Krajowa Platforma Glebowa

Konferencja ”Zwiększanie zawartości materii organicznej w polskich glebach – możliwości i ograniczenia” – 29 IX 2022, ZOOM

Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej nt.” Zwiększanie zawartości materii organicznej w polskich glebach – możliwości i ograniczenia”, która odbędzie się  w ramach Krajowej Platformy Glebowej, 29 września 2022r. w wersji zdalnej, na platformie ZOOM.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że zaproponowany temat konferencji będzie przesłanką do dyskusji i wymiany doświadczeń między różnymi grupami interesariuszy zajmujących się w praktyce tymi zagadnieniami, a prezentacja wyników badań naukowych umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań.

Działalność człowieka często prowadzi do zmniejszenia produktywności gleb. Dopiero niedawno zrozumieliśmy, że jednym z najważniejszych czynników, który decyduje o prawidłowym funkcjonowaniu ekosystemów glebowych jest zawartość materii organicznej. Wyczerpywanie się zasobów materii organicznej w glebach prowadzi do negatywnych skutków na skalę światową. Osuszanie torfowisk i mokradeł, przekształcanie łąk i pastwisk na grunty orne znacząco przyczyniło się do wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, zmniejszenia retencji wodnej gleb oraz ocieplenia się klimatu. Spadek zawartości materii organicznej w glebach skutkuje także nasileniem się zjawisk erozyjnych i przenoszeniem składników pokarmowych z gleb do zbiorników wodnych powodując ich eutrofizację.
Zatrzymanie lub zmniejszenie nasilenia negatywnych zjawisk będzie wymagać zrozumienia procesów ekologicznych oraz zastosowania właściwych technik odbudowy zasobów materii organicznej.
Ponad 50% pokrywy glebowej naszego kraju zajmują gleby wykazujące w wierzchniej warstwie uziarnienie piasku, zawierające niski poziom koloidów glebowych, charakteryzujące się bardzo kwaśnym i kwaśnym odczynem oraz brakiem odporności na suszę glebową. Dlatego warto odpowiedzieć sobie na pytanie czy w takich warunkach mamy możliwości i potencjał do gromadzenia węgla w glebach? Należy również zastanowić się jakie zabiegi mogą wpływać na gromadzenie się w glebach związków organicznych, których trwałość będzie przekraczać dziesiątki a nawet setki lat.
Jesteśmy przekonani, że zaproponowany temat konferencji umożliwi wymianę naukowych spostrzeżeń oraz indywidualnych doświadczeń w tym zakresie.

Streszczenia będą zamieszone w materiałach konferencyjnych w formie przesłanej przez Autorów.
Teksty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 1 września 2022 r., na adres sekretariatu konferencji: kpg2022@iung.pulawy.pl .
Materiały opracowane w formie pliku pdf, zawierające streszczenia prezentacji ustnych zostaną
przesłane uczestnikom konferencji drogą elektroniczną do 26 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji, terminów oraz zasad uczestnictwa w konferencji zawiera Komunikat 1 stanowiący załącznik do zaproszenia.

Patronat naukowy konferencji:
Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content