Wizyta studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie w RZD IUNG-PIB Werbkowice

W ramach współpracy Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  − PIB w Puławach z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie 21 czerwca 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach gościł na zajęciach naukowo-dydaktycznych studentów wraz z opiekunem praktyk dr inż. Marzeną Tomaszewską.

Zajęcia rozpoczął dyrektor RZD dr inż. Piotr Kozera, przedstawiając w postaci multimedialnej prezentacji historię oraz bieżącą działalność i specyfikę Zakładu w Werbkowicach. Zaznaczył on studentom, że Zakład jest integralną częścią Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Zebrani z zainteresowaniem wysłuchali przekazu, o czym świadczyły licznie zadawane przez nich pytania.

Spotkanie miało na celu głównie przybliżyć studentom produkcję zwierzęcą w Zakładzie. W gospodarstwie znajdującym się w Werbkowicach obejrzeli oni owczarnię, gdzie prowadzone były doświadczenia hodowlane we współpracy z SGGW w Warszawie, pod kierunkiem prof. dr. hab. Romana Niżnikowskiego. Wskutek prac hodowlanych polegających na krzyżowaniu owiec rasy berrichon du cher z wrzosówką  powstały nowe rasy wrober i wrober roztoczański.

Kolejnymi zaprezentowanymi studentom zwierzętami hodowanymi w celu zachowania potencjału genetycznego były konie małopolskie. Dyrektor RZD omówił sposób pozyskania na ten cel dopłat z ARiMR.

Ostatnim punktem spotkania była Ferma w Kotorowie, gdzie uczestnicy terenowych zajęć obejrzeli halę udojową, a także zapoznali się z żywieniem bydła mlecznego, jakie jest stosowane w Zakładzie. Doktor Piotr Kozera przedstawił kierunki działalności Fermy, na której jest prowadzony chów bydła mlecznego w systemie wolnostanowiskowym opartym na oborach z ażurowymi ścianami zapewniającymi odpowiedni dobrostan zwierząt przy bardzo wysokich temperaturach powietrza. Ponadto zaprezentował studentom stosowane w Zakładzie nowatorskie rozwiązania organizacyjno-technologiczne w zakresie organizacji gospodarki paszowej nastawionej przede wszystkim na paszę pozyskaną z własnego gospodarstwa. Omówił również problemy produkcyjne mleka wynikające z wypasu krów.

Zajęcia dydaktyczne w RZD Werbkowice były lekcjami praktyki zawodowej, a sami studenci wykazali duże zainteresowanie specyfiką prowadzonej w Zakładzie działalności. RZD Werbkowice oczekuje na kolejne zajęcia ze studentami i uczniami szkół zawodowych.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content