Kombajnik-poletkowy-podczas-zbioru

Informacja o stanie upraw za okres lipiec 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. O kilka dni wcześniej niż w roku 2021 rozpoczęły się zbiory rzepaku ozimego i zbóż. Było to wynikiem niedoboru opadów oraz temperatury powyżej 30º C. W dniu 21 lipca temperatura maksymalna wyniosła 36,3º C. Suma opadów od stycznia do lipca wyniosła około 200 mm i była niższa o 50 mm w porównaniu do średniej wieloletniej.  Niekorzystny przebieg pogody znacznie ograniczył potencjał plonotwórczy rzepaku ozimego i zbóż. Poziom plonowania rzepaku ozimego był zbliżony do roku poprzedniego i wyniósł ok.3,1 t/ha. W porównaniu do roku 2021 poziom plonowania pszenicy był nieco niższy i wynosił w zależności od stanowiska i odmiany od 4,3 t/ha do 5,9 t/ha.  Skutki niedoboru opadów widoczne są również w kukurydzy, m. in. w postaci zasychających od dołu liści. Dalszy brak większych opadów z pewnością spowoduje znaczny spadek jej plonów.

RZD Błonie-Topola. Lipiec 2022 to już od kilku lat początek żniw w Błoniu-Topoli. Tegoroczne zbiory zbóż zaczęły się 22 lipca i trwały 7 dni. Pogoda w czasie żniw była zróżnicowana, a przelotne opady deszczu przerywały pracę. Plon pszenicy ozimej wyniósł w bieżącym roku 7,4 t/ha co przy panującej suszy jest bardzo dobrym wynikiem. Do pełnego zakończenia żniw został jeszcze zbiór pszenicy jarej, która w momencie zbioru zbóż ozimych była jeszcze niedojrzała. Sytuację plantacji buraka cukrowego i kukurydzy poprawił znacząco opad deszczu jaki odnotowano w ostatni weekend lipca. Suma 24 godzinnego opadu wyniosła wtedy blisko 70 mm. Warto zaznaczyć, że tak duży opad nie był notowany w Błoniu od kilku lat. Lipiec zapisał się w historii jako miesiąc gorący, z maksymalną temperaturą sięgającą 34,9 st. C. W plantacji buraka cukrowego pojawiły się pierwsze symptomy porażenia chwościkiem i konieczne było wykonanie zabiegu fungicydowego. Na polach gdzie zebrano pszenicę rozpoczęły się prace związane z uprawą pożniwną oraz siewem mieszanki poplonowej.

RZD Borusowa. Lipiec 2022 r. charakteryzował się pogodą zmienną. Pierwsza dekada to występujące przelotne mało znaczące opady deszczu .Druga i trzecia dekada to bardzo wysokie temperatury. Widoczne było bardzo szybkie dojrzewanie i zasychanie pszenicy jak również rzepaku ozimego. Koniec miesiąca to pogoda z niewielkimi przelotnymi opadami które niestety nie poprawiły stan buraków cukrowych. Jedynie utrudniły już rozpoczęte żniwa rzepaku i pszenicy ozimej. W tym roku rzepak plon rzepaku ozimego wynosił 3 t/ha.

RZD Grabów. Koniec czerwca i pierwsza połowa lipca to czas przygotowań magazynów do  gromadzenia ziarna zbóż ze zbliżających się żniw, oraz przygotowania i remontów maszyn. W lipcu do zakładu dostarczono nowy ciągnik rolniczy o mocy 175 KM, który ułatwi pracę w żniwa. Lipiec tego roku jest piątym kolejnym miesiącem z ilością opadów poniżej normy i średnią dobową temperaturą powyżej normy z wielolecia. Fala upałów, które zaczęły się w połowie czerwca i trwała z małymi przerwami przez cały ten miesiąc. Sprawiła że rośliny zbóż przyspieszały swój rozwój i znacznie ograniczyły wzrost, co w konsekwencji powodowało redukcję pędów kłosonośnych, skrócenie kłosów oraz słabsze nalewanie ziarna. Zwłaszcza odbiło się to na rozwoju zbóż jarych. Tegoroczne żniwa rozpoczęły się wraz z trzecią dekadą lipca, a z końcem tego miesiąca było zgromadzone w magazynach  już ¾ ziarna zbóż. Zbiór doświadczeń rozpoczęliśmy zbiorem grochu, następnie rzepaków, zbóż ozimych i jarych kończąc na zbiorze pszenicy jarej. Wszystko te gatunki udało się zebrać do końca lipca. Na sierpień pozostało jedynie doświadczenie z bobikiem, a jesienią zebrana będzie kukurydza i soja.  

RZD Kępa Puławy. Z początkiem lipca 2022 r.  wykonane zostały prace pielęgnacyjne w doświadczeniach oraz na polach produkcyjnych, tj. pielenie, wycinanie ścieżek i ich pielęgnacja. Zebrane zostało siano z wykoszonych końcem czerwca łąk. Okres żniw zaczął się w połowie lipca. W pierwszej kolejności zebrane zostały plantacje nasienne gorczycy oraz facelii. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na  wykoszenie rzepaku, żyta, pszenżyta oraz części pszenicy ozimej. Obecnie trwa najbardziej intensywna faza żniw, do zbioru pozostało około 50% zbóż. Mamy nadzieje, że warunki pogodowe będą nadal nam sprzyjały.

