Bieconomy Innovation Week

Bioeconomy Innovation Week

W dniach 3-5 marca 2021 roku odbyła się wirtualna konferencja Bioeconomy Innovation Week, organizowana w ramach projektu POWER4BIO. Spotkanie było doskonałą okazją wymiany doświadczeń licznego grona przedstawicieli sektora biogospodarki tj. decydentów wysokiego szczebla, przedstawicieli Komisji Europejskiej i naukowców z kluczowych projektów i inicjatyw biogospodarczych Europy Środkowo-Wschodniej i nie tylko. Liczne grono gości dyskutowało na temat możliwości wsparcia potencjału biogospodarki w kontekście nowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Europejskiego Zielonego Ładu oraz pandemii COVID-19.

BIOEASTsUP

Sekretarz Generalny BIOEAST Barna Kovacs podczas swojego wystąpienia oraz dyskusji podkreślał jak ważnym elementem dla społeczeństwa w świetle nadchodzących, jak to nazwał „szokujących” zmian klimatycznych i pandemicznych, są inwestycje bioekonomiczne, m.in. związane z aspektami racjonalnego wykorzystania biomasy. Polskę reprezentowała dr hab. Magdalena Borzęcka z IUNG-PIB w Puławach – kierownik projektu BIOEASTsUP i przedstawiła aktualny stan zaangażowania różnych instytucji w kraju w procesie tworzenia strategii zrównoważonej biogospodarki w ramach projektu BIOEASTsUP. Dr hab. Magdalena Borzęcka wygłosiła również interesujący referat na temat narzędzia wspierającego strategię biogospodarki w Polsce jakim jest Platforma Biogospodarki, jako skuteczny sposób na integrację różnych środowisk, ich wiedzy, doświadczeń oraz promocji działań w zakresie biogospodarki jak również edukacji zainteresowanych stron. Platforma Biogospodarki została przygotowana w ramach projektu BIOECON. Pan Dusan Drabik, zastępca koordynatora projektu Biomonitoring 2020, podkreślał na przykładzie m.in. Polski jak ważnym elementem opisującym dynamikę rozwoju biomonitoringu są wskaźniki postępu i regresji tego sektora gospodarki. Prelegenci byli zgodni, że nie tylko istotne są aspekty ekonomiczne tj. PKB czy poziom zatrudniania, ale równie ważne są czynniki społeczne i środowiskowe.

Dr Paweł Chmieliński reprezentujący IRWIR PAN oraz lider tematycznej grupy roboczej ds. systemów żywnościowych wyjaśnił jaką rolę spełnia ta grupa w kontekście podejmowanych inicjatyw projektu BIOEAST, jak również podkreślił wagę współpracy jej reprezentantów i wymianę informacji z członkami innych grup i projektów. Spośród wielu ciekawych projektów prezentowanych na konferencji takich jak BSAT, EUBIONET, CELEBIO, BE-Rural na uwagę z punktu widzenia zaakcentowania rozwoju biogospodarki w Polsce, zasługiwała prelekcja pani Laury Garcia Laverde, lidera pakietu roboczego w projekcie POWER4BIO. Pani Laverde scharakteryzowała w syntetyczny sposób pięć regionalnych strategii biogospodarki w obrębie Europy Środkowo-Wschodniej, w tym regionu Polski – Mazowsza, szczególnie akcentując główne komponenty strategii oraz kluczowe strategiczne obszary priorytetowe.

|AT|

22.03.2021: Raport organizatora z wydarzenia: https://power4bio.eu/report-of-bioeconomy-innovation-week

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content