Informacja o stanie upraw za miesiąc czerwiec z Rolniczych Zakładów Doświadczalnych IUNG-PIB

Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były sprzyjające uprawie wszystkich gatunków roślin. Występujące ostatnio w całym kraju opady deszczu oraz wysokie temperatury, a szczególnie ciepłe noce znacząco poprawiły stan zasiewów. Miesiąc czerwiec we wszystkich gospodarstwach RZD był czasem intensywnie wykorzystywanym na nawożenie pogłówne, dokarmianie dolistne i ochronę roślin. Ponadto poczyniono również przygotowania do żniw oraz naprawy i przeglądy maszyn rolniczych.

RZD Baborówko. Miesiąc czerwiec był bardzo ciepły. W związku z intensywnym wzrostem roślin uprawnych i niewielkimi opadami (od 1 do 29 czerwca – 8,5 mm) oraz bardzo wysokimi temperaturami w drugiej połowie miesiąca wystąpiły wyraźne objawy niedoboru wody. Początkowo widoczne były na glebach lekkich a później i na średnich. Typowe objawy na zbożach to żółknięcie i zasychanie liści od dołu ku górze, a w rzepaku początkowo przebarwianie liści, a później ich zrzucanie. Okres ten była bardzo sprzyjający dla rozwoju kukurydzy. Ze względu na wysokie temperatury i niską wilgotność powietrza presja chorób grzybowych była niska, a więc wykonanie zabiegu byłoby niecelowe i nieskuteczne. Przebieg pogody w czerwcu sprzyjał natomiast rozwojowi skrzypionki zarówno w pszenicy ozimej i w jęczmieniu jarym. Skuteczność zabiegów była jednak ograniczona ze względu na zbyt wysoką temperaturę powietrza.

RZD Błonie-Topola. Miesiąc czerwiec zapisał się jako bardzo ciepły, gdzie maksymalna temperatura wyniosła 32,7ºC. Miesięczna suma opadów wyniosła 38,0 mm i były one poniżej średniej w stosunku do lat ubiegłych. W czerwcu wykonano zabieg T3 tzw. faza po kłoszeniu w pszenicy ozimej jak również zabieg T2 tzw. faza liścia flagowego (kontynuacja zabiegu fungicydowego) w pszenicy jarej. Ekstremalnie wysokie temperatury panujące w czerwcu przyspieszyły znacznie proces dojrzewania zbóż. W tym miesiącu przeprowadzono niezbędne nawożenie borem buraka cukrowego oraz nawożenie azotem. Nawozy dolistne zastosowane zostały również w uprawie kukurydzy. Dodatkowo na plantacjach obsianych kukurydzą przeprowadzone zostały zabiegi herbicydowe aby ograniczyć występowanie chwastów.

RZD Borusowa. Miesiąc czerwiec był bardzo ciepły i początkowo pogodny bez większych opadów deszczu. Dopiero około połowy miesiąca wystąpiły dość duże opady, które poprawiły znacząco warunki w zasiewach roślin. W miesiącu tym były wykonane zabiegi fungicydowe na wszystkich polach pszenicy ozimej i był to już ostatni zabieg na choroby grzybowe. Wraz z nimi zastosowano nawozy dolistne oraz środek przeciw skrzypionkom. Ponadto został zastosowany ostatni już zabieg nawożenia azotowego w zbożach oraz burakach cukrowych. Od połowy miesiąca zaczęły występować bardzo wysokie temperatury połączone z wiatrem i gleba szybko traciła wilgoć. Widoczne ich skutki były w zbożach, a szczególnie na słabszych glebach rośliny zaczęły podsychać. Dopiero opady które wystąpiły pod koniec miesiąca poprawiły wzrost i rozwój roślin. Ogólnie można ocenić stan zasiewów jako dobry.

RZD Grabów. W miesiącu czerwcu prace polowe ograniczone były głównie do oprysków herbicydowych w kukurydzy i wysiewu II dawki azotu oraz przeprowadzono zabiegi ochrony w zbożach jarych. Ponadto rozpoczął się zbiór II pokosu lucerny i traw na łąkach. Ze względu na czerwcową suszę i w efekcie niskie plony, zbiory te zostały w trakcie przełożone na lipiec. W tym miesiącu kontynuowano również zajęcia praktyczne dla doradców ODR w ramach projektu „Integrowana Ochrona Roślin” prowadzonych przez pracowników IUNG-PIB w Puławach i CDR w Radomiu. Szkolenia te odbywają się od maja do września b.r. Uczestnikom projektu zaprezentowano prowadzone doświadczenia w Zakładzie, które jednocześnie stanowią bazę szkoleniową w ramach prowadzonych zajęć.

Rozkład opadów w miesiącu czerwcu nie był już tak korzystny jak w poprzednich miesiącach. Mimo, że norma miesiąca (70,0 mm) została przekroczona to jednak prawie cały ten deszcz spadł w trzeciej dekadzie w formie nawałnic i silnej ulewy. Anomalie pogodowe spowodowały duże straty na polach i w obejściu Zakładu. Intensywny opad gradu z silnym wiatrem uszkodził rośliny, zwłaszcza na polach z kukurydzą i w doświadczeniach z soją, bobikiem, łubinem i truskawkami. Z kolei w parku, który przylega do części gospodarczej Zakładu częściowo zniszczony został drzewostan.

