Gminne dożynki 2022 gościnnie w RZD

Informacja o stanie upraw za okres sierpień 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. Podobnie jak w roku poprzednim żniwa zakończyły się w pierwszym tygodniu sierpnia. Ostatnim ze zbieranych gatunków był jęczmień jary, którego plon ze względu na niedobory opadów był znacznie niższy od przeciętnego i wynosił 3,5 t/ha. Po zbiorach rozpoczęto uprawę przedsiewną pod rzepak ozimy. Ze względu na suszę zabiegi te były utrudnione, szczególnie w przypadku orki. Terminowe siewy rzepaku były zagrożone z powodu suszy ale po 20 sierpnia wystąpił około 60 mm opad i dzięki temu termin siewu został dotrzymany. Po tygodniu od siewu pojawiły się pierwsze wschody rzepaku. Opady w III dekadzie sierpnia nie poprawiły już stanu kukurydzy. Suma opadów od stycznia do końca sierpnia w Baborówku wyniosła około 270 mm.

RZD Błonie-Topola. Sierpień zapisał się jako miesiąc upalny i mokry. Miesięczna suma opadów wyniosła 91 mm. Wysokie temperatury i opady bardzo korzystnie wpłynęły na rozwój buraka cukrowego i kukurydzy. Panujące warunki atmosferyczne sprzyjały niestety rozwojowi chorób grzybowych w buraku cukrowym. Duża presja chwościka sprawiła, że konieczne było wykonanie zabiegów T2 i T3.

W sierpniu zakończono również rozpoczęte w lipcu żniwa. Tegoroczne plony pszenicy ozimej zamknęły się na poziomie 7,4 t/ha. Bardzo dobrze, bo na poziomie 7,0 t/ha, plonowała również pszenica jara. Bezpośrednio po skończonych zbiorach rozpoczęto uprawy pożniwne i siew roślin poplonowych. Sierpień to również czas czyszczenia i zaprawiania materiału siewnego pod jesienne siewy zbóż ozimych.

RZD Borusowa. W roku 2022 żniwa zakończono 12 sierpnia, miesiąc wcześniej niż w roku poprzednim. Zebrane plony są porównywalne z rokiem poprzednim. Plony rzepaku ozimego to 3,09 t/ha. Natomiast plony pszenicy ozimej kształtowały się w granicach 4,7 t/ha do 7,1 t/ha. Uzyskane plony były zależne od przedplonu, gleby oraz terminu siewu. Bardzo duży wpływ na poziom plonów miała występująca susza. Opady przelotne które występowały w trakcie akcji żniwnej, utrudniały sprawne przeprowadzenie żniw, część zboża należało dosuszać. Nie wpłynęło to jednak na jakość ziarna. Wraz z zakończeniem żniw przystąpiono do siewu mieszanki poplonowej na powierzchni 49,5 ha. Niezwłocznie przystąpiono do uprawy, siewu nawozów oraz siewu rzepaku ozimego na powierzchni 40 ha. Bezpośrednio po siewie wykonano zabiegi herbicydowe przeciwko chwastom w rzepaku. Ostatni długotrwały brak opadów deszczu wpływa niekorzystnie  na wschody i wzrost roślin.

RZD Grabów. Z początkiem sierpnia żniwa były prawie na ukończeniu. W ciągu pierwszych 3 dni miesiąca został wykonany omłot zbóż jarych, które ze względu na silne upały i brak opadów wody plonowały bardzo nisko. Plony ziarna wahały się od 2,7 t/ha  mieszanek zbożowych na polach dzierżawionych do 4,0 t/ha jęczmienia na polach Zakładu. W przypadku zbóż ozimych brak wody i upały nie spowodowały tak silnych obniżek plonu. Pszenica plonowała średnio na poziomie nieco ponad 6 t/ha, a pszenżyto około 5 t/ha. W tym roku w związku ze zbyt często występującymi suszami w okresie wegetacji zbóż nawożenie azotem zostało obniżone o 25 % w stosunku do lat ubiegłych. Po zbiorze ziarna zbóż przystąpiono do zbiorów słomy, której w tym roku jest mniej. Zebrano około 1000 bel. Ilość ta powinna wystarczyć na podściółkę dla krów i młodego bydła.

W połowie miesiąca wykonane zostały uprawki pożniwne na wszystkich polach. Zasiany został rzepak ozimy na doświadczeniach i zebrano III pokos zielonki z lucerny. Niestety na łąkach II i III odrostu traw nie było. W sumie w tym roku do sierpnia zebrano 285 bel sianokiszonki. Jest to około 1/3 zapotrzebowania dla naszego bydła. Na szczęście Zakład posiada jeszcze zapasy ubiegłoroczne. Koniec miesiąca to czas przygotowań silosów i maszyn do zbioru zielonki kukurydzy, którego zbiór planowany jest na początku września. To również czas przygotowań do siewów zbóż ozimych.     

RZD Kępa Puławy. W sierpniu zakończone zostały żniwa. Prace polowe nie ustały, ponieważ zaraz po żniwach rozpoczęto uprawę pól. Następnie wysiane zostały poplony. Pod koniec sierpnia rozpoczęto siewy rzepaku ozimego, które przebiegły bezproblemowo. Obecnie można zaobserwować wschody rzepaku, które nieco utrudnia panująca susza. W sierpniu zostały zebrane bardzo wczesne i wczesne odmiany ziemniaków z poletek doświadczalnych oraz część wczesnych odmian z pól produkcyjnych. Poza polami uprawnymi intensywne prace trwają również w sadzie. Rozpoczęły się zbiory jabłek oraz śliwek. Zarówno ziemniaki jak i owoce trafiają od razu do naszego sklepu, w którym wykonano remont. Sierpień to czas przeglądu maszyn do zbioru chmielu.

