IUNG-PIB z kategorią naukową „A” po ewaluacji działalności naukowej

Z satysfakcją informujemy, że w wyniku ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021, decyzją Ministra Edukacji i Nauki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy otrzymał kategorię naukową A w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Zgodnie z art. 274 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki, która jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Komisja przeprowadziła ewaluację na podstawie zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, informacji dotyczących działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., dostępnych w tym systemie na dzień 31 stycznia 2022 r. Zgodnie z art. 324 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z późn. zm.), ewaluacja obejmowała lata 2017-2021.
Rodzaje osiągnięć naukowych i artystycznych uwzględnianych w ewaluacji, szczegółowe kryteria i sposób oceny osiągnięć, sposób określania kategorii naukowej oraz sposób przeprowadzania ewaluacji zostały określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 661). Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy, podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

  1. kryterium I – poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej;
  2. kryterium II – efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych;
  3. kryterium III – wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Więcej o ewaluacji jednostek naukowych na stronach Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ewaluacja

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content