Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Ateny, Grecja

Termin wyjazdu: 12-17.06.2022

Cel wyjazdu: Uczestnictwo w Międzynarodowych Warsztatach Innowacji poświęconych uprawie szklarniowej (1st Transnational Innovation Workshop for Greenhouses) oraz w spotkaniu projektowym konsorcjum AgroFossilFree


14 czerwca 2022 r. na Uniwersytecie Rolniczym w Atenach (Agricultural University of Athens – AUA) w Grecji odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące innowacji w uprawie szklarniowej. Na wstępie uczestnicy zostali pokrótce zapoznani z celami projektu AgroFossilFree i wynikami osiągniętymi do tej pory przez zespół projektowy, ze szczególnym uwzględnieniem platformy AgEnergy oferującej przegląd technologii i strategii wolnych od paliw kopalnych (FEFTS) dostępnych obecnie do wykorzystania w rolnictwie. Następnie członkowiw klastra Area Zero wygłosili prezentacje, w których zaprezentowali inne projekty i innowacje z zakresu bezemisyjnych praktyk rolniczych, a mianowicie: projekt TheGreefa, projekt RES4LIVE oraz systemy monitorowania i kontroli uprawy szklarniowej. Następnie, organizatorzy przedstawili informacje o zidentyfikowanych potrzebach, barierach i zachętach dla rolników UE w zakresie wprowadzania FEFTS oraz omówili wyniki zorganizowanych dotychczas Regionalnych Warsztatów poswięconych uprawie szklarniowej. Kolejna część warsztatów miała charakter bardziej praktyczny; uczestnicy zostali podzieleni na grupy, w których omawiali zaprezentowane informacje oraz wymieniali się pomysłami i opiniami w oparciu o własne doświadczenia oraz rozwiązania i praktyki dostępne w ich krajach. Każda dyskusja grupowa była moderowana przez organizatorów, a wyniki dyskusji zgromadzono do dalszej analizy. Warsztaty zakończyły się wizytą w szklarni AUA. Wydarzenie zgromadziło członków konsorcjum AgroFossilFree, doradców i praktyków rolniczych oraz kilku przedstawicieli środowiska nauki.

W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyło się 4. spotkanie konsorcjum projektu AgroFossilFree, podczas którego omówiono postępy prac prowadzonych w ramach Pakietów Roboczych i uzgodniono dalsze kroki na najbliższe miesiące. W spotkaniu udział wzięli członkowie konsorcjum AFF. 16 czerwca 2022 r. odbyło się spotkanie, podczas którego IUNG, jako przyszły gospodarz kolejnych międzynarodowych warsztatów innowacji, omówił cele i wstępny zarys planowanego wydarzenia z koordynatorem projektu oraz partnerami odpowiedzialnymi za realizację tego zadania. Drugie międzynarodowe warsztaty na temat innowacji będą poświęcone produkcji polowej i odbędą się w Polsce na przełomie września i października 2022 roku


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content