Informacja o stanie upraw za miesiąc sierpień z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

RZD Baborówko. W pierwszym tygodniu sierpnia zakończyły się zbiory pszenicy ozimej. Ze względu na ciągły niedobór opadów plon pszenicy ozimej był znacznie niższy niż przeciętnie i wynosił ok. 5,4 t/ha.  Uprawa gleby po zbiorze była utrudniona z powodu trwającej suszy. Z tego samego powodu  nie kiełkowały samosiewy – stało się to dopiero w III dekadzie sierpnia kiedy pojawiły się nieco większe opady. Spóźnione kiełkowanie samosiewów spowoduje ich nasilenie występowania na polach z rzepakiem ozimym uprawianym w systemie bezorkowym. Po opadach w III dekadzie sierpnia rozpoczęto siewy rzepaku ozimego. Wystarczająca wilgotność gleby powinna zapewnić szybkie i równomierne wschody. Opady deszczu w końcu sierpnia poprawiły nieco wygląd podsuszonych łodyg i liści kukurydzy ale nie wpłyną na poprawę plonu.

RZD Błonie-Topola. Tegoroczny sierpień to czas kontynuowania rozpoczętych w lipcu żniw. Był to miesiąc wyjątkowo mokry, miesięczna suma opadów wyniosła blisko 120 mm. Kapryśna, deszczowa pogoda skutecznie utrudniała zbiór zbóż. Mokra i deszczowa aura panująca w sierpniu, niekorzystna dla zbioru zbóż, wpłynęła bardzo pozytywnie za rozwój korzeni buraka cukrowego jak również na rozwój kukurydzy.
Tegoroczne, trwające blisko trzy tygodnie żniwa, zapisały się jako jedne z najdłuższych w historii zakładu. Pszenica ozima plonowała średnio na poziomie 6,94 t/ha, a pszenica jara 6,0 t/ha. Osiągnięte plony są niższe niż ubiegłoroczne, dużo wyższe są za to oferowane w skupie ceny ziarna pszenicy.
Po skończonych żniwach na polach RZD rozpoczęto prace związane z uprawami pożniwnymi, na powierzchni 60 ha zasiano rośliny poplonowe (facelia i rzodkiew oleista), przeprowadzono również zabieg wapnowania pól.
Koniec miesiąca upłynął pod znakiem przygotowywania materiału siewnego pod zasiewy zbóż ozimych. Ziarno zostało wyczyszczone oraz zaprawione.

RZD Borusowa. W 2021 r. żniwa rzepakowe zakończono 4 sierpnia. Zebrano rzepak z powierzchni 37,6 ha przy plonie 3,5 t/ha. Zbiór rzepaku przeciągnął się do tygodnia z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Opady deszczu jakie wystąpiły po zakończeniu zbioru rzepaku opóźniły przystąpienie do zbioru pszenicy ozimej. Zbiór pszenicy rozpoczęto 9 sierpnia.  Z długimi przerwami powodowanymi intensywnymi opadami deszczu oraz nasiąkniętą glebą, uniemożliwiającymi wejście kombajnom na pola. Wykorzystywano nawet kilku godzinne okna pogodowe, a i tak zebrane ziarno pszenicy należało dosuszać. W początkowym okresie udało się zebrać pszenicę z około 40 ha przy średnim plonie 7,5 t/ha. Zdając sobie sprawę że te żniwa są bardzo trudne, udało się zorganizować pokazowy zbiór pszenicy kombajnem CLAAS o szerokości roboczej  9 metrów .W ciągu 5 godzin zebrano pszenicę z powierzchni 19 ha. Była to znaczna pomoc, ponieważ na tym polu pszenica była wyłożona, ale kombajn dość dobrze sobie radził. Dalej pogoda była coraz mniej sprzyjająca żniwom. Ostatni omłot przeprowadzono w nocy z 22 na 23 sierpnia, ale to nie koniec żniw. Od tamtej pory warunki pogodowe uniemożliwiają zbiór i transport ziarna. Sumaryczna ilość opadów atmosferycznych w sierpniu wynosiła 234 mm.

