Informacja o stanie upraw za okres styczeń – luty 2022 z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB.

RZD Baborówko. Przebieg pogody w styczniu i lutym miał pozytywny wpływ na przezimowanie zbóż i rzepaku ozimego. Średnia temperatura dobowa w styczniu wyniosła +1,7 °C i była wyższa o około 2,5 °C w porównaniu do średniej wieloletniej. Jeszcze większe różnice pomiędzy temperaturą miesiąca i z wielolecia wystąpiły w lutym, w którym średnia temperatura dobowa wyniosła +4,2 °C przy średniej z ponad 50 lat +0,2 °C.  W przypadku opadów styczeń był zbliżony do średniej z wielolecia natomiast w lutym zarejestrowano ok. 40 mm opadów czyli prawie dwukrotnie więcej niż średnia dla tego miesiąca. Po wyższych opadach w lutym i znacznie wyższych temperaturach dobowych powietrza w styczniu i lutym można się spodziewać niskich zawartości azotu mineralnego w warstwie ornej w momencie ruszenia wiosennej wegetacji. W trzeciej dekadzie lutego wysiano pod jęczmień jary wieloskładnikowy nawóz PK.

RZD Błonie-Topola. Styczeń i luty upłynęły w RZD Błonie pod znakiem bieżących napraw i remontów. Był to też czas sprzedaży ziemiopłodów, pszenicy i kukurydzy.

Warunki pogodowe w lutym nie były sprzyjające do wykonywania jakichkolwiek prac polowych, mimo to udało się wykorzystać okienko pogodowe i rozsiać na pszenicę ozimą nawóz wieloskładnikowy zawierający potas, siarkę i magnez. Stan przezimowania zbóż ozimych należy ocenić jako bardzo dobry.

RZD Borusowa. Warunki pogodowe w styczniu i lutym sprzyjały dobremu przezimowaniu ozimin. Bezśnieżna zima, bez większych spadków temperatury, nie spowodowała większych strat w zasiewach pszenicy i rzepaku ozimego. Końcówka lutego i początek marca ze  spadkami temperatur do -7 C w połączeniu z silnymi wiatrami mogą wpłynąć ujemnie na stan zasiewów. W najgorszej sytuacji jest rzepak, który przed zimą bardzo słabo się rozwinął i obecnie  jest dość wrażliwy na warunki pogodowe. Pszenica, nawet ta która była siana bardzo późno po burakach cukrowych, jest w dobrej kondycji. Część pszenicy, która była siana wcześniej została w jesieni opryskana przeciw chwastom. Taki sam zabieg został przeprowadzony na rzepaku. Z dniem 24 stycznia 2022 w Zakładzie. została uruchomiona instalacja fotowoltaiczna Wymieniono również oświetlenie zakładu na lampy ledowe.

RZD Grabów. Pierwsze dwa miesiące zimowe styczeń – luty 2022 roku były dość łagodne. Brak okrywy śnieżnej oraz temperatury przez większość dni powyżej zera nie powodowały uszkodzeń roślin. Za to występowały częste opady deszczu, które uzupełniały jesienny deficyt wody w glebie. Normy opadów w styczniu i lutym były o 50% wyższe od norm z wielolecia. Jedynie silne wiatry jakie występowały  tej zimy na skutek zmiany ciśnień sprawiały nieco kłopotów, podrywając pokrycia dachowe na niektórych budynkach gospodarczych.

Czas zimy w gospodarstwie to okres zastępstw w oborze, odbioru urlopów, w tym roku szczególnie przeplatanych zwolnieniami lekarskimi z powodu kwarantanny lub izolacji na COVID. To również czas napraw maszyn, remontów i prac porządkowych w pomieszczeniach magazynowych. W Zakładzie w Grabowie zima to również okres przygotowań do prowadzenia doświadczeń polowych. Chów bydła mlecznego w Zakładzie dzięki użytkowanej od 8 lat w miarę zautomatyzowanej i zmechanizowanej oborze nie sprawia większych problemów. W ubiegłym roku sprzedaliśmy do Spółdzielni Mleczarskiej około 450 tys. litrów mleka.

RZD Kępa Puławy. Na dzień 07.03.2022 nie zaobserwowano ujemnych skutków przezimowania zasiewów roślin ozimych. Pomimo późnych siewów zboża wyglądają bardzo dobrze, a ilość wody w glebie pozwala zakładać korzystny przebieg dalszej wegetacji.

Znaczne zmiany w strukturze zasiewów w najbliższych tygodniach spowodują intensyfikację prac polowych, planowane są zasiewy gatunków które dotychczas nie były uprawiane w RZD Kępa w ilościach produkcyjnych takich jak słonecznik, gorczyca biała, bobik czy facelia.

