Bronowanie zasiewów na polu ekologicznym

Informacja o stanie upraw za marzec 2022 r. w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. Przebieg pogody w marcu okazał się niekorzystny dla większości upraw ozimych a także zasianego w połowie marca jęczmienia jarego. Po raz pierwszy w historii rejestracji danych meteorologicznych w Baborówku czyli od roku 1971 w marcu nie odnotowano żadnych opadów, a dodatkowo problem suszy w glebie pogłębiały często występujące podmuchy silnego wiatru i nocne przymrozki do – 5,9°C. Średnia dobowa temperatura marca była niższa o ponad 1°C od średniej dobowej lutego co w połączeniu ze suszą i silnym wiatrem skutkowało ograniczoną wegetacją roślin. Ze względu na fazę rozwojową oraz przebieg pogody najwięcej zabiegów agrotechnicznych wykonano w rzepaku ozimym: nawożenie mineralne, zabiegi herbicydowe i insektycydowe.  W związku z brakiem opadów ich suma od początku roku do końca marca wyniosła ok. 75 mm.

RZD Błonie-Topola. Marzec 2022 r. zapisał się w historii RZD Błonie jako jeden z najbardziej suchych. W ciągu minionego miesiąca nie odnotowano żadnych opadów atmosferycznych. Był to też miesiąc wyjątkowo zimny i wietrzny. Minimalna temperatura jaką odnotowano wyniosła -6,8 st. C. Wierzchnia warstwa gleby jest już dosyć mocno przesuszona. Niekorzystne warunki atmosferyczne sprawiły, że wegetacja zbóż ozimych przebiega w tym roku wolniej. Na pszenicy widać też negatywne skutki ujemnych temperatur. Na początku miesiąca na polach obsianych pszenicą ozimą wysiano nawóz azotowy. Pszenica przezimowała dobrze, rośliny tylko w niewielkim stopniu porażone są chorobami grzybowymi.

Trzecia dekada marca to tradycyjnie czas rozpoczęcia siewów buraków cukrowych. W tym roku siew rozpoczęto 26 marca, warunki pogodowe umożliwiły obsianie 50 ha w ciągu 5 dni. Obecnie panująca sucha i zimna aura nie sprzyja niestety szybkim wschodom buraka. Na powierzchni 4 ha zasiana została odmiana Conviso Smart (tolerancja na herbicydy-inhibitory ALS), reszta pól obsiana została tradycyjnymi odmianami buraka. W marcu zasiano również 10 ha pszenicy jarej. Zimna i sucha aura panująca w marcu nie sprzyja niestety wschodom zbóż jarych. Oprócz intensywnych prac polowych w zakładzie zrealizowano również inwestycję związaną z budową silosu zbożowego.

RZD Borusowa. Marzec w RZD Borusowa był wyjątkowo suchy w tym roku. Brak okrywy śnieżnej i opadów deszczu w okresie zimy spowodował znaczne wysuszenie gleby. Duże różnice temperatur między nocą a dniem miały niekorzystny wpływ na rośliny. W drugiej dekadzie miesiąca występowały nocne kilkunastostopniowe mrozy, w trakcie dnia obserwowano znaczne ocieplenie. W pierwszych dniach marca wykonano nawożenie azotem rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. W późniejszych dniach zastosowano przedsiewne nawożenia fosforowo-potasowe pod buraki cukrowe połączone z wstępną uprawą .

RZD Grabów. Tegoroczny marzec okazał się bardzo suchy i dość ciepły. W ciągu całego miesiąca odnotowano niespełna 10 mm opad. Gleba bardzo szybko traciła nadmiar wilgoci, tak że na polach meliorowanych można było rozpocząć prace polowe już w pierwszej dekadzie. Rozpoczęto je od rozsiewu dawki uzupełniającej wapna granulowanego na niektóre pola i wywozu obornika pod kukurydzę. W połowie miesiąca prace polowe rozpoczęły się na dobre. Wykonane zostały wszystkie zabiegi nawożenia łąk i pastwisk, oraz zaaplikowano pierwszą dawkę azotu na zboża ozime w formie RSM-S 26 przy użyciu opryskiwacza polowego. W celu zatrzymania wilgoci w glebie na polach pod siew roślin jarych wykonana została uprawa kultywatorem lub broną ciężką a następnie wysiew nawozów NPK. Pod koniec miesiąca zasiana została pszenica jara, mieszanki zbożowe oraz większość doświadczeń. Jęczmień jary jako bardziej wrażliwy na niskie temperatury będzie wysiany w I dekadzie kwietnia. W III dekadzie miesiąca wilgotność gleby była na tyle stabilna, że w doświadczeniach ekologicznych zbóż ozimych można było przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne i odchwaszczające.      

RZD Kępa Puławy. Marzec był czasem intensywnych prac polowych. Po nawożeniu zbóż ozimych, których przezimowanie nie przyniosło strat, zajęto się siewem bobiku, facelii i pszenicy jarej. Przeszkodą w kontynuacji prac polowych okazał się śnieg, który spadł w ilościach zadziwiających 1 kwietnia. Uniemożliwiło to planowane siewy zbóż jarych oraz buraków cukrowych. Planujemy kontynuację prac, gdy pozwolą na to warunki pogodowe. W końcu marca w szklarni został wysiany tytoń. Obecnie jest pikowany do wielodoniczek, z których w maju zostanie przesadzony do gruntu. W marcu zakończono także prace związane z cięciem zimowym drzew i usuwaniem gałęzi z sadu.