 RZD Grabów. Z końcem lipca prace żniwne wykonano w 40%. Zapowiadało się, że żniwa zostaną zakończone w I dekadzie sierpnia. Niestety pierwszy dzień miesiąca cechował się intensywnymi opadami deszczu. W kolejnych dniach również było nie najlepiej.  W sumie w całym miesiącu sierpniu było tylko 8 dni bez opadów deszczu. Norma opadów została przekroczona 2,5-krotnie. W tych zaledwie kilku okienkach pogodowych udało się zebrać większość uprawianych zbóż. Niestety belowanie i zwożenie słomy, która jest niezbędnym elementem w produkcji zwierzęcej nie udało się jeszcze w pełni wykonać. Słoma pozostaje jeszcze na ponad połowie pól.
Intensywne opady deszczu jakie wystąpiły w 3 dekadzie sierpnia spowodowały silne uwilgotnienie gleby i brak możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac polowych. Nie udało się założyć doświadczeń z rzepakiem ozimym jak też wykonać jakiekolwiek zabiegi pożniwne na polach produkcyjnych. Do zbioru czekają jeszcze doświadczenia z roślinami strączkowymi. Zalane jest kilka hektarów łąk, z których nie można zebrać sianokiszonki a wrześniowe zbiory kukurydzy na silos ze względu na nadmierne uwilgotnienie gleby stoją pod wielkim znakiem zapytania.
Grad, który przeszedł 2-krotnie pod koniec czerwca przez naszą miejscowość poczynił wielkie straty w plonach zbóż. Zboża ozime plonowały o około 25% niżej niż w roku ubiegłym a zboża jare (pszenica i mieszanki zbożowe) nawet o 35% mniej. Zboże zebrane z pól ekologicznych w dużej mierze nie nadaje się nawet na paszę dla bydła.
Te dość niekorzystne warunki pogodowe będą mieć wpływ na produkcję zwierzęcą. Przez cały miesiąc krowy nie mogły korzystać z 60-cio arowego wybiegu, znajdującego się w obrębie obory, na którym obecnie stoi woda. Z kolei słoma zbierana z pól produkcyjnych używana do ścielenia w oborze nie jest zbyt sucha. Jest podatna na rozwój grzybów pleśniowych co będzie oddziaływać na wyższą zawartość komórek somatycznych w mleku. Tak więc, będzie trudno utrzymać odpowiednie parametry jakości mleka. Dużym plusem tegorocznego przebiegu pogody jest to, że z dwóch lub trzech zbiorów zielonki udało się zrobić 530 bel sianokiszonki, co jest zapasem paszy na 1,5 roku.

RZD Kępa-Puławy. Po krótkim odpoczynku od prac polowych rozpoczęto uprawy przedsiewne pól. Siany jest rzepak ozimy, którego planowana powierzchnia zasiewów została zmniejszona do 10 %. Ma to związek z ulewnymi deszczami, występującymi w sierpniu. Uniemożliwiły one wjazd na pola i przygotowanie ich do siewu. Do tej pory na większości pól można zobaczyć zastoiska wodne.  Pogoda opóźniła także zbiory słomy. Trwają intensywne przygotowania maszyn do zbiorów chmielu, które ruszą w ciągu najbliższych dni. W sadzie zbierane są owoce takie jak jabłka i śliwki, które są sprzedawane w przyzakładowym sklepie. Zaczyna się pobieranie próbek z doświadczeń w ziemniakach i trwają przygotowania do wykopków.

RZD Werbkowice. W dniu 08.08.2021 w RZD Werbkowice rozpoczęto żniwa. Zbiór mieszanki zbożowo strączkowej z pow. 8,3 ha zakończono i uzyskano plon 4,54 t/ha. Od 08.08.2021. rozpoczęto zbiór pszenicy ozimej z pow. 10 ha i uzyskano plon7,7 kg/ha, a średnia wilgotność ziarna wynosiła 13,5%. Zbiory pszenicy jarej wykonano w dniach 12-14 sierpnia, a plon wynosił 5.55 t/ha o średniej wilgotności 13,0 %. W miarę utrzymującej się słonecznej pogody zbierana jest słoma, którą w części nabywają okoliczni rolnicy. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych wykonano siew poplonów. Stan roślin buraka cukrowego jest dobry, wykonywane zabiegi fungicydowe na chwościka ochroniły plantację i ograniczyły porażenie. W celu zwiększenia polaryzacji zastosowano również dokarmienie szybko działającymi nawozami potasowymi. Kukurydza jest rozwinięte prawidłowo rozpoczęła i fazę rozwoju ziarniaków (wypełniania kolb). Stan plantacji wskazuje na dobre plonowanie. Wypas krów na pastwiskach trwa nadal , występują problemy w związku z dużymi opadami deszczu i podtopieniami pastwisk nisko położonych.

