Portal HR

Zawiadomienie o obronie pracy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Czopek

Dyrektor i Rada Naukowa
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowego Instytutu Badawczego

w Puławach

zawiadamiają
że w dniu 9 grudnia 2021 roku o godz. 900 w trybie zdalnym 
za pośrednictwem aplikacji ZOOM
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Katarzyny Czopek

z dziedziny nauk rolniczych, dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo,
pt. Reakcja wybranych gatunków roślin strączkowych na różne dawki superabsorbentu

Link do publicznej obrony pracy doktorskiej w aplikacji ZOOM:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/92257765742
Meeting ID: 922 5776 5742
Passcode: 562730


Promotor:  prof. dr hab. Mariola Staniak – IUNG-PIB w Puławach

Promotor pomocniczy: dr Jolanta Bojarszczuk – IUNG-PIB w Puławach

Recenzenci:  dr hab. Katarzyna Panasiewicz, prof. UPP – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
dr hab. Ewa Szpunar-Krok, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski


Rozprawa wyłożona jest do wglądu w Oddziale Biblioteki Rolniczej w Puławach, ul. Czartoryskich 8.
Streszczenie i recenzje rozprawy doktorskiej zamieszczono na stronie internetowej IUNG-PIB, w zakładce „Rada Naukowa” https://www.iung.pl/o-instytucie/rada-naukowa/postepowania/postepowania-doktorskie/

Obrona odbędzie się na posiedzeniu Komisji Doktorskiej przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Link umożliwiający uczestnictwo w publicznej obronie z możliwością zadawania pytań zostanie udostępniony na stronie https://www.iung.pl w dniu obrony.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content