Trwają przygotowania do nawożenia azotowego rzepaku i pszenic ozimych. Aktualnie prowadzone są cięcia zimowego sadu jabłoniowego. Pomimo wysokich cen nawozów i paliw nie ma jeszcze większych problemów z ich dostępnością. W najbliższym czasie planowana jest sprzedaż części zapasów zbóż z sezonu 2021.  Ostatnie tygodnie również pokazują wzrost cen i zainteresowania odsadkami bydła (Angus).

RZD Werbkowice. W styczniu i lutymw zakładzieprowadzono prace naprawcze oraz remonty pomieszczeń. W styczniu rozliczono wydajność stada krów  za 2021 rok. Uzyskany wynik to 9300l/szt. Na zwiększenie wydajności wpłynęło zmiana żywienia oraz poprawa rozrodu krów w tym zmniejszenie okresu między wycieleniowego. W okresie zimowym zwiększono bilans energetyczny w dawce pokarmowej dla krów mlecznych. Przystąpiono do przygotowania materiału siewnego roślin jarych. Obsługa zwierząt odbywała się bez zakłóceń pomimo dużej liczby zachorowań pracowników. Rozpoczęto rozmowy z dr hab. Witold Chabuz, prof. uczelni – Kierownik Zakładu Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła UP w Lublinie o możliwości udziału w badaniach „Szczęśliwa krowa”.

RZD Wielichowo. W Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie okres zimowy był czasem wytężonej pracy. Podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. w okresie nasilonych wiatrów oraz deszczu wykonano naprawy maszyn (siewników, agregatu uprawowego, brony talerzowej), okresowej wymiany filtrów i oleju w ciągnikach. Silne wiatry spowodowały wiele uszkodzeń dachów, szczególnie pokrytych papą. Został również uszkodzony silos zbożowy oraz wiele drzew w parku i obejściu.

W omawianym okresie zlecono Spółce Wodnej oczyszczenie i pogłębienie rowów śródpolnych, aby spełniały swoją rolę. Silne wiatry spowodowały powalenia wielu dużych drzew wzdłuż kanałów Obry, które RZD Wielichowo w porozumieniu z WZIR-u i Spółką Melioracji Wodnych pozyskało w celach opałowych.

Ogólnie zboża w okresie stycznia i lutego są w dość dobrej kondycji. Końcem lutego średnie temperatury dobowe się obniżyły, a  nocą wystąpiły przymrozki do -7°C. Natomiast poziom wód gruntowych jest niski.

RZD Wierzbno. Stan przezimowania zbóż ozimych ocenia się jako dobry. W uprawach nie zaobserwowano rozwoju chorób grzybowych powyżej progu ekonomicznej szkodliwości. W okresie styczeń – luty wystąpiły na terenie Zakładu bardzo obfite opady deszczu  – na poziomie około 92  l/m² czyli o około 30 litrów więcej niż w roku ubiegłym. Tak obfite opady na słabych glebach w znacznym stopniu spowodowały wymycie z wierzchniej warstwy gleby części składników pokarmowych, czego objawy są już widoczne. W związku z czym już od pierwszego marca rozpoczęto zasilanie ozimin.

W związku z częstymi opadami i nocnymi przymrozkami w nocy na poziomie nawet -7 °C, siewy owsa oraz grochu będą opóźnione o około 10 dni.

RZD Żelisławki. Styczeń i luty to okres, w którym w zakładzie trwają przygotowania do wiosennych prac polowych . Aktualnie przygotowywany jest materiał siewny jęczmienia jarego. Wykonano przeglądy techniczne rozsiewaczy nawozów i sprzętu uprawowego. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na rozpoczęcie nawożenia rzepaku i pszenicy ozimej nawozami magnezowo-siarkowymi (26 luty). W lutym rozpoczęto remont warsztatu  (wymiana instalacji elektrycznej, ogrzewania, wykonanie nowej posadzki i kanału). Stan upraw ozimych jest dobry.

RZD „JASTKÓW W pierwszej połowie stycznia pracownicy wykorzystywali urlopy wypoczynkowe oraz kontynuowano  demontaż tych elementów maszyn do zbioru chmielu, które wymagały napraw i konserwacji. W połowie stycznia do Spółki dostarczono drut na przewodniki roślin chmielu i od tego czasu trwa wykonywanie przewodników. Oprócz tej pracy kontynuowane są przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu rolniczego.

Stan ozimin w Spółce oceniamy jako średni, gleba jest bardzo wilgotna, w wielu niżej położonych miejscach utworzyły się zastoiska wodne.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content