Nominacja do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 dr Karolina Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej

Mamy przyjemność poinformować, że dr Karolina Furtak z Zakładu Mikrobiologii Rolniczej uzyskała nominację do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii: Nauka dla lepszego życia w przyszłości.

Nominacja została przyznana za realizację projektu pt. Poszukiwanie bakterii adaptujących się do ekstremalnych warunków wilgotności gleby oraz ocena wpływu stresu hydrologicznego na jakość środowiska glebowego (2019/35/N/NZ9/00830) finansowanego przez NCN w ramach programu Preludium 18. Opiekunem naukowym projektu jest dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL.

Nagroda jest kontynuacją dotychczasowej kategorii „Naukowiec Przyszłości” w ramach Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju, wyróżnienia przyznawanego od 2016 roku.

Misją Nagrody jest wyróżnianie polskich i zagranicznych Naukowców, którzy dążą do wykorzystania swoich badań w praktyce gospodarczej, dla dobra społeczeństwa i na rzecz inteligentnego rozwoju. Nagroda jest formą docenienia pracy zarówno doświadczