Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego Wageningen, The Netherlands

Cel wyjazdu: EJP SOIL Course: Guiding national soil information providers towards INSPIRE compliance

Celem kursu było zapoznanie się z informacjami czym jest Infrastruktura Danych Przestrzennych (SDI), jaki jest cel dyrektywy INSPIRE, jak udostępniać dane i informacje o glebach, z naciskiem na interoperacyjność i w mniejszym stopniu na usługi związane z danymi przestrzennymi, jaki jest aktualny stan danych INSPIRE, w tym oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską w sprawie dyrektywy i doświadczeń państw członkowskich, które wdrożyły informacje o pokrywie glebowej zgodnie z INSPIRE. Komitet organizacyjny zaproponował przygotowanie dodatkowych ćwiczeń praktycznych po ukończonym kursie i zorganizowanie dyskusji między uczestnikami kursku a prowadzącymi specjalistami. Dodatkowe konsultacje mają się odbyć w ciągu jednego lub dwóch miesięcy po kursie. Uczestnicy kursu wykonają określony zestaw zadań w swoich instytucjach, a ponadto krótką prezentację wyników przeprowadzonych prac. Kurs odbył się w Wageningen University and Research w Holandii. Po pierwszym dniu warsztatów wszyscy uczestnicy odwiedzili Światowe Muzeum Gleb, w którym przygotowana jest ekspozycja z monolitami glebowymi z całego świata. Podczas pierwszego dnia kursu zostały zaprezentowane następujące tematy: stan udostępniania danych w Europie i jego powiązadnie z działalnością w ramach EJP-SOIL, aktualny stan udostępniania danych w krajach UE, udostępnianie danych (zgodnie z INSPIRE) i europejskimi ramami prawnymi oraz doświadczeniami we wdrażaniu danych glebowych w ramach INSPIRE. Uczestnicy kursu dyskutowali o największych wyzwaniach we wdrażaniu INSPIRE w swoim kraju. Drugiego dnia zaprezentowano bardziej techniczne aspekty, takie jak: cel i zasady przygotowania metadanych, związane z nimi normy i publikowanie w katalogach metadanych, interoperacyjność danych, przegląd i powiązania danych glebowych INSPIRE z innymi normami, model koncepcyjny udostępaniania i przygotowywania oraz ich harmonizacja, mapowanie, przekształcanie i przechowywanie danych glebowych. Ostatniego dnia tematy kursu koncentrowały się na implementacji danych według INSPIRE. Przedstawiono następujące tematy: techniczne aspekty usług przeglądania (WMS), pobierania (WFS, Atom) i harmonizacji danych, dostosowywania danych do rozwijających się obecnie rozwiązań, w szczególności WCS i SensorThings, jakie narzędzia i oprogramowanie można wykorzystać w procesie wdrażania INSPIRE, prezentacja technologii wymiany danych: OGC API; RDF/SPARQL, Gaia-x. Każdego dnia po wszystkich prezentacjach uczestnicy mieli okazję przedyskutować prezentowane tematy oraz powiązać metody i technologie z możliwościami zastosowania ich w każdym kraju.

Termin wyjazdu: 05.04.2022 – 09.04.2022

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content