Rolnictwo 4.0 w aspekcie ochrony gleb i racjonalnego nawożenia

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy
ma zaszczyt zaprosić na

DEMO DAY – warsztaty terenowe

Rolnictwo 4.0 w aspekcie ochrony gleb i racjonalnego nawożenia

19 maja 2022 r., Osiny k. Puław

Program wydarzenia

10.00-10.15Otwarcie warsztatów – Dyrekcja IUNG-PIB
10.15 -10.45Rolnictwo 4.0 w aspekcie ochrony gleb
dr hab. Rafał Wawer, prof. IUNG-PIB,
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów IUNG-PIB
10.45-11.15Możliwości wykorzystania pojazdów autonomicznych w produkcji polowej
– Piotr Pawłowski, VINTAGE POLSKA
11.15-11.45Nawożenie i ochrona gleby w aspekcie Rolnictwa 4.0 na przykładzie inteligentnego robota polowego – Tomasz Szulc – przedstawiciel konsorcjum „Polski Robot”
11.45-12.00Dyskusja
12.00-13.00Polowe prezentacje funkcjonalności robota ROBOTTI: wysiew kukurydzy
13.00-13.15Zamknięcie warsztatów
Logo Rolniczego Zakładu Doświadczalnego IUNG-PIB Kępa

Odbiorcy warsztatów: doradcy rolniczy, rolnicy, studenci kierunków rolniczych, uczniowie rolniczych szkół średnich.
Ilość miejsc: 200

Miejsce wydarzenia:
Rolniczy Zakład Doświadczalny IUNG-PIB „Kępa” – Gospodarstwo Osiny
Adres: Osiny, 24-103 Żyrzyn Droga nr 824, Żyrzyn, kierunek Puławy

W czasie wydarzenia dostępne będzie również stoisko Działu Upowszechniania i Wydawnictw, gdzie prezentowane będą najnowsze publikacje IUNG-PIB m.in. z zakresu nawożenia i ochrony gleb.

Osoby i grupy zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o zgłoszenie przesłane mailem na adres duw@iung.pulawy.pl .
Zgłoszenie, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, musi zostać potwierdzone przez organizatora.

Uprzejmie informujemy, że wydarzenie będzie dokumentowane w formie zdjęć i nagrań filmowych, które oryginalne lub przetworzone zostaną udostępnione na stronie IUNG-PIB i w naszych mediach społecznościowych (FB, LinkedIn, YT, Twitter). Dane powyższe oraz imię, nazwisko i jednostka uczestnika będą również gromadzone przez IUNG-PIB w celach sprawozdawczych. Przetwarzanie danych będzie odbywało się zgodnie z Regulaminem Ochrony Danych Osobowych  w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym, dostępnym na stronie internetowej: https://www.iung.pl/rodo/ . Państwa udział w wydarzeniu nie będzie możliwy bez zgody na przetwarzanie danych osobowych przez IUNG-PIB w powyżej formie.

Pytania i uwagi dotyczące wydarzenia proszę kierować na nr tel. 81 886 4786 733.

Warsztaty realizowane w ramach dotacji celowej MRiRW na rok 2022, podzadanie 1.3: „Upowszechnianie zasad racjonalnego nawożenia i ochrony gleb użytkowanych rolniczo”

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content