Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Sète, Francja

Termin wyjazdu: 04-10.09.2022

Cel wyjazdu: Szkolenia (Chemometria)


W dniach 5-9 września odbyła się Pierwsza Szkoła Szkoleniowa SENSORTFINT w zakresie Chemometrii w Sète we Francji. Dr hab. Guillaume Debaene uczestniczył w szkoleniu dzięki środkom z projektu EJP SOIL. Kurs obejmował 32 godziny zajęć w tym wykłady teoretyczne z zakresu chemometrii, zajęcia praktyczne (praca z danymi dotyczącymi widm w zakresie światła widzialnego i bliskiej podczerwieni), jak również kilka nadzorowanych i nienadzorowanych zadań (tzw. wyzwań) do zrobienia samodzielnie i grupowo. Kurs obejmował treści związane z analizą składowych głównych (PCA), przetwarzaniem wstępnym danych, modelowaniem liniowym i walidacją danych, sztucznymi sieciami neuronowymi i regresją lokalną. Wszystkie te techniki były wykorzystane do obróbki danych spektralnych, w tym do badania populacji próbki, budowania modeli predykcyjnych oraz klasyfikacji np. produktów rolnych. Uczestnicy nauczyli się również korzystać z oprogramowania chemometrycznego ChemFlow i mieli możliwość wykorzystania tego oprogramowania do analizy swoich danych. Kolejnym celem szkolenia było poznanie i wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z dziedziny chemometrii oraz uczestnikami akcji SENSORTFINT Cost.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content