Doktorat Honoris Causa dla Profesora Andrzeja Koteckiego

W dniu 15 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie miała miejsce uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Andrzejowi Koteckiemu, profesorowi Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Profesor Andrzej Kotecki urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu nad Notecią. W roku  1977 ukończył studia na obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Od 1979 r. pracuje na Wydziale Rolniczym macierzystej uczelni, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego. Tam też pełnił liczne funkcje kierownicze i organizacyjne w tym m.in. dziekana  Wydziału Rolniczego, prorektora ds. nauki, redaktora merytorycznego i redaktora naczelnego Wydawnictwa UP we Wrocławiu. W latach 2001-2017 był kierownikiem Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, a od 2018 r. jest dyrektorem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Profesor był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN i Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. Był również wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Łubinowego, a obecnie jest jego prezesem.

Dorobek naukowy prof. dr. hab. inż. Andrzeja Koteckiego obejmuje autorstwo i współautorstwo 224 oryginalnych prac twórczych, 321 monografii i 7 podręczników akademickich. Tematyka badawcza Nominata obejmuje: 1) agrotechnikę roślin bobowatych grubonasiennych, 2) współrzędną uprawę roślin bobowatych ze zbożami jarymi, 3) doskonalenie technologii uprawy roślin oleistych, 4) agrotechnikę miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej i 5) uprawę modyfikowanego genetycznie lnu na cele biomedyczne.

W latach 2013-2020 był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów a od 2019 r. jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Przewodniczył 70 komisjom habilitacyjnym, w tym kilku z naszego Instytutu. Profesor Kotecki wykazywał duże zaangażowanie w kształcenie i rozwój kadr. Był promotorem 20 doktorantów, recenzentem w 42 przewodach doktorskich i 25 postępowaniach habilitacyjnych. Wykonał  również 19 recenzji na tytuł profesora. Recenzował liczne prace naukowe, podręczniki i granty.

Profesor Andrzej Kotecki jest człowiekiem wielkiej wiedzy i fascynacji Światem, ale ważne miejsce w Jego życiu zajmuje także Rodzina. Życzymy Panu Profesorowi, laureatowi zaszczytnego akademickiego tytułu Doktora Honoris Causa,  wielu dalszych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content