Metodyka Integrowanej Produkcji Chmielu

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, który opiera się na harmonijnym wykorzystywaniu postępu biologicznego i technicznego w uprawie, nawożeniu i ochronie roślin, a także na maksymalnym wykorzystaniu naturalnych mechanizmów biologicznych agrocenoz. Celem integrowanej produkcji jest uzyskanie satysfakcjonujących, wysokiej jakości plonów w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Uprawa chmielu jest specyficzną gałęzią produkcji rolnej silnie oddziałującą na środowisko przyrodnicze, dlatego wdrożenie systemu integrowanego w przypadku tego gatunku jest szczególnie istotne.

W ramach Projektu POIR.01.01.01-00-0867/16 „Technologia produkcji chmielu wykorzystująca innowacyjną konstrukcję nośną oraz zintegrowany system optymalizacji nawadniania, nawożenia i ochrony roślin” realizowanego przez Energy Composites Spółka z o.o. we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach i Rolniczym Zakładem Doświadczalnym „Jastków” została opracowana „Metodyka integrowanej produkcji chmielu”. W opracowaniu szczegółowo omówiono  zagadnienia związane z uprawą, nawożeniem i pielęgnacją roślin chmielu na wszystkich etapach produkcji począwszy od zakładania nowej plantacji, aż do zbioru i wstępnego przygotowania surowca do sprzedaży. Dużo miejsca poświęcono również chorobom i szkodnikom chmielu, bowiem kluczowym elementem IP jest stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin. Przedstawiono biologię najważniejszych agrofagów chmielu oraz charakterystyczne objawy chorób. Zaprezentowano sposoby ograniczania organizmów szkodliwych z wykorzystaniem metod niechemicznych i chemicznych, a także  omówiono zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin uwzględniające ochronę organizmów pożytecznych, ochronę środowiska wodnego oraz  zapobieganie powstawaniu odporności agrofagów na substancje czynne preparatów ochronnych. W metodyce przedstawiono również ogólne zasady higieniczno-sanitarne obowiązujące w trakcie zbiorów oraz przygotowania do sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w systemie integrowanej produkcji oraz ogólne zasady wydawania certyfikatów poświadczających stosowanie IP. Ważnym elementem opracowania są również listy obligatoryjnych czynności, wymagań i zaleceń, które należy spełnić, aby ubiegać się o certyfikat integrowanej produkcji chmielu. 

Opracowanie zostało zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz opublikowane na stronie internetowej administrowanej przez PIORIN (http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip).  Prowadzenie produkcji i ochrony roślin według  zatwierdzonej metodyki jest jednym z warunków ubiegania się przez producentów chmielu o certyfikat integrowanej produkcji.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content