            Warunki pogodowe w marcu można scharakteryzować w następujących sposób: zimna wiosna, długo utrzymujące się przymrozki, brak wiosennych opadów deszczu, niespodziewany opad dużej ilości śniegu.

RZD Werbkowice. W marcu 2022 r. w RZD Werbkowice wykonano siew pszenicy jarej. Siewy przeprowadzono w dniach 16 do 20.03.2022r,  na pow. 60 ha. Ze względu na niekorzystne warunki opóźniono siew mieszanki zbożowo-strączkowej. Wykonano zabiegi herbicydowe na polach przeznaczonych pod siew buraków cukrowych. Zakupiono nasiona buraków cukrowych oraz kukurydzy. Po wykonaniu badań zasobności gleb, rozpoczęto nawożenie obornikiem i gnojowicą. Przebadano skład chemiczny obornika i gnojowicy, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości N.

RZD Wielichowo. Pomimo nadejścia astronomicznej „wiosny” w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie, wręcz przeciwnie aury wiosny „nie widać”. W marcu przez 29 dni występowały nocne przymrozki, niektóre dni nawet do minus -6,7ºC i silne mroźne wiatry co znacznie przesuszyło glebę oraz utrudniło wegetację roślin. Stan roślin jest zły, wręcz na glebach lekkich niektóre rośliny są wysmolone, zamierają, zmieniają barwę. W okresie całego miesiąca wystąpił opad atmosferyczny w wysokości tylko 1mm. Wiatry utrudniały wykonanie uprawy pola i zasiew buraków cukrowych. Pola nawiedziły również burze piaskowe. W marcu zasiano owies i zastosowano nawożenie pierwszą dawką azotu oraz kizerytu na wszystkich oziminach.

RZD Wierzbno. Marzec to bardzo ważny okres dla rolnictwa, który wpływa na kształtowanie plonu w oziminach. Mimo niesprzyjającej pogody, od 1 marca  rozpoczęto wysiew pierwszej dawki nawozów azotowych. Z uwagi na niesprzyjającą pogodę, z lekkim opóźnieniem, bo dopiero 14 marca, rozpoczęto siew owsa. Groch z uwagi  na niskie temperatury w nocy również wysiano później bo 22 marca. Na podstawie wieloletniego doświadczenia prognozuje się, ze powyższe zmiany w terminie siewu, nie będą miały negatywnego wpływu na plonowanie w/w. roślin.

Bardzo niepokojącym zjawiskiem w marcu 2022 r. jest postępująca susza – od początku do ostatnich dni marca nie odnotowano żadnych opadów atmosferycznych.. Mimo to zgromadzona w glebie woda na razie pozwala roślinom na prawidłowy rozwój. Istnieje jednak  niebezpieczeństwo związane z kolejnym niekorzystnym czynnikiem jakim są nocne przymrozki, które w połączeniu  z bardzo silnymi wiatrami, mogą mieć negatywny wpływ na plantacje zarówno ozimin jak i zbóż jarych oraz grochu.

RZD Żelisławki. Marzec w 2022 roku okazał się bardzo niekorzystnym dla przebiegu wegetacji roślin uprawnych. Brak okrywy śnieżnej w okresie zimowym i całkowity brak opadów w m-c marcu spowodował zahamowanie rozwoju roślin. Negatywny wpływ na stan upraw miały też przymrozki do -8 stopni, które występowały praktycznie codziennie. Niesprzyjające warunki pogodowe nie przeszkodziły w wykonaniu niezbędnych prac polowych. Od 1 marca wszystkie uprawy zostały zasilone I dawką nawożenia azotowego. Tam gdzie była konieczność uzupełnienia składników pokarmowych przeprowadzono korekcyjne nawożenie nawozami potasowymi i magnezowo-siarkowymi. W zakładzie zaplanowane zasiewy roślin jarych zostały wykonane:

1). Groch – 7 ha

2). Owies- 10,06 ha

3). Jęczmień jary 52,78 ha.

RZD „JASTKÓW  W pierwszej połowie marca kontynuowano wykonywanie przewodników roślin chmielu. Oprócz tej pracy pracownicy przygotowywali sprzęt rolniczy do wiosennych prac polowych. W drugiej połowie marca rozpoczęto prace polowe na plantacjach chmielu oraz w uprawach roślin ozimych.

Wykonano niezbędne remonty i konserwacje konstrukcji nośnych na plantacjach chmielu, naciągnięto siatkę nośną i przygotowano do etapu zawieszania przewodników roślin. W trzeciej dekadzie marca rozpoczęto nawożenie azotowe zbóż ozimych. W ostatnich dniach miesiąca rozpoczęła się w Jastkowie ponownie zima ponieważ padał intensywnie śnieg, utworzyła się pokrywa o grubości około 20 cm. Temperatury w dzień wynosiły niewiele ponad 0 stopni, a nocą spadały do wartości ujemnych. Takiego ataku zimy jak w ostatnich dwóch dniach marca nie odnotowaliśmy przez całą kalendarzową zimę.

Materiał przygotowany przez:Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content