Uroczyste CCLXXVII posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB – Jubileusz 160-lecia Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych

W dniu 3 czerwca 2022 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB połączone z Jubileuszem 160-lecia Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. Uroczystość ta była doskonałą okazją do przypomnienia oraz upamiętnienia działalności Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych.

Posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB odbyło się w dwóch częściach (otwartej i zamkniętej). W pierwszej, zamkniętej części posiedzenia Rady Naukowej IUNG-PIB wzięli udział członkowie Rady Naukowej, Dyrekcja Instytutu oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył  prof. dr hab. Artur Zdunek (Przewodniczący Rady Naukowej IUNG-PIB). Podczas posiedzenia Pan prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji odebrał uroczyście akt powołania na członka Rady Naukowej IUNG-PIB (2021-2025). Ponadto wręczono dyplomy habilitacyjne i doktorskie pracownikom Instytutu.  Pani dr hab. Agnieszka Rutkowska odebrała dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Dyplomy doktorskie oraz dyplomy wyróżnienia rozpraw doktorskiej odebrały: dr Katarzyna Czopek, dr Karolina Furtak oraz dr Barbara Moniuszko-Szajwaj. W dalszej części posiedzenia podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności badawczo-rozwojowej Instytutu za rok  2021. Sprawozdanie referowała prof. dr hab. Teresa Doroszewska, Z-ca Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań nad produkcją roślinną. Ponadto dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB przedstawiła informację o działalności Studiów Doktoranckich i Szkoły Doktorskiej w IUNG-PIB.

W drugiej, otwartej części posiedzenia RN Instytutu udział wzięli także zaproszeni gości oraz pracownicy Instytutu. Ta część posiedzenia była w całości poświęcona jubileuszowi 160-lecia Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych. W ramach tegoż wydarzenia przedstawiono bardzo ciekawe referaty pt.:

  • Historia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Puławach – Pomnik Historii (dr Grażyna Hołubowicz-Kliza)
  • 160 lat nauk rolniczych w Puławach (prof. dr hab. Stanisław Krasowicz)
  • Działalność bieżąca oraz wyzwania stojące przed IUNG-PIB (prof. dr hab. Wiesław Oleszek).

Uroczystość tą uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: księżna Barbara Czartoryska, Irena Bylicka –Czartoryska, Artur Soboń – poseł na Sejm RP oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, prof. dr hab. Krzysztof Szulowski – poseł  na Sejm RP, Michał Mulawa – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Bartosz Dąbrowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW, Grzegorz Kuna Doradca Społeczny Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka, Ireneusz Rzepkowski – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego, Paweł Maj -Prezydent Miasta Puławy, , prof. dr hab. Cezary Sławiński – Dyrektor IA-PAN w Lublinie, Wiesław Orzędowski -Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli,  Waldemar Banach – Zastępca Dyrektora LODR, Honorata Mielniczenko – Dyrektor Muzeum Czartoryskich w Puławach oraz Agnieszka Bartuzi – Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi – oddział w Puławach.

Podczas uroczystości pracownikom Instytutu wręczono także Odznaki Resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczeni zostali: dr Robert Borek, dr hab. Magdalena Borzęcka, mgr Anna Depta, mgr Bogumiła Dłużniewska, dr Dariusz Jędrejek, mgr  Tomasz Jóźwicki, mgr Barbara Kamińska, dr Agnieszka Klimkowicz-Pawlas, dr Grażyna Korbecka-Glinka, mgr Mariusz Korpysa, dr Monika Kowalik, dr hab. Iwona Kowalska, mgr Anna Kozak, mgr Jan Królikowski, dr Krzysztof Kubsik, mgr Ewa Markowska-Strzemska, Zbigniew Matraszek, dr Jacek Niedźwiecki, mgr Łukasz Pecio, dr hab. Dorota Pikuła, mgr Katarzyna Plis, Barbara Pytlak, dr hab. Agnieszka Rutkowska, mgr Anna Rybicka, mgr Małgorzata Stachyra, Dorota Starek, inż. Andrzej Strzałek, dr hab. Alicja Syp, prof. IUNG-PIB, dr Aleksandra Ukalska-Jaruga, dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB. Marek Woźniak, Jolanta Wójcik, dr Marta Wyzińska. W imieniu nagrodzonych głos zabrała Pani dr Marta Wyzińska.

Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej IUNG-PIB połączone z jubileuszem 160-lecia Puławskiego Ośrodka Nauk Rolniczych zakończono piknikiem na dziedzińcu Pałacu. Spotkaniu integracyjnemu towarzyszyła koleżeńska atmosfera.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content