XXVII Kongres SERiA

W dniach 7-9 września 2021 r. w Kazimierzu Dolnym pod hasłem „Wyzwania dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich” odbył się XXVII Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA).

Stowarzyszenie, w ramach którego był organizowany kongres, powstało w 1993 roku. Jego misją jest integracja wszystkich środowisk wspierających rozwój rolnictwa i agrobiznesu poprzez działalność naukowo-badawczą, publikacyjną, doradczą, edukacyjną i wdrożeniową.

Organizatorem i gospodarzem XXVII kongresu SERiA był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Pracownicy instytutu wykazali się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i sprawnością działania. Kongres był organizowany pod patronatem honorowym:

 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Wojewody Lubelskiego,
 • Marszałka Województwa Lubelskiego,
 • Starosty Puławskiego.

W kongresie, jako goście honorowi, uczestniczyli przedstawiciele MRiRW, Burmistrz Miasta Kazimierz Dolny Pan mgr Artur Pomianowski oraz przedstawiciele instytucji wspierających organizację kongresu.

Obrady kongresu wpisały się w obchody jubileuszu 70-lecia działalności IUNG, powołanego w roku 1950. Ten jubileuszowy akcent został uwypuklony w wystąpieniu dyrektora IUNG – PIB prof. dr hab. Wiesława Oleszka.

W kongresie wzięło udział 130 osób reprezentujących różne ośrodki naukowe (uczelnie i instytuty badawcze) z całej Polski, prowadzące badania ekonomiczno-rolnicze.

Patronatem medialnym objęły XXVII Kongres SERiA:

 • TVP – 3 Lublin
 • Dziennik Wschodni
 • Grupa AZOTY – Portal nawozy.eu
 • LPU TV – Puławska Telewizja Kablowa
 • Radio Impuls
 • To Nasz Region – Portal informacyjny

W ramach 2 sesji plenarnych w dniu 7.09.2021 wygłoszono następujące referaty:

 • prof. dr hab. Wiesław Oleszek – IUNG – PIB w Puławach – 70 lat działalności IUNG w służbie polskiego rolnictwa – szacunek dla tradycji i nowe wyzwania
 • dr hab. Rafał Baum, prof. UP w Poznaniu – Zrównoważony rozwój – próba redefinicji
 • dr hab. Marek Wigier, prof. IERiGŻ – PIB – Pomiar i efektywność pomocy publicznej dla gospodarstw rolnych w okresie członkostwa w UE
 • dr hab. Barbara Gołębiewska, prof. SGGW w Warszawie – Rolnictwo a środowisko – powrót do natury
 • dr Stelios Rozakis – IUNG – PIB w Puławach – Policy impact assessment for the development of bioeconomy in Poland

W dniu 8.09.2021 obrady odbywały w 4 sekcjach problemowych. Jedna z nich była prowadzona w języku angielskim. Odbyły się następujące sekcje:

 • Uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce z uwzględnieniem specyfiki regionalnej
 • Czynniki decydujące o funkcjonowaniu rynków rolno – żywnościowych, nowe wyzwania i tendencje
 • Ocena oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze w kontekście rozwoju biogospodarki
 • Challenges for the development of agribusiness and rural areas

Ogółem w ramach wszystkich sekcji zostało wygłoszonych 58 referatów.

Ważnym elementem kongresu były dyskusje, zarówno w ramach sesji plenarnych, jak i w sekcjach oraz podczas spotkań kuluarowych.

Uczestnicy kongresu mieli możliwość poznania walorów i zabytków Kazimierza Dolnego. Wieczorem w dniu 7.09.2021 uczestnicy kongresu obejrzeli i entuzjastycznie przyjęli występ Zespołu Pieśni i Tańca „Powiśle” im. Kazimiery Walczakowej „Mamci”. Natomiast w dniu 8.09.2021 r., wieczorem w ramach promocji Miasta i Gminy Kazimierz Dolny wystąpiła Kazimierska Kapela Biesiadna „Dwa Księżyce” pod kierunkiem Sławomira Doraczyńskiego. Kapele wspierała zaprzyjaźniona z muzykami solistka Pani Laura Krasowicz.

W dniu 9.09.2021, w ramach wyjazdu studyjnego, odwiedzono Osadę Pałacową Czartoryskich (siedzibę IUNG-PIB) w Puławach, która od 31.05.2021 ma status „Pomnika Historii”. Duże zainteresowanie uczestników wyjazdu wzbudziła działalność gospodarstwa szkółkarskiego rodziny Kurowskich z Końskowoli. Bardzo ciekawe było tez spotkanie w winnicy Beaty i Mariusza Grabków w Lesie Stockim. Właściciele winnicy zaprezentowali historie i zakres działalności swojego gospodarstwa, zwracając uwagę na innowacyjność nowego kierunku produkcji w rejonie Kazimierza Dolnego, jakim jest uprawa winorośli. Uczestnicy wyjazdu mieli też mieli możliwość poznania walorów krajobrazowych Wyżyny Lubelskiej oraz kierunków rozwoju produkcji rolniczej w rejonie Lubelskiego Powiśla. Z zainteresowaniem słuchali też informacji o bogatej historii tego subregionu, oraz o wielokierunkowej działalności ziemiańskiej rodziny Kleniewskich, która w sposób istotny zmieniła gospodarkę rolną w okolicznych wsiach.

Organizacja, przebieg i zakres merytoryczny kongresu zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników. Taka opinię przedstawił tez prezes SERiA, prof. dr hab. Grzegorz Ślusarz. Uczestnicy kongresu mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi wyzwaniami dla rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich, a także z wynikami prowadzonych w tym zakresie w różnych ośrodkach naukowych badań. Kongres wykazał, że niektóre problemy mają charakter ponadczasowy, inne natomiast są konsekwencjami ewolucji WPR i zmian w strategiach rozwoju oraz przyjętych współcześnie koncepcji rozwojowych (biogospodarka, Europejski Zielony Ład, ochrona środowiska). Aby możliwe było zrealizowanie celów i założeń strategii rolnictwa i agrobiznesu potrzebna jest interdyscyplinarna współpraca oraz współdziałanie nauki, doradztwa i praktyki w zakresie rozwiązywania pojawiających się wyzwań i problemów.

Nie ulega wątpliwości, że XXVII Kongres SERiA był doskonałą okazją do promocji działalności IUNG-PIB i walorów oraz kierunków rozwoju Lubelszczyzny. Wszyscy uczestnicy wyrażali pogląd, że tego typu spotkania są potrzebne i należy je kontynuować.

/SK, MM/

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content