RZD Werbkowice. W dniu 09.08.2022 w RZD Werbkowice zakończono żniwa. Pszenica jara plonowała na poziomie 4,75 t/ha. Plony w dużej mierze zależały od stanowiska i kształtowały się od 4,12 t/ha ( duże pofałdowanie terenu) do 5,3 t/ha1( tereny w dolinie rzeki Huczwy). Średnia wilgotność ziarna wynosiła 12,0 %. Mieszanka zbożowa uprawiana na glebie klasy V plonowała na poziomie 3,12 t/ha.

W sierpniu prowadzono także zbiór słomy. Ograniczenie zasiewów zbóż przez rolników spowodowało, że Zakład rozszerzył tereny z których zbierana jest słoma. Stan roślin buraka cukrowego jest dobry. W uprawie tej wykonywano zabiegi fungicydowi oraz ochronę plantacji przed chwościkiem. W celu zwiększenia odporności na suszę zastosowano zabiegi chemiczne poprawiające turgor roślin.

Kukurydza rozpoczęła fazę rozwoju ziarniaków (wypełniania kolb). Rośliny odczuwają jednak wyraźnie brak wody. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal , występują problemy w związku z suszą (mały odrost runi pastwiskowej), co powoduje częste zmiany kwater. Podkreślić należy, że suma opadów w m-c sierpniu dla Werbkowic wynosiła tylko ok. 35 mm.

W dniu 21.08.2022 na terenach Zakładu odbyły się Dożynki Gminne.

RZD Wielichowo. Sierpień 2022 r. w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był miesiącem bardzo wysokich temperatur i pogłębiającej się suszy. Temperatury ponad 35°C, spowodowały wyschnięcie cieków wodnych, w tym stawów w parku. W miesiącu sierpniu wykonano nawożenie obornikiem części pól, zastosowano wapnowanie oraz nawożenie przedsiewne nawozami fosforo-potasowymi. Uporządkowano obrzeża pól poprzez usunięcie krzewów oraz darni przylegającej do rowów i pól. Następnie na polach wykonano głęboszowanie uwroci, zerwano wszystkie ścierniska, zasiano poplony ścierniskowe. W związku z bardzo drogimi nasionami zbóż do siewu, rozpoczęto czyszczenie i zaprawianie materiału siewnego. W miesiącu sierpniu spadło tylko 49 mm deszczu.

RZD Wierzbno. Sierpień to czas siania poplonów i przygotowania pól pod siew zbóż ozimych. W Zakładzie wykonano płytką uprawę ścierniskową i nawożenie gnojowicą. Planowane jest wykonanie orki, jednak brak opadów w ostatnim czasie oraz bardzo przesuszona gleba skłania do wykonania siewu bez tradycyjnej orki. W obecnej sytuacji trzeba bardzo dbać o zasoby wody glebowej i w efekcie ograniczyć wszelkie zabiegi  które powodować mogą jej utratę. W związku z tym rozważane jest wykonanie siewu zestawem uprawowo siewnym. Nawożenie fosforowo – potasowe, z uwagi na wysoką cenę nawozów, zastosowano w ograniczonych ilościach, ponieważ na polach pozostawiona została słoma i zastosowano wcześniej gnojowicę w ilości 20 000 l/ha.

RZD Żelisławki. Sierpień 2022 r. to tradycyjnie okres żniw – podsumowania całorocznej pracy. Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrej organizacji pracy, żniwa 2022 w RZD Żelisławki przebiegły sprawnie i trwały 12 dni, co jest wynikiem rekordowym w historii.  Przebieg pogody w okresie wegetacji nie dawał nadziei na osiągnięcie wysokich plonów ( susza w marcu, kwiecień do połowy maja), jednak uzyskane wyniki produkcyjne są pozytywnie zaskakujące. Po zbiorach zasiano 80 ha poplonów, a na pozostałej powierzchni wykonano uprawę ściernisk (talerzowanie). Brak opadów w sierpniu i wysokie temperatury spowodowały wysuszenie gleby, co utrudniło orki i siewy rzepaku. Siewy rzepaku rozpoczęto 22 VIII i wykonano je na powierzchni 130 ha. Warunki atmosferyczne spowodowały, że na dzień 31 sierpnia wschody roślin są złe. Plony poszczególnych roślin uprawnych są następujące :

RoślinaPowierzchnia uprawPlon w t/ha
Pszenica2028,1
Żyto1198,3
Pszenżyto206,4
Jęczmień jary536,1
Owies106,2
Rzepak1084,2
Groch74,0

RZD „JASTKÓW.  Zbiór zbóż został przeprowadzony w Spółce nieco wcześniej niż w latach ubiegłych tj. 9 i 10 sierpnia 2022. Przede wszystkim niekorzystny przebieg pogody oraz susza spowodowała, że plony zbóż były niskie. Opady deszczu, które pojawiły się w sierpniu korzystnie wpłynęły na rozwój szyszek chmielu. Rośliny wytworzyły pędy boczne na całej wysokości, szyszki zawiązały się nisko, a sierpniowe opady pomogły im się rozwinąć. Zbiór chmielu rozpocznie się we wrześniu i zapowiada się dość dobrze.

W sierpniu w Spółce zostały przeprowadzone ostatnie zabiegi ochrony roślin na plantacjach chmielu. Zostały wykonane również uprawki pożniwne.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content