Wyróżnienia pracowników z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej przez MRiRW

Mamy przyjemność poinformować, że zespół pracowników z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej został wyróżniony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie i rynkach rolnych uzyskane w roku 2020.

W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej, przynoszących wymierne efekty ekonomiczne i społeczne Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku przyznał 8 nagród pieniężnych oraz 4 wyróżnienia.

Wyróżnienie otrzymał zespół autorski w składzie:

 • dr hab. Anna Gałązka;
 • dr hab. Anna Gajda;
 • prof. dr hab. Stefan Martyniuk;
 • dr Karolina Furtak;
 • mgr Karolina Gawryjołek;
 • mgr Małgorzata Woźniak.

Tytuł osiągnięcia: Ochrona i kształtowanie bioróżnorodności środowiska glebowego – działania upowszechnieniowe i edukacyjne łączące naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym mające na celu zahamowanie utraty bioróżnorodności gleb i wsparcie biologizacji rolnictwa.

Streszczenie osiągnięcia

W IUNG-PIB w Puławach od wielu lat prowadzone są zarówno badania naukowe jak i działania edukacyjno-szkoleniowe mające na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej ochrony bioróżnorodności gleb, zahamowania utraty bioróżnorodności i wsparcia biologizacji rolnictwa. Działania te ściśle łączą naukę z praktyką rolniczą i doradztwem rolnym.

Efektem podjętych prac badawczych i edukacyjno-szkoleniowych było opublikowanie kilkunasty oryginalnych prac naukowych, w tym dwóch monografii naukowych, jak również organizacja corocznych warsztatów oraz konferencji upowszechniających i promujących ochronę bioróżnorodności środowiska glebowego. W konferencjach tych corocznie uczestniczyło ponad 100 uczestników z ośrodków naukowych w całej Polsce, w tym także przedstawiciele Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędników administracji państwowej, pracowników sektora rolnego, pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów reprezentujących różne dyscypliny i specjalności wiążące się z problematyką bioróżnorodności gleb.

Zakres tematyczny badań i publikacji opracowanych przez zespół w ramach powyższego osiągnięcia dotyczył między innymi zagadnień:

 • oceny i kształtowania bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej środowiska glebowego oraz aktywności mikrobiologicznej gleb z uwzględnieniem różnych warunków siedliskowych i systemów gospodarowania w oparciu o dane pochodzące z wieloletnich doświadczeń polowych;
 • doboru i upowszechniania wskaźników oceny bioróżnorodności środowiska glebowego i aktywności mikroorganizmów glebowych (wskaźniki oceny bioróżnorodności strukturalnej i funkcjonalnej środowiska glebowego, wskaźniki mikrobiologiczne służące do oceny bioróżnorodności środowiska glebowego na podstawie klasycznych i molekularnych metod badawczych);
 • ceny wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na bioróżnorodność funkcjonalną gleb;
 • oceny wpływu zabiegów rolniczych na bioróżnorodności gleb i jej aktywność mikrobiologiczną;
 • opracowania monografii (Vademecum metodycznego) na temat wybranych wskaźników do oceny i kształtowania bioróżnorodności mikrobiologicznej środowiska glebowego i aktywności mikroorganizmów glebowych;
 • organizacji corocznych, cyklicznych szkoleń i konferencji pt. „Bioróżnorodność środowiska glebowego”.

Wykazano, że odpowiednia uprawa gleb może przyczynić się do odbudowy i ochrony naturalnej bioróżnorodności i żyzności środowiska glebowego. Nadmierne stosowanie agrochemikaliów może powodować nieprzewidywalne skutki środowiskowe i mieć negatywny wpływ na właściwości gleby i jej aktywność biologiczną. Zanieczyszczenie wód gruntowych, eutrofizacja zbiorników wodnych, utrata żyzności gleby, zmniejszenie różnorodności biologicznej, gromadzenie się szkodliwych związków w glebie, kwaśne deszcze i szkodliwe oddziaływanie na warstwę ozonową to tylko niektóre z negatywnych skutków stosowania nawozów chemicznych, wskazujące na potrzebę znalezienia odpowiednich alternatyw. W tym celu praktyka rolnicza zmierza w kierunku bardziej zrównoważonego i przyjaznego dla środowiska podejścia, w tym ekologicznej uprawy roślin.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content