RZD Werbkowice. W lipcu 2022 r. występowały bardzo wysokie temperatury, które nie sprzyjały prawidłowemu rozwojowi roślin. Powodowały one zasychanie roślin oraz redukcję strąków w grochu i wyce. W uprawie buraka cukrowego w celu ograniczenia skutków wysokich temperatur zastosowano preparaty ograniczające utratę turgoru i poprawiające zdrowotność. Zboża jare znacząco przyśpieszyły dojrzewanie i w dniu 30 lipca rozpoczęto zbiór pszenicy jarej z powierzchni 10 ha uzyskując plon na poziomie 4 t/ha. W pierwszych dniach lipca rozpoczęto zbiór słomy od okolicznych rolników. Stan słonecznik jak również kukurydzy uległ poprawie po opadach deszczu w początku miesiąca. Wysokie temperatury ograniczyły  wydajności krów mlecznych dlatego zmieniono godziny wypasu. Wypas jest prowadzony do godzin porannych oraz późnym popołudniem i nocą. Zastosowano także zamgławianie pomieszczeń w celu ograniczenia stresu cieplnego. Suma opadów w lipcu wynosiła 90mm.

RZD Wielichowo. W związku z suszą jaka wystąpiła podczas całego okresu wegetacji wiosennej i początkiem suchego, gorącego lata oraz glebami lekkimi piaszczystymi, jakie posiada Rolniczy Zakład Doświadczalny w Wielichowie, żniwa rozpoczęto i ukończono w ciągu dwóch tygodni lipca.
Plony zbóż były odzwierciedleniem warunków pogodowych, czyli w miarę zadowalający był plon jęczmienia ozimego, części pszenicy ozimej na lepszych glebach  klasy bonitacyjnej IV a i IV b gleb, Plonowanie żyta hybrydowego można również uznać (jak na ciężkie warunki pogodowe) za  zadowalające. Natomiast żyto populacyjne uprawiane na bardzo słabych glebach nie zdążyło zakwitnąć, a już było suche, co miało ogromny wpływ na plon. Żniwa w tym roku rozpoczęto od żyta szczególnie tego najsłabszego, gdyż zaczęło się „odmładzać” i wystąpił rdest powojowaty, który miał by w dalszej perspektywie wpływ na jeszcze niższe plony. Część ziarna żyta ze względu na odmładzanie trzeba było dosuszać, aby je bezpiecznie zmagazynować. Bardzo nisko plonowała gorczyca, która broniąc się przed zamieraniem spowodowanym  w pierwszej fazie przymrozkami, a następnie suszą rozpoczęła kwitnienie przy wysokości 15-20cm wysokości. Późniejszy deszcz w połowie czerwca spowodował nieznaczną poprawę stanu roślin, ale nie wydała dużej ilości rozgałęzień oraz łuszczyn. Na początku lipca przeprowadzono ręczne usuwanie chwastów oraz pośpiechów w buraku cukrowym. Ogólnie stan buraków cukrowych nie rokuje również wysokich plonów. Część liści buraków zamarła- uschła. W ciągu dnia wszystkie liście leżą broniąc się przed suszą. W buraku cukrowym wykonano oprysk fungicydowy przeciw chwościkowi oraz herbicydowy na chwasty jednoliścienne. Reasumując, jak na takie trudne warunki pogodowe, długotrwałe przymrozki wiosenne oraz bardzo niskie opady wręcz drastyczną suszę średni plon wszystkich zbóż wyniósł 3,97 t z ha.

RZD Wierzbno. Żniwa w RZD Wierzbno rozpoczęto 18 lipca. Na dzień dzisiejszy skoszono około 2/3 areału i jeśli pogoda się utrzyma za 10 dni zostaną zakończone prace żniwne. Plony grochu w roku bieżącym są o bardzo niskie, w porównaniu z rokiem ubiegłym plon zmniejszył się o około 60%, również żyto populacyjne nie poradziło sobie z panującą w naszym regionie suszą i na dzień dzisiejszy można stwierdzić, że plonowanie jest niższe o około 20%. Bardzo dobre wyniki uzyskano natomiast w przypadku pszenżyta, gdzie odnotowano wzrost plonu w stosunku do roku ubiegłego o 50%. Dobrze, jak na panujące w tym roku warunki pogodowe, plonowało również żyto hybrydowe, którego plon wynosił 5,1 t/ha.. Do zbioru pozostał owies, który prawdopodobnie będzie również plonował niżej niż w ubiegłym roku.

RZD Żelisławki. Lipiec 2022 r. minął w RZD Żelisławkach na przygotowaniu do żniw. Zakończono remont maszyn, przeprowadziliśmy dezynfekcję magazynów. W dniu 30 lipca rozpoczęto żniwa rzepakowe. Przez dwa dni 30 i 31 zebrano rzepak z powierzchni 84 ha. Mimo wiosennej suszy i generalnie niesprzyjającej pogody osiągnięte plony są zadowalające. W dniu 31 lipca rozpoczęto zbiór zbóż.

RZD „JASTKÓW.  Lipiec 2022 r. był kolejnym miesiącem z niewielką ilością opadów, łącznie niedobór opadów w naszym rejonie sięga blisko połowy normy. Plantacje chmielu pomimo suszy rozwijały się zadowalająco, rośliny zawiązały boczne pędy i weszły w fazę kwitnienia. Spółka prowadzi uprawę chmielu zgodnie z zasadami integrowanej produkcji. Aby odpowiednio monitorować stan roślin, przeprowadzane były liczne lustracje plantacji, a w ich wyniku wdrażane zabiegi ochrony przed chorobami i szkodnikami. Zwalczanie chwastów w chmielnikach wykonywane było wyłącznie mechanicznie. Istotny wpływ na stan upraw zbóż wywarły upały i brak opadów w okresie rozwoju ziarna.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content