Notatka ze spotkania HELCOM AGRI 12-2021

W dniach 10 i 11 listopada 2021 dr Piotr Skowron z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia IUNG – PIB brał udział w spotkaniu internetowym HELCOM AGRI 12-2021. Grupa robocza Helcom Agri zajmuje się zagadnieniami związanymi z problematyką rozproszenia pierwiastków biogenicznych z rolniczej przestrzeni produkcyjnej do środowiska i działaniom zmierzającym do lepszej ochrony Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych. Aktywność IUNG-PIB w grupie Agri stanowi wsparcie merytoryczne i negocjacyjne dla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego przedstawiciel również uczestniczył w spotkaniu.

Spotkanie dotyczyło aktualnych działań grupy, miedzy innymi: aktualizacji i implementacji Bałtyckiego Planu Działania (BSAP), opracowaniu regionalnej strategii odzyskiwania pierwiastków biogenicznych, znajdujących się w agroekosystemach i ponownego ich wykorzystania w produkcji roślinnej i zwierzęcej, oraz aktualizacji zalecania HELCOM 24/3, dotyczącego zmniejszenia emisji amoniaku z rolnictwa. Rozpoczęto też prace nad rekomendacjami HELCOM dla przygotowania planu nawożenia i bilansowania składników pokarmowych w rolnictwie, które w przyszłości będą opublikowane w formie zaleceń dla krajów zlewiska Morza Bałtyckiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content