Prace przedwdrożeniowe w obszarze bio-nawozów

Jednym z projektów realizowanych w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest KOMPO-MIK (Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wzbogaconych mikrobiologicznie bio-nawozów wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki  w warunkach suszy, nr projektu: NR 2/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021.)

Celem głównym projektu jest opracowanie technologii wytwarzania bio-nawozu na bazie kompostu i bakterii wspomagających rozwój warzyw selerowatych oraz papryki w warunkach suszy jako wsparcie dla rozwoju gospodarki odpadami w cyklu zamkniętym oraz strategii adaptacji i mitygacji zmian klimatu w rolnictwie. Technologia będzie łączyć dwie różne strategie mające na celu zwiększenie odporności warzyw na suszę i zmniejszenie strat plonów w sezonach o niekorzystnych warunkach wodnych, tzn. wykorzystanie potencjału odpornych na suszę bakterii, wspomagających rozwój i odporność roślin, oraz zwiększanie zdolności retencyjnych gleb poprzez wprowadzanie do niej egzogennej materii organicznej.

W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy IUNG-PIB (dr hab. Grzegorz Siebielec, mgr inż. Sylwia Siebielec) oraz Katedry Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (prof. dr hab. Jacek Dach, dr inż. Damian Janczak, dr inż. Jakub Mazurkiewicz).

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content