„Zielony Ład – w kierunku rolnictwa ekologicznego, czy ekologizacji rolnictwa?”

„Zielony Ład – w kierunku rolnictwa ekologicznego, czy ekologizacji rolnictwa?” – pod takim tytułem odbyło się seminarium online organizowane dnia 19 marca 2021 r. przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Prelegentami wydarzenia był prof. dr hab. Wojciech Ziętara oraz mgr Zofia Mirkowska, którzy przedstawili najważniejsze wyniki badań oceny gospodarczych i społecznych skutków zwiększenia powierzchni UR będących w użytkowaniu gospodarstw ekologicznych w Polsce, w sytuacji gdy produktywność ziemi w tych gospodarstwach jest niższa o 50%. Dodatkowym wyzwaniem przeprowadzonych badań na terenie krajów UE, w tym Polski, była próba odpowiedzi na pytanie: czy realizacja celów środowiskowych i ochrony klimatu przez zwiększenie powierzchni UR w gospodarstwach ekologicznych jest właściwym sposobem w przeciwieństwie do systemów rolnictwa integrowanego i precyzyjnego. Szczególnej analizie porównawczej autorzy wystąpienia poddali polskie i niemieckie gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne. Seminarium cieszyło się sporym zainteresowaniem, bowiem zgromadziło ponad 80 uczestników. W żywej dyskusji, którą prowadził prof. dr hab. Marian Podstawka, dyrektor IERiGŻ-PIB uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, dr hab. Jerzy Kopiński, prof. dr hab. Józef Zegar, dr. hab. Anna Matuszczak, dr. hab. Marek Wigier, mgr inż. Adam Kagan, dr. hab. Jarosław Stalenga, prof. dr. hab. Wojciech Jóźwiak i dr Łukasz Ambroziak.
/AT DUW/

webinarium IERiGŻ

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content