Sprawozdanie z wyjazdu zagranicznego – Bruksela, Belgia

Paweł Radzikowski oraz Jarosław Stalenga z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach wzięli udział w jednodniowej konferencji pt. “Systems approaches to support agro-ecological transitions in the agri-food system” zorganizowanej w Brukseli w ramach projektu DiverImpacts. W trakcie konferencji zaprezentowano film dotyczący funkcjonowania i osiągnięć polskiego Case Study Barwy Zdrowia prowadzonego przez jego lidera Tomasza Obszańskiego. W materiale filmowym omówiono najważniejsze strategie dywersyfikacji produkcji roślinnej wdrażane w gospodarstwie, główne bariery rozwoju i sposoby ich przezwyciężania, omówiono również działania innowacyjne oraz dziedzictwo które pozostawił projekt DiverImpacts i które powinno owocować w kolejnych latach funkcjonowania CS.

W szczególności konferencja miała na celu:

  • wskazanie argumentów na wartość dodaną i dynamiczny charakter ścieżek dywersyfikacji upraw;
  • zbadanie, jak daleko możemy się posunąć w łączeniu różnych strategii dywersyfikacji w czasie i przestrzeni, aby zwiększyć jakość świadczonych usług ekosystemowych;
  • przedstawienie sposobów pokonywania barier w różnicowaniu upraw w całym łańcuchu wartości, opracowanych wspólnie z uczestnikami studiów przypadków (CSs);
  • przedstawienie narzędzi i korzyści płynących z ich stosowania w celu wsparcia procesu podejmowania decyzji przez uczestników w zakresie dywersyfikacji systemów upraw, z uwzględnieniem lokalnych warunków glebowo-klimatycznych oraz społeczno-ekonomicznych;
  • zbadanie, w jaki sposób polityka może wspierać dywersyfikację upraw;
  • utorowanie drogi do wykorzystania spuścizny projektu DiverIMPACTS w celu transformacji agroekologicznej systemów rolno-spożywczych.

Termin wyjazdu – 29.03.2022

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content