Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Lublana, Słowenia

Cel wyjazdu: Spotkanie Tematycznych Grup Roboczych inicjatywy BIOEAST Joint Meeting of the BIOEAST Thematic Working Groups

Termin wyjazdu: 10 – 13.05.2022


Inicjatywa Europy Środkowo-Wschodniej na rzecz rolnictwa, akwakultury i leśnictwa opartego na wiedzy w biogospodarce – BIOEAST – koordynuje zaangażowanie polityczne i wspólne strategiczne ramy badań i innowacji na rzecz zrównoważonej biogospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Od 2019 roku, działania inicjatywy są wspierane przez projekt BIOEASTsUP, koordynowany przez IUNG-PIB w ramach którego zorganizowano spotkanie w Lublanie.

W pierwszym dniu spotkania odbyła się sesja plenarna podczas której przedstawiono osiągnięcia grup tematycznych BIOEAST a następnie zajęcia networkingowe w małych grupach. W części plenarnej sekretarz BIOEAST Pan Barna Kovacs (Węgry) omówił zamierzenia Inicjatywy oraz możliwości finansowania wspólnych działań. W drugiej części sesji plenarnej przedstawiciel IUNG-PIB, Prof. Stelios Rozakis przedstawił metodykę opracowywania krajowych koncepcji rozwoju biogospdarki, które są opracowane w ramach projektu BIOEASTsUP.

W drugim dniu spotkania dr hab. Magdalena Borzęcka wzięła udział w posiedzeniu grupy zajmującej się edukacją z zakresu biogospodarki (Bioeconomy Education and Skills,) natomiast dr hab. Jerzy Kozyra w spotkaniu grupy tematycznej zajmującej się agroekologią i zrównoważonym plonowaniem upraw (Agroecology and Sustainable Yields).


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content