RZD Wielichowo. Sierpień 2021r w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Wielichowie był bardzo trudnym okresem ze względu na bardzo częste i obfite opady deszczu. Sumaryczny opad w tym miesiącu to 82 mm, praktycznie było 16 dni z deszczem, co bardzo utrudniało zbiór ziemiopłodów. W związku z dużymi opadami na polach pojawiły się chwasty, a najbardziej uciążliwy był rdest powojowy, który miał idealne warunki do wzrostu i rozwoju, oplątał zboża, szczególnie żyto, powodując wykładanie i łamanie zbóż. Zbierane ziarno było wilgotne (15-19%) i trzeba było je dosuszać. Łącznie dosuszono 150 ton żyta, 80 ton pszenicy i 45 ton pszenżyta. W miesiącu sierpniu wykonano nawożenia pól fosforem i potasem, podorywkę oraz zasiano poplony ścierniskowe. Zastosowano na części tj. około 1/3 pól nawożenie obornikiem. W związku z dużymi opadami wystąpiło zachwaszczenie wtórne buraków cukrowych, gdzie wykonano ręcznego usunięcia chwastów. Rozpoczęto orki pod zasiewy jęczmienia ozimego i żyta hybrydowego.

RZD Wierzbno. Żniwa w roku bieżącym trwały w zakładzie około 3 tygodni, było to spowodowane częstymi opadami deszczu, mimo to udało się zebrać suche ziarno o dobrych parametrach. Jeżeli chodzi o plony jak zawsze w były one bardzo zróżnicowane, głównie w zależności od jakości gleb. W zakładzie dominują gleby V i VI klasy bonitacyjnej. Żyto plonowało na poziomie 3,25 t/ha, przy czym na kilku polach uzyskano wyniki w okolicy 40 q /ha. Średni plon owsa wynosił 3,79 t/ha, a na najlepszym polu uzyskano plon na poziomie 42,89 q/ha. W uprawie pszenżyta uzyskano średni plon 3,36 t/ha. Natomiast średni plon grochu wynosił 2,33 t/ha, przy maksimum 2,95 t/ha. Obecnie trwają prace przygotowawcze do siewu ozimin, który zaplanowano rozpocząć około 17 września.

RZD Żelisławki. Miesiąc sierpień to czas intensywnych prac związanych ze żniwami. W RZD Żelisławki prace żniwne przebiegały dość sprawnie, chociaż przerywane były częstymi niewielkimi opadami deszczu. Uzyskane plony roślin uprawnych są zadawalające. Niemniej jednak są one niższe od rekordowych uzyskanych w roku 2020. Oprócz prac związanych ze żniwami w miesiącu sierpniu wykonano następujące prace polowe:
– uprawa ściernisk – 500ha
– siew poplonów – 85 ha
– orka, uprawa i siew rzepaku – 120 ha.

RZD „JASTKÓW” Sierpień był miesiącem wyjątkowo mokrym i niekorzystnym dla rolnictwa. Deszcz padał niemal codziennie, a sumaryczna ilość opadów w miesiącu sierpniu wyniosła 294 mm. Taka pogoda znacząco wpłynęła na agrotechnikę i rośliny uprawne. Z trudem i dopiero w dniu 20 sierpnia dokonaliśmy zbioru zbóż, a osiągnięty plon był niski. Plantacje chmielu były podmoknięte i w wielu miejscach utworzyły się zastoiska wody. Dodatkowo na skutek obciążenia roślinami, deszczem i porywistym wiatrem w połowie sierpnia uszkodzeniu uległa część plantacji o tradycyjnej drewnianej konstrukcji. Konieczne było natychmiastowe wykonanie niezbędnych napraw, aby nie doszło do zniszczenia roślin chmielu. Pomimo niesprzyjającej pogody i dużego zagrożenia związanego z chorobami grzybowymi chmiel dojrzewał prawidłowo.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. inż. Bogusława Podolskiego.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content