24.08.2021 WEBINARIUM EJP SOIL NA TEMAT GLEBY: Projekt CLIMASOMA

Skuteczne praktyki zarządzania dla adaptacji do klimatu

24 sierpnia 2021 r.: 14:00 – 15:30 CEST

Język webinarium: angielski.

Program webinarium

  1. Cele i metodologia projektu CLIMASOMA (Sarah Garré)
  2. Systemy uprawy gleb jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem wody (Nicholas Jarvis)
  3. Potencjał uczenia maszynowego: analiza czynników wpływających na przewodność hydrauliczną w zależności od kontekstu (Johannes Koestel)
  4. Postrzeganie przez rolników zmian klimatycznych i adaptacji do nich oraz ich znaczenie dla środków i polityki w zakresie zarządzania glebą (Sinead O’Keefe)
  5. PYTANIA I ODPOWIEDZI
  6. Dyskusja interaktywna
EJP SOIL

O projekcie CLIMASOMA

Usługi ekosystemowe, jakie może świadczyć gleba oraz jej potencjał jako narzędzia adaptacji do zmian klimatu, zależą w dużej mierze od jej struktury. Struktura ta wpływa na transport wody, składników odżywczych i życia w glebie. Struktura gleby podlega ciągłym zmianom. Mimo, że dysponujemy szeroką wiedzą na temat poszczególnych procesów wpływających na strukturę gleby, wciąż słabo poznany jest łączny wpływ naszych praktyk gospodarowania glebą, systemów upraw i nowych warunków klimatycznych na jej funkcjonowanie hydrologiczne.
Powodzenie różnych praktyk zarządzania i systemów upraw jest często uwarunkowane specyficznymi lokalnymi warunkami pedoklimatycznymi, dlatego też potrzebny jest kompleksowy przegląd, aby właściwie ocenić skuteczność różnych praktyk.
Podobnie, przyjęcie tych praktyk przez zainteresowane strony jest kluczowym aspektem, który należy rozważyć w celu skutecznego kształtowania polityki.
Celem projektu CLIMASOMA jest zatem synteza i kwantyfikacja roli gospodarowania glebą w odniesieniu do funkcji hydrologicznych gleby oraz zdolności adaptacyjnych i odporności produkcji roślinnej na zmiany klimatu w określonych kontekstach pedo-klimatycznych.
Ponieważ zakres praktyk i możliwych oddziaływań, jak również dostępna literatura jest ogromna, potrzebujemy Państwa opinii na temat naszego podejścia i pierwszych wyników podczas tego webinarium.

Rejestracja

Webinarium odbędzie się 24 sierpnia o godzinie 14:00 CEST.

Link do rejestracji – kliknij. Po wprowadzeniu danych rejestracyjnych otrzymasz link do uczestnictwa.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content