Seminarium NUTRIMAN – 6 maja 2021. Zagospodarowanie odpadów z gosp. rolnych i przemysłu rolno-spożywczego

Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network

zaprasza na seminarium:

 

Platforma ZOOM, 6 MAJA 2021

Seminarium odbywać się będzie w godzinach: 11:15 – 13:30

Głównym celem warsztatów zatytułowanych

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z GOSPODARSTW ROLNYCH I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I NOWE TRENDY  W ICH UNIESZKODLIWIANIU  

jest przedstawienie wyników projektu badawczego NUTRIMAN oraz poinformowanie o regulacjach prawnych i wymogach bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie.

NUTRIMAN jest siecią tematyczną, która gromadzi wiedzę na temat łatwo dostępnych praktyk i technologii w zakresie odzyskiwania składników odżywczych z korzyścią dla rolników.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, inaczej nazywana także gospodarką cyrkularną, to koncepcja zmierzająca do racjonalnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia negatywnego oddziaływania wytwarzanych produktów na środowisko. W rolnictwie zachodzi potrzeba, by do celów nawożenia wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu lub materiały organiczne. Warsztaty przedstawią uczestnikom przykłady nowych technologii odzyskiwania azotu i fosforu. Będą też okazją do omówienia problemów w sektorze i wzmocnienia współpracy między rolnikami, naukowcami i przemysłem. To bezpłatne wydarzenie skierowane jest głównie do: rolników i uczelni związanych z sektorem rolno‑spożywczym.

PROGRAM

11:15 – 11:25 Powitanie uczestników

11:25 –11.45  Prezentacja projektu NUTRIMAN, platformy dla rolników oraz produków (ID 192) – Dr hab. Alina Syp, prof. IUNG-PIB

                          Pytania, dyskusja

11.55 – 12:25 Przepisy prawne i wymogi bezpieczeństwa w stosowaniu odpadowych materiałów w rolnictwie (ustawa o odpadach, program azotanowy, zagospodarowanie metodą R10-na powierzchni pola, najlepsze dostępne praktyki BAT itp.) – Marek Krysztoforski CDR O w Radomiu

                       Pytania, dyskusja

12.25 -13.05   Przetwarzanie i stosowanie organicznych  odpadów i produktów ubocznych – Marek Krysztoforski CDR O w Radomiu

Pytania, dyskusja

13.20-13.30    Podsumowanie

Informacje:

Aby uzyskać więcej informacji na temat Projektu Nutriman, odwiedź: www.nutriman.net

Kontakt w Polsce: Instytut Uprawy Nawożenia I Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Alina Syp: asyp@iung.pulawy.pl,  Grzegorz Siebielec:  gs@iung.pulawy.pl

Rejestracja: asyp@iung.pulawy.pl

Projekt uzyskał finansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu H2020, numer kontraktu No 818470. Pozyskane dane są chronione zgodnie z ustawą RODO – link do regulacji IUNG-PIB.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content