Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Alcalá de Henares, Hiszpania

Cel wyjazdu: Udział w warsztatach projektu STEROPES

Termin wyjazdu: 30.05.2022 – 02.06.2022


W dniach 31.5-2.6.2022 w uniwersyteckim Alcalá de Henares w Hiszpanii pod Madrytem, rodzinnym mieście autora Don Kichota odbyły się drugie warsztaty projektu STEROPES „Stimulating novel Technologies from Earth Remote Observation to Predict European Soil carbon”. Celem projektu jest opracowanie modeli służących do przewidywania zawartości glebowej materii organicznej na gruntach ornych Europy w różnych strefach klimatycznych i przy różnej agrotechnice, w oparciu o zdjęcia z satelity Sentinel 2 oraz źródła pomocnicze jak np. mapy glebowe. Na spotkaniu IUNG-PIB reprezentowali mgr Artur Łopatka – lider projektu STEROPES w IUNG-PIB i deputy lider pakietu WP2 dotyczącego wpływu wilgotności gleby na możliwości teledetekcji materii organicznej oraz prof. Grzegorz Siebielec – kierownik zadania w pakiecie WP3, dotyczącego identyfikacji relacji pomiędzy materią organiczną i uziarnieniem gleb. 

Przedstawiano zakres ostatnio wykonanych w projekcie prac: pomiarów materii organicznej i wilgotności gleb oraz wstępne wyniki ich modelowania. Przedstawiciele IUNG-PIB zreferowali wyniki modelu wilgotności gleby opracowanego w oparciu o pomiary na polach RZD w Osinach, wskazującego znaczny wpływ na jakość przewidywań charakterystyk spektralnych uśrednionych dla długiego okresu. Zmienne takie jak średnie wieloletnie NDVI pomimo że nie mają bezpośredniego związku z aktualną wilgotnością powierzchni gleby, to pośrednio wskazują na średni poziom wilgotności jej głębszych warstw zależny w dużym stopniu od uziarnienia i położenia gleb w rzeźbie terenu. Zaprezentowano ponadto możliwość wykorzystania platformy Google Earth Engine do modelowania wilgotności gleby oraz klasyfikacji upraw na potrzeby eliminacji zakłóceń relacji pomiędzy zwartością materii organicznej i uziarnieniem.

Na spotkaniu omawiano problemy wyboru danych do walidacji modeli oraz oczekiwane problemy związane z wykorzystaniem w analizach danych glebowych monitoringu LUCAS. Podjęto decyzję o organizacji spotkania online w ramach pakietu WP2 pod koniec czerwca b.r. na którym dyskutowana będzie metodyka pomiarów wilgotności gleb oraz sposoby optymalnego wykorzystania informacji skorelowanych z wilgotnością oraz map wilgotności gleby opracowanych na podstawie danych radarowych satelity Sentinel 1. W ramach wycieczki konferencyjnej odwiedzono pobliskie Centrum Roślinnych Zasobów Genowych prowadzące bank nasion i doświadczenia odmianowe  w dolinie rzeki Henares pomiędzy  Madrytem a Guadalajarą, gdzie roczne przeciętne opady wynoszą poniżej 400 mm a plony zbóż nienawadnianych około 1,7 t/ha. Podczas wizytacji omawiano specyficzne problemy rolnictwa centralnej Hiszpanii.

Dodatkowe informacje o badaniach prowadzonych w projekcie STEROPES znaleźć można na stronach:

https://www.iung.pl/2021/03/15/steropes/
https://ejpsoil.eu/soil-research/steropes/
https://twitter.com/SteropesEJPSoil


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content