Metodyka Integrowanej Produkcji Chmielu

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, który opiera się na harmonijnym wykorzystywaniu postępu biologicznego i technicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, a także na maksymalnym wykorzystaniu naturalnych mechanizmów biologicznych agrocenoz. Celem integrowanej produkcji jest uzyskanie satysfakcjonujących, wysokiej jakości plonów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Uprawa chmielu jest specyficzną gałęzią produkcji rolnej silnie oddziałującą na środowisko przyrodnicze, dlatego wdrożenie systemu integrowanego w przypadku tego gatunku jest szczególnie istotne.

W ramach Projektu POIR.01.01.01-00-0867/16 „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin” realizowanego przez Energy Composites Spółka z o.o. we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach i Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Jastków” została opracowana „Metodyka integrowanej produkcji chmielu”. W opracowaniu szczegółowo omówiono  zagadnienia związane z uprawą, nawożeniem i pielęgnacją roślin chmielu na wszystkich etapach produkcji począwszy od zakładania nowej plantacji, aż do zbioru i wstępnego przygotowania surowca do sprzedaży. Dużo miejsca poświęcono również chorobom i szkodnikom chmielu, bowiem kluczowym elementem IP jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Przedstawiono biologię najważniejszych agrofagów chmielu oraz charakterystyczne objawy chorób. Zaprezentowano sposoby ograniczania organizmów szkodliwych z wykorzystaniem metod niechemicznych i chemicznych, a także  omówiono zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin uwzględniające ochronę organizmów pożytecznych, ochronę środowiska wodnego oraz  zapobieganie powstawaniu odporności agrofagów na substancje czynne preparatów ochronnych. W metodyce przedstawiono również ogólne zasady higieniczno-sanitarne obowiązujące w trakcie zbiorów oraz przygotowania do sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w systemie integrowanej produkcji oraz ogólne zasady wydawania certyfikatów poświadczających stosowanie IP. Ważnym elementem opracowania są również listy obligatoryjnych czynności, wymagań i zaleceń, które należy spełnić, aby ubiegać się o certyfikat integrowanej produkcji chmielu. 

Opracowanie zostało zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez PIORIN (http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip).  Prowadzenie produkcji i ochrony roślin według  zatwierdzonej metodyki jest jednym z warunków ubiegania się przez producentów chmielu o certyfikat integrowanej produkcji.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy

Dzień wolny!

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 maja 2024 r. (piątek) jest dniem wolnym dla pracowników Instytutu.
Prosimy o kontakt w innym terminie.
Skip to content