Nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Koteckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

W dniu 16 marca br. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  w Siedlcach odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu z okazji nadania tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Koteckiemu z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki to wybitny uczony, nauczyciel akademicki, mentor i wychowawca kadr naukowych, człowiek wielkiego umysłu oraz niespotykanej skromności i życzliwości. Od wielu lat współpracuje z Wydziałem Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach UPH.

Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieluniu. W roku  1977 ukończył  Akademię Rolniczą we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Dwa lata później. podjął pracę na Wydziale Rolniczym (obecnie Wydział Przyrodniczo-Technologiczny) tej uczelni gdzie pracuje dotychczas. W tym okresie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego. W dotychczasowej działalności zawodowej pełnił wiele ważnych funkcji z wyboru na Uniwersytecie, a między innymi dziekana  Wydziału Rolniczego, prorektora ds. nauki, redaktora merytorycznego i redaktora naczelnego Wydawnictwa UP we Wrocławiu. W latach 2001-2017 był kierownikiem Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, a od 2018 r. jest dyrektorem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Pan Profesor był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN i Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. W latach 2013-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a od 2019 r. jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Był również wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Łubinowego, a obecnie jest jego prezesem.

Na dorobek naukowy Prof. dr. hab.  Andrzeja Koteckiego składa się autorstwo i współautorstwo ponad 220 oryginalnych prac twórczych, 21 monografii i 7 podręczników akademickich. Prof. dr hab. Kotecki jest uznanym specjalistą z zakresu uprawy roślin rolniczych, którego  zainteresowania naukowe obejmują szczegółowe zabiegi agrotechniczne i czynniki środowiskowe oddziaływające na plonowanie i cechy jakościowe roślin, zarówno gatunków rodzimych jak i rzadko uprawianych w Polsce.

Prof. dr hab. Andrzej Kotecki bardzo aktywnie bierze udział w rozwoju młodej kadry naukowej. Jest promotorem 20 przewodów doktorskich. Spośród wychowanków Pana Profesora stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskało 6 osób, a tytuł naukowy profesora 1 osoba. Wykonał 42 recenzje prac doktorskich oraz przeprowadził 25 ocen dorobku naukowego i osiągnięć naukowych w postępowaniu habilitacyjnym. Ponadto przewodniczył w 70 komisjach habilitacyjnych. Recenzował także wiele prac naukowych, podręczników i grantów.

 Pan Profesor od wielu lat współpracuje z IUNG-PIB. Uczestniczył w realizacji Programu Wieloletniego tzw. „Białkowego” oraz przewodniczył  w komisjach habilitacyjnych pracowników naszego Instytutu.

Promotorem procesu nadania tytułu honorowego była prof. dr hab. Krystyna Zarzecka, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce), a recenzentami  dorobku naukowego: prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro,  (Uniwersytet Rzeszowski) oraz prof. dr hab. Jerzy Księżak (IUNG-PIB Puławy).

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele środowisk akademickich, władz samorządowych, młodzież akademicka i sympatycy Pana Profesora.

Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego UPH pod kierownictwem ks. prof. Michała Szulika.

Szanownemu Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Koteckiemu serdecznie gratulujemy  otrzymania najwyższej godności akademickiej – tytułu Doktora Honoris Causa oraz życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej i dużo pomyślności w życiu osobistym.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content