Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Jonesuu, Finlandia

Cel wyjazdu: Udział w spotkaniu konsorcjum realizującym projekt Foodlevers Participation in the Foodlevers’ consortium meeting

Termin wyjazdu: 06.06.2022 – 11.06.2022


Spotkanie partnerów projektu Foodlevers odbyło się w dniach 6-11 czerwca 2022r. w Joensuu (Finlandia)w budynku EFI (European Forest Institute).  Poruszano sprawy bieżące związane z realizacją projektu, dotyczące zaawansowania prac w poszczególnych zadaniach oraz dyskutowano nad zagadnieniami metodycznymi i organizacyjnymi. Robert Borek przedstawił raport będący wynikiem zadania 1.2. Tomasz Żyłowski wygłosił prezentację (czas trwania: 60 minut) dotyczącą zadania 2.2, którego IUNG-PIB jest liderem. Zadanie to polega na porównaniu wpływu na środowisko gospodarstw ekologicznych głównego nurtu z wybranymi gospodarstwami innowacyjnymi w 7 krajach partnerskich projektu. Omówił propozycję zaadaptowanej metodyki LCA oraz dodatkowych wskaźników dotyczących wpływu produkcji na zdrowie i samopoczucie człowieka , bioróżnorodność oraz dobrostan zwierząt. Omówiono zebrane dane ankietowe oraz określono dalsze potrzeby dotyczące pozyskania danych.

W ramach spotkania odbył się też przegląd pozostałych zadań i rozwijanych modeli, między innymi: społeczno-ekonomicznej analizy łańcucha dostaw, modelu agentowego, rozmytych map kognitywnych. Odbyły się warsztaty z rozwijanego w projekcie narzędzia PGTool, służącego do oceny usług ekosystemowych.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content