Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Ryga, University of Latvia

Termin wyjazdu: 11-17.09.2022

Cel wyjazdu: Uczestnictwo w kursie dla młodych naukowców „Soil Systems – From Field to Model: peat soil study, mapping, statistical analysis and modelling” w ramach projektu EJP Soil


12 września 2022 roku na Uniwersytecie Łotewskim w Rydze (University of Latvia), w ramach projektu EJP Soil rozpoczął się kurs, którego celem było przekazanie uczestnikom wiedzy ogólnej na temat gleby torfowej oraz związanej z nią polityki, a także zapoznanie z aktualnym stanem torfowisk na Łotwie i na świecie. Pierwszego dnia odbyły się wykłady, na których została przekazana wiedza ogólna na temat gleb torfowych. Uczestnicy zostali zapoznani z warunkami formowania się i rozmieszczeniem gleb torfowych na Łotwie i na świecie, poruszony został również temat emisji gazów cieplarnianych z torfowisk. Następnie zorganizowano przejazd na przedmieścia Rygi, gdzie uczestnicy mogli zobaczyć jak wygląda wydobycie torfu przemysłowego oraz spacerować ścieżką dydaktyczną po torfowiskach chronionych. Kolejna część szkolenia miała charakter bardziej praktyczny. Na zajęciach terenowych uczestnicy zapoznali się ze sposobem klasyfikacji gleb torfowych według WRB. W kolejnych dniach odbyły się warsztaty z kartografii i modelowania oraz analiza wybranych prac naukowych dotyczących mokradeł i gleb torfowych. Na zakończenie, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content