nie wystarczające były nawet 3 zabiegi fungicydowe. Na polach po buraku cukrowym rozsiano nawozy potasowo-fosforowe oraz wykonano zabiegi uprawowe pod siew zbóż ozimych.

RZD Borusowa. Pierwsza dekada września charakteryzowała się ciepłą i słoneczną pogodą. Brak opadów deszczu powodował że gleba była wysuszona, co uniemożliwiało przeprowadzenie jakichkolwiek prac uprawowych. Dopiero z początkiem drugiej dekady zaczęły występować dosyć znaczne opadu deszczu, które stworzyły warunki do uprawy gleby. Przystąpiono do wysiewu nawozów oraz orek siewnych pod pszenicę ozimą. Przelotne opady deszczu utrudniały przeprowadzenie tych prac. Niemniej jednak zasiano 66 ha pszenicy. Zasiew pozostałych 11 ha będzie możliwy po ustaniu opadów i osuszeniu gleby. Ostatnie opady deszczu korzystnie wpłynęły na rozwój rzepaku ozimego oraz mieszanki poplonowej, a ich stan aktualnie jest zadowalający.

RZD Grabów. Z początkiem września po przygotowaniu silosów na kiszonkę przystąpiono do zbioru kukurydzy. Zbiór i transport z pola do pryzmy wykonuje usługowo firma prywatna posiadająca sieczkarnię samobieżną New Holland 6-rzędową, oraz 2 transporty składające się z przyczep objętościowych o ładowności 20 t każda i ciągników o mocy 190 i 290 KM. W zakresie RZD jest równomierne rozkładanie na pryzmie i ugniatanie zielonki ciągnikami. Ze względu na bliskość pól i dużą wydajność sieczkarni dla szybkiego i sprawnego rozładunku oraz gniecenia zielonki na pryzmie wynajęta została również ładowarka Fadroma. Czas zbioru 25 ha trwał 16 godzin. Zebrane zostało rekordowo 1550 ton zielonej masy kukurydzy a średni plon wyniósł 62 t/ha. Po zbiorze kukurydzy rozpoczęto przygotowanie pól do siewu ozimin, które w tym roku stanowić będą 90 % zasiewów wszystkich zbóż. Jest to związane z występującymi coraz częściej suszami, w których zboża ozime radzą sobie znacznie lepiej niż jare. Po obserwacjach letnich na części pól wykonane zostało głęboszowanie w celu zerwania podeszwy płużnej, a na pozostałych polach wykonano orkę siewną i wysiew nawozów fosforowo – potasowych. W drugiej dekadzie miesiąca wysiany został jęczmień ozimy a w III przystąpiono do siewu pszenżyta i pszenicy. Część pól z pszenicą ozimą będzie zasiana w początku października.    

RZD Kępa Puławy. We wrześniu rozpoczęto zbiory chmielu. Pogoda sprzyjała, więc chmielobranie zostało przeprowadzone sprawnie i dosyć szybko. Równocześnie ruszył zbiór owoców w sadzie, który nadal jest kontynuowany. Po zakończonej kampanii chmielowej przeprowadzono pierwsze zbiory ziemniaków. Pobrane zostały próby z doświadczeń oraz  zebrano część ziemniaków z pól produkcyjnych. W kontynuacji tych prac przeszkodziła pogoda. Deszcz, niska odczuwalna temperatura powietrza oraz wiatr na stałe zagościły we wrześniowej aurze. Mimo to, udało się wykonać część zabiegów agrotechnicznych i nawozowych przygotowujących pola do siewu zbóż. Na części pól produkcyjnych zasiano pszenżyto ozime. Wykonano zabiegi herbicydowe i owadobójcze w uprawie rzepaku. Rzepak posiany z końcem sierpnia obecnie znajduje się w fazie 4 liści. W tej chwili trwają przygotowania do siewu zbóż oraz zbioru słonecznika i kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę i ziarno.

RZD Werbkowice. W miesiącu wrzeniu zakończono zbiór słomy. Pomimo zmniejszonej powierzchni zasiewów zbóż u okolicznych rolników, zebrano wymaganą ilość bel słomy. Słonecznik znajduje się w fazie dojrzewania, a jego zbiór przewidziany jest na październik. Stan buraków cukrowych należy ocenić jako dobry. Rośliny kukurydzy pomimo niskich temperatur i wysokich opadów są w znacznym stopniu zielone. We wrześniu rozpoczęło się również dojrzewanie dyni o czym świadczy zmiana barwy. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal. Pomimo wysokich opadów rozpoczęto zbór sianokiszonki.

RZD Wierzbno. Wrzesień to w Zakładzie jeden z ważniejszych okresów w roku. Odpowiednie przygotowanie pól, nawożenie i siew ozimin w optymalnym terminie to czynniki determinujące w dużym stopniu efekt końcowy uprawy, czyli plon. W naszym Zakładzie z uwagi na panującą suszę zrezygnowano częściowo z orki płużnej na rzecz uprawy bezorkowej by zatrzymać jak najwięcej wody w glebie. Z uwagi na wysokie ceny nawozów większość pół została nawieziona gnojowicą, nawozy zostały rozsiane tylko na polach na których była zbierana słoma. Siew ozimin wykonano w optymalnym dla regionu terminie, czyli między 20 a 30 września. W roku bieżącym zaplanowane siewy, które kształtują się następująco :

196 ha – żyto
48 ha – pszenżyto
62 ha – owies
30 ha – groch

RZD Wielichowo. Wrzesień 2022 r. był okresem wytężonej pracy w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie. Wykonano orki przedsiewne wraz z użyciem wału cambella. Następnie zasiano jęczmień ozimy, żyto hybrydowe, żyto populacyjne, pszenżyto ozime i częściowo pszenicę ozimą. Pomimo 30 mm opadu gleba nadal pozostaje przesuszona i w związku z tym uprawa gleby oraz siew zbóż są znacznie utrudnione. Również we wrześniu naprawiono przy użyciu dźwigu 30 metrowego silos zbożowy poprzez uzupełnienie wyrwanego przez wiatr elementu blachy, oraz kompleksowo uzupełniono i dokręcono poluzowane przez wiatr śruby.

RZD Żelisławki.Miesiąc wrzesień jest miesiącem intensywnych prac polowych w RZD  Żelisławki. Wykonano orki siewne i uprawę przedsiewną. W terminie agrotechnicznym zasiano 120 ha żyta hybrydowego i rozpoczęto siew pszenicy ozimej na areale 190 ha. Materiał siewny  pszenicy odmian Dubaj, Treffer i Opal przygotowano we własnym zakresie. Trzy nowe odmiany (Specialist, Diplom, Ambicja ) zostały zakupione. Dzięki opadom atmosferycznym poprawił się stan zasianego rzepaku. Przeprowadzono zabiegi herbicydowe i nawożenie. Do przeprowadzenia pozostaje jeszcze regulacja pokroju roślin i nawożenie dolistne. Trwają prace remontowe magazynu zbożowego (wymiana wrót drewnianych).

RZD „JASTKÓW.  Wrzesień każdego roku jest w Spółce okresem zbioru chmielu, który jest najbardziej pracochłonny etap w produkcji surowca chmielowego obejmujący około 40% całorocznych nakładów pracy. Zbiór w tym roku trwał od 5 do 30 września, w miarę osiągania dojrzałości technologicznej zbierane były kolejno odmiany: Lubelski, Marynka, Magnum oraz Magnat. Zbiór chmielu składa się z kilku etapów: pozyskiwania roślin z plantacji, zrywania szyszek chmielu, wstępnej konserwacji surowca chmielowego (suszenie w specjalistycznej suszarni), pakowania i magazynowania surowca. W bieżącym roku Spółka uzyskała bardzo wysokie plony, wynoszące od 1650 kg/ha dla odmiany aromatycznej Lubelski do 3050 kg/ha dla odmiany goryczkowej Magnum. Ze wstępnych analiz wynika także, że bardzo dobrze kształtuje się zawartość alfa-kwasów w szyszkach chmielu. Po zakończeniu zbioru oczekujemy na wyznaczenie terminu certyfikacji wyprodukowanego przez Spółkę surowca chmielowego.

Materiał przygotowany przez:
Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content