Ogłoszenie wstępne: 2. zaproszenie wewnętrzne do składania wniosków projektowych w ramach EJP SOIL

EJP SOIL wstępnie ogłasza zbliżające się otwarcie 2. zaproszenia do składania wniosków wspólnych projektów badawczych, z budżetem wysokości max. 30 mln €. Nabór rozpocznie się 01.04.2021, a ostateczny termin składania wniosków upłynie 31.05.2021.

EJP SOIL

Europejski Wspólny Program „EJP SOIL – w kierunku przyjaznego dla klimatu zrównoważonego zarządzania glebami rolniczymi” obejmuje 24 kraje zobowiązane do realizacji celu ogólnego, jakim jest zapewnienie zrównoważonych rozwiązań w zakresie gospodarowania glebą rolniczą, które przyczynią się do sprostania kluczowym wyzwaniom społecznym, w tym zmianom klimatu i przyszłym dostawom żywności.

Uzasadnienie & Cel zaproszenia

EJP SOIL zajmuje się ważnymi kwestiami społecznymi w sposób zintegrowany, każda innowacja opracowana w ramach EJP SOIL będzie więc odpowiadać potrzebom społecznym i dzięki temu będzie miała znaczenie dla rynków europejskich i światowych. W ramach powstałych ram wiedzy, EJP SOIL wspiera rozwój wiedzy poprzez liczne projekty badawcze i innowacje realizowane za pośrednictwem wewnętrznych i zewnętrznych zaproszeń EJP SOIL.

Celem ogólnym drugiego zaproszenia wewnętrznego jest finansowanie projektów badawczych otwartych dla beneficjentów EJP SOIL i powiązanych stron trzecich w celu wypełnienia luk w badaniach i rozwoju określonych w „Planie działania Programu EJP SOIL” i rocznym programie prac EJP SOIL na rok drugi.

Zakres & oczekiwany wpływ i rezultaty obecnego EJP

EJP SOIL przyczynia się do długofalowego dostosowania strategii badawczych, na dwa główne sposoby: i) poprzez opracowanie wspólnej wizji oraz ii) poprzez utworzenie platform dla sieci gleboznawców oraz innych interesariuszy związanych z glebą w Europie. Wspólna wizja zostanie opracowana przez beneficjentów konsorcjum i będzie dotyczyła pożądanych właściwości gleby i sposobów ich osiągnięcia. Zaproszenia wewnętrzne sprzyjać będą dostosowaniu działań prowadzonych przez beneficjentów EJP SOIL, powiązane strony trzecie oraz ważne europejskie podmioty badawcze w dziedzinie nauk rolniczych, ekologii, nauk o glebie i klimacie. Aby ułatwić rozwój odpowiedniej wiedzy, EJP SOIL przeprowadzi syntezę i działania inwentaryzacyjne oraz projekty badawcze i integracyjne.

Budżet & Warunki finansowania

EJP SOIL to pięcioletni projekt trwający od lutego 2020 r. do stycznia 2025 r. EJP SOIL wpisuje się w koncepcję współfinansowania: jest w 50% finansowany przez KE – w wysokości 40 mln EUR i w 50% przez organizacje tworząc konsorcjum – w wysokości kolejnych 40 mln €. W związku z tym koszty wdrożenia EJP SOIL sięgają łącznie 80 mln EUR. Tylko partnerzy EJP SOIL i powiązane strony trzecie mogą brać udział w wewnętrznych zaproszeniach do składania wniosków. Uczestnicy EJP SOIL, którzy biorą udział w przygotowaniu naboru, nie mogą uczestniczyć w przygotowaniu wniosków i późniejszej realizacji projektów badawczych.

Aby przeczytać pełny tekst zaproszenia, kliknij tutaj.

Webinarium dla zainteresowanych wnioskodawców

12 marca 2021 r. zorganizowane zostanie webinarium internetowe dla zainteresowanych wnioskodawców, które zaprezentuje przegląd wszystkich istotnych aspektów Zaproszenia (tj. tematy, warunki, wymagania, składanie wniosków, ocena, itp.) oraz przewiduje czas na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte. Webinarium odbędzie się w godzinach 13:00-15:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET). Bardziej szczegółowe informacje zostaną opublikowane w odpowiednim czasie bezpośrednio na stronie internetowej elektronicznego narzędzia do składania wniosków.

Zapisz się do newslettera EJP SOIL na www.ejpsoil.org, aby otrzymywać najnowsze aktualizacje.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content