Informacja o stanie upraw za okres kwiecień 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. Po bardzo suchym marcu i po niewielkich opadach w pierwszych dwóch dekadach miesiąca (ok. 30 mm) na krótko poprawił się stan zbóż ozimych oraz rzepaku. Średnia temperatura dobowa kwietnia wyniosła 7,5°C a minimalna -4,9°C. Taki przebieg pogody ograniczał krzewienie zbóż i wykorzystanie nawozów, a jedynie w przypadku rzepaku ozimego miał pozytywny wpływ redukujący występowanie słodyszka rzepakowego. W trzeciej dekadzie kwietnia zasiano kukurydzę na ziarno na powierzchni około 80 ha.  Zabiegi herbicydowe ze względu przesuszoną wierzchnią warstwę gleby zostaną przeprowadzone powschodowo. Na części pól obsianych pszenicą ozimą zostały wykonane trzy zabiegi agrotechniczne: herbicydowy, fungicydowy z regulatorem wzrostu oraz wysiano II dawkę azotu. Po 20 kwietnia pojawiły się pierwsze kwiaty w rzepaku ozimym.

RZD Błonie-Topola. Warunki pogodowe panujące w kwietniu poprawiły nieco sytuację głównych roślin uprawianych w RZD Błonie-Topola. W kwietniu pojawił się długo oczekiwany deszcz. Suma opadów atmosferycznych wyniosła 36 mm. Był to jednak miesiąc stosunkowo chłodny ze średnią temperaturą na poziomie 6,9 st. C. Kwiecień to czas intensywnych prac polowych. W zbożach ozimych wysiano drugą dawkę nawozów azotowych, przeprowadzono również zabieg dokarmiania dolistnego, a także niezbędne zabiegi fungicydowe i zabieg regulacji wzrostu. Plantacja buraka cukrowego znajduje się obecnie w fazie wschodów. Tegoroczne wschody są opóźnione ze względu na niskie temperatury panujące w nocy, a także okresowe przymrozki. Pomimo trudnych warunków w buraku przeprowadzono już pierwsze zabiegi herbicydowe. W plantacji buraka cukrowego założone zostały również cztery doświadczenia nawozowe. Wschody sianej w połowie marca pszenicy jarej są dobre, pszenica powschodziła równomiernie, a  dzięki kwietniowym opadom uprawa jest w bardzo dobrej kondycji. W ostatnich dniach kwietnia rozpoczęto również siew kukurydzy na ziarno.

RZD Borusowa. Pierwsza połowa kwietnia charakteryzowała się zmienną pogodą. Występowały niewielkie opady deszczu oraz niskie jak na tą porę roku temperatury w dzień. Do 20 kwietnia w nocy występowały przymrozki. W takiej sytuacji rozwój roślin był słaby. Na początku miesiąca zasiano 47,5 ha buraków cukrowych. Druga połowa miesiąca cechowała się brakiem opadów oraz wiatrem wysuszającym glebę. Warunki takie nie sprzyjają dobrym wschodom buraków. Na pozostałym areale pszenicy ozimej gdzie w jesieni nie wykonano zabiegów herbicydowych, zabieg został wykonany. Działanie herbicydów było skuteczne. Wykonano również zabiegi przeciw szkodnikom i chorobom w rzepaku ozimym.

RZD Grabów. Intensywne opady śniegu jakie wystąpiły na przełomie marca i kwietnia uniemożliwiły wykonywanie prac polowych prze okres prawie 2 tygodnie. Dopiero w połowie miesiąca dokończono przerwane siewy zbóż jarych, głównie jęczmienia oraz roślin pastewnych. Z kolei wschody zbóż zasianych pod koniec marca można było zauważyć dopiero pod koniec kwietnia, czyli po miesiącu od wysiewu. Od 3 dekady kwietnia rozpoczęto przygotowania pól do siewu kukurydzy, której wysiano ponad 30 ha. Niestety chłodny kwiecień nie gwarantuje dobrych wschodów kukurydzy dlatego część zasiewów przeniesiono na I dekadę maja. W tym roku dość wcześnie bo już w kwietniu odbyły się spotkania z rolnikami. 20 kwietnia miało miejsce spotkanie producentów mleka zrzeszonych w SM Mlekpol w Grajewie i będących pod oceną PFHBiPM na temat zapobiegania i leczenia chorób wymion u krów. Po części teoretycznej w obejściu Zakładu oglądano w oborach dobrostan zwierząt oraz park maszynowy. Również gościliśmy w Zakładzie najmłodszych uczestników zainteresowanych działalnością naszego Zakładu. Uczniów klas III Szkoły Podstawowej w Grabowie, którzy dopytywali o wszystko czym zajmujemy się w gospodarstwie, szczególnie interesowały ich boksy w oborze z małymi cielaczkami, maszyny i stacja meteorologiczna.  

RZD Kępa Puławy. Kwiecień to intensywny czas pod względem siewów. Poza zbożami jarymi, w Puławach zasiane zostały buraki cukrowe za pomocą robota Robotti 150D wyprodukowanego przez firmę AGROINTELLI. Tą samą maszyną został zasiany słonecznik w Sadłowicach. W Osinach zostały zasiane zboża jare, facelia, gorczyca.  Zakończono również sadzenie ziemniaków. Sprzyjające warunki pogodowe wpłynęły pozytywnie na rozkrzewienie i rozwój zbóż ozimych, na które została zaaplikowana druga dawka nawozów azotowych. Rozpoczęte zostały również zabiegi ochrony roślin. Na większości pól został wykonany zabieg ochrony herbicydowej i regulacji wzrostu. Trwają przygotowania do rozpoczęcia ochrony fungicydowej w zbożach ozimych. W najbliższym czasie nastąpi siew kukurydzy. W chmielnikach prowadzone są prace uprawowe, odorywania i ścinania karp. W sadzie zaczynają kwitnąć jabłonie, czego konsekwencją jest rozpoczęcie skutecznej ochrony przeciw parchowi oraz szkodnikom jabłoniowym.

RZD Werbkowice. W miesiącu kwietniu w RZD Werbkowice prowadzono siew buraków cukrowych. Siewy wykonano w dniach 10-16.04.2022 r. na powierzchni 50,20 ha. Rozpoczęto także uprawę przedsiewną pod siew dyni pestkowej, oraz kukurydzy i słonecznika. Niesprzyjająca pogoda (przymrozki) niekorzystnie wpłyną na wschody pszenicy jarej. Siew mieszanki zbożowo strączkowej wykonano 04.04.2022 r.; a układ pogodowy sprzyjał równomiernym wschodom. W kwietniu opracowano mapy zasobności gleby na poszczególnych polach, co w znacznym stopniu pozwoli zracjonalizować naważenie. Od 20 kwietnia  rozpoczęto wypas krów. W dniu 19.04.2022 RZD podpisał z LODR w Końskowoli porozumienie o przystąpieniu do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnej.

RZD Wielichowo. W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie kwiecień był miesiącem bardzo niesprzyjającym pod względem warunków atmosferycznych. Występowały przymrozki oraz wiatry, które nasilały suszę i utrudniały wzrost i rozwój zbóż ozimych. W kwietniu (po suchym marcu 1 mm opadów) było też niewiele opadów atmosferycznych, bo tylko 19 mm. Dokonano siewu buraków cukrowych, gorczycy, oraz zastosowano dokarmianie roślin odżywkami. Na niektórych uprawach, które były w lepszej kondycji wykonano opryski regulatorami wzrostu. Natomiast żyto ozime jest w bardzo słabej kondycji, gdyż ewidentnie widać brak wody. Susza powoduje bardzo słabe wschody buraków oraz utrudnia wykonanie wielu zabiegów ochrony roślin.

RZD Wierzbno. Kwiecień 2022 r.  przebiegł w RZD Wierzbno bez opadów deszczu. Temperatury w nocy spadały poniżej zera, natomiast w dzień znacznie się podwyższały co powodowało silne podmuchy wiatru i dalsze wysuszanie gleby. Na dzień dzisiejszy, uprawy polowe korzystają jeszcze z zapasów wody glebowej. W grochu wykonano zabieg zwalczania chwastów. W pszenżycie i życie wysiano drugą dawkę azotu oraz wykonano opryski na skracanie. W kolejnym miesiącu zaplanowano wykonywanie zabieg insektycydami i fungicydami na groch, pszenżyto ozime oraz zwalczanie chwastów i dokarmianie owsa.

RZD Żelisławki. Przebieg warunków atmosferycznych w kwietniu 2022 r. nie był korzystnym dla wegetacji roślin.  Po bezopadowym marcu w całym kwietniu opady wynosiły 12 mm w następującym rozkładzie dziennym 1, 1, 2, 2, 4,2 mm. Na poszczególnych uprawach widać już skutki suszy. Sytuację pogarszały też poranne codzienne przymrozki i okresowo bardzo silne wiatry. Warunki te utrudniały wykonanie zabiegów fungicydowych i skracania. Wykorzystując tzw. okna pogodowe wszystkie zaplanowane prace agrotechniczne zostały wykonane. Dokończony został kapitalny remont warsztatu mechanicznego. W wyniku bardzo dobrej współpracy z działem Zamówień Publicznych  IUNG w Puławach udało się zrealizować zakup ciągnika John Deere 8 R -310.

RZD „JASTKÓW  Z powodu chłodnej wiosny i związanych z tym opóźnień w wegetacji roślin kwiecień br. był w Spółce miesiącem nasilenia wielu prac agrotechnicznych. Pracownicy wykonali następujące prace: zabiegi chwastobójcze w uprawach zbóż oraz dokarmianie roślin odżywką,  opryski na plantacjach chmielu preparatem doglebowym zawierającym mikroelementy, odorywanie rzędów chmielu oraz mechaniczne ogławianie karp na plantacjach, dosadzanie ręczne brakujących roślin,  ręczne prace pielęgnacyjne na plantacjach (oczyszczenie i odkopanie elementów konstrukcji nośnej chmielników), wysiew nawozu na plantacjach chmielu oraz kultywatorowanie międzyrzędzi. Plantacje zostały przygotowane do kolejnego etapu agrotechnicznego tj. zawieszania przewodników roślin.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content