Wizyta słuchaczy studiów podyplomowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

W dniu 29.05.2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Werbkowicach odwiedzili słuchacze studiów podyplomowych z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Celem wizyty było zapoznanie studentów z pracą w gospodarstwie zajmującym się hodowlą i chowem bydła mlecznego. Spotkanie podzielono na trzy części:

Na początek przybliżono historię Zakładu oraz przedstawiono jakość i zasobność gleb, systemy uprawy oraz hodowli zwierząt. Dużym zainteresowaniem cieszyło się zagadnienie dotyczące systemu uprawy, jakim jest siew w mulcz. Słuchacze dopytywali się o integrowaną ochronę przy takim systemie uprawy, ponieważ w swoich gospodarstwach, przy hodowli zwierząt i stosowaniu obornika, mają ogromne problemy z zachwaszczeniem.

Dyrektor RZD dr Piotr Kozera przedstawił rozwiązania, które są stosowane w Zakładzie, podkreślając znaczenie prawidłowego zmianowania. Studenci zainteresowani byli uprawą roślin pastewnych oraz ich wpływem na obniżenie kosztów pasz.

Zwiedzającym zaprezentowano również doświadczenia, które są prowadzone w Zakładzie pod kierunkiem prof. G. Podolskiej oraz dr hab. A. Sułek.

Drugim punktem spotkania był przejazd na część gospodarstwa, która znajduje się w Werbkowicach, gdzie zaprezentowano studentom hodowlę owiec i ochronę zasobów genetycznych koni małopolskich. Hodowla owczarska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Odwiedzający pogratulowali osiągnięć związanych z zarejestrowaniem rasy wrober roztoczański wyhodowanej w RZD Werbkowice.

Trzecia część wizyty obejmowała zwiedzanie fermy krów mlecznych w Kotorowie, gdzie przedstawiono wolnostanowiskowy system utrzymania krów, a także omówiono problemy oraz zalety z nim związane. Słuchacze pytali o organizację wypasu tak licznego stada i jego wpływ na dobrostan zwierząt. Zainteresowanie wzbudziły także system udoju i wyniki osiągane przez Zakład − 8937 kg/krowy. Dyrektor RZD przedstawił system żywienia stosowany w Zakładzie oraz oszczędności, jakie poczyniono w celu poprawienia opłacalności produkcji. W trakcie toczonych podczas spotkania rozmów zwrócono szczególną uwagę na zwyżkę cen pasz w ostatnim czasie.  

Omówiono także doświadczenia związane z organizacją wypasu i wprowadzeniem monitoringu odrostu pastwiska, realizowane wspólnie z LODR w Końskowoli.

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, kończąc swą wizytę w RZD w Werbkowicach, podziękowali za prezentację Zakładu i praktyczną, rzetelną dawkę wiedzy.

Zakład oczekuje na dalsze wizyty studentów oraz uczniów szkół rolniczych.


Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content