W ramach poprawy estetyki i wyglądu Zakładu została wyremontowana i przekazana do użytkowania wiata. Stary drewniany i mało użyteczny obiekt został zastąpiony nowym, murowanym budynkiem przystosowanym do składowania zboża.

RZD Kępa-Puławy. Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Anomalie pogodowe i intensywne burze nie wyrządziły większych szkód i strat na polach oraz w gospodarstwie. W miejscach gdzie zasiewy (ze względu na wilgotność jesienią i wiosenną) są rzadsze występuje zachwaszczenie wtórne. Rzepak w zależności od odmiany i następstw pogody za około dwa tygodnie będzie gotowy do zbioru. Buraki cukrowe bardzo dobrze rosną i rozwijają się choć w niektórych miejscach są zalane wodą po ostatnich opadach deszczu (ponad 40 mm). Sad owocowy pomimo dużej presji parcha jabłoni wygląda dość dobrze. Stan wegetacji chmielu jest bardzo zadowalający chociaż występuje również problem z wodą zalewową w chmielniku. Podobny problem jest również na łąkach zarówno w gospodarstwie Sadłowice jak i w Pulkach. Zakończył się zbiór pierwszego pokosu łąk. Przygotowano także magazyny na przyjęcie zbóż po żniwach.

RZD Werbkowice. W miesiącu czerwcu prace polowe ograniczone były głównie do zabiegów ochrony roślin. Oprysk herbicydowy przeciw chwastom wykonano w zasiewach kukurydzy. Pomimo wcześniejszych chłodów kukurydza w czerwcu rozwijała się prawidłowo i jej wzrost następował intensywnie. Ponadto buraki cukrowe rozwijały się i wzrastały szybko nadrabiając wcześniejsze opóźnienie. Wykonywano w nich również kolejne zabiegi herbicydowe powschodowe. Pszenica ozima rozwijała się prawidłowo, wykonano zabieg fungicydowy ze względu na rozwój chorób grzybowych z rodz. Fusarium. Pszenica jara rozwijała się prawidłowo, wykonano w niej zabiegi fungicydowe w celu ochrony liścia flagowego i kłosa od chorób grzybowych. Wypas krów na trwałych użytkach zielonych trwa nadal.

Krótkotrwałe ale intensywne opady deszczu (59,1 mm) nie spowodowały większych zniszczeń na plantacjach. Intensywny opad z silnym wiatrem spowodował lekką erozję na skłonach i stokach pól.

RZD Wielichowo. Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były korzystne dla wzrostu i rozwoju roślin. Stan zasiewów zbóż jarych i buraków cukrowych znacznie się poprawił. W jęczmieniu ozimym wykonano oprysk insektycydowy przeciw mszycom. Ponadto zastosowano dokarmianie dolistne zbóż. Natomiast w burakach cukrowych zastosowano trzeci zabieg herbicydowy przeciw chwastom dwuliściennym i jednoliściennym. Zastosowano dolistne dokarmianie buraków cukrowych oraz wykonano ochronę insektycydową na śmietkę burakową. Przygotowano magazyny na przyjęcie zbóż po żniwach.

RZD Wierzbno. W miesiącu czerwcu warunki wilgotnościowe dla zasiewów były sprzyjające. Zostały wykonane ostatnie opryski na zboża i groch. Ponadto zastosowano zabiegi skracania źdźbła w uprawie owsa ze względu na wyjątkowo bujny łan i zapowiadane niekorzystne zjawiska pogodowe. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym obecny stan upraw jest bardzo dobry. Obecnie można przypuszczać, że plony będą wysokie jeżeli nie nastąpią okresy suszy lub gwałtowne zjawiska pogodowe. W minionym miesiącu czas poświęcony był również na przygotowanie do żniw oraz naprawy i przeglądy maszyn rolniczych.

RZD Żelisławki. Miesiąc czerwiec negatywnie wpłynął na wzrost i rozwoju roślin oraz pogorszył się stan upraw. Powodowały to występujące ekstremalnie wysokie temperatury panujące przez większą część miesiąca oraz susza ponieważ opady deszczu były w zasadzie tylko symboliczne ok. 13 mm. Warunki takie spowodowały miejscowe wyschnięcia na plantacjach zbóż, a zwłaszcza w zasiewach jarych. Ponadto zjawisko to zaczęło występować nawet na plantacjach zbóż ozimych. Przebieg warunków pogodowych miał też negatywny wpływ na stan upraw rzepaku ozimego i buraków cukrowych.

RZD „JASTKÓW” Spółka z o.o. Miesiąc czerwiec był w regionie okresem bardzo gorącym i suchym z niewielkimi opadami deszczu jak na tę porę roku. Na plantacjach chmielu trwały prace agrotechniczne. Warunki pogodowe w miesiącu czerwcu były korzystne dla wzrostu i rozwoju dzięki czemu rośliny wszystkich uprawianych odmian nadrobiły wiosenne opóźnienie. Trwają również prace w ramach udziału spółki w projekcie POIR. Ponadto został uruchomiony już system nawadniania innowacyjnych plantacji chmielu. Ogólnie stan zasiewów pszenicy i pszenżyta wykazuje dobrą kondycję zdrowotną, ale przebieg pogody spowodował, że w łanie obserwuje się presję późno kiełkujących chwastów tzw. zachwaszczenie wtórne.

Materiał przygotowany przez:

Dyrektorów RZD IUNG-PIB oraz dr. Mariusza Zarychtę.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content