Przystąpienie Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB sukcesywnie włączają się do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych (KSGD).

Celem działalności Sieci będzie działanie na rzecz innowacji w rolnictwie poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy gospodarstwami i ułatwienie transferu wiedzy między nauką, a praktyką.

Do Sieci mogą należeć gospodarstwa o różnym statusie prawnym (należące do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym rolników indywidualnych, fundacji, instytutów naukowych, uczelni i szkół rolniczych, jak też jednostek doradztwa rolniczego), zarówno ekologiczne jak i konwencjonalne. Dużą wagę przykłada się do prowadzenia w gospodarstwach działań i stosowania technologii wpisujących się w założenia Nowego Zielonego Ładu, zachowywania bioróżnorodności, wykorzystywania technik rolnictwa precyzyjnego.

Na podstawie podanych kryteriów doradcy terenowi identyfikują gospodarstwa kwalifikujące się do udziału w Sieci.

Jeśli gospodarstwo spełnia wymogi i jego właściciel zdecyduje się na uczestnictwo w Sieci konieczne jest podpisanie porozumienia między dysponentem gospodarstwa a Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Porozumienie to reguluje zasady współpracy w ramach prowadzonych działań demonstracyjnych pomiędzy Stronami, oraz kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Właściciel gospodarstwa wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o gospodarstwie na stronie internetowej Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych  https://gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl.

Wszystkie Rolnicze Zakłady Doświadczalne IUNG-PIB zgłosiły akces do Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych.

Aktualnie w ramach KSGD zawarto komplet porozumień  pomiędzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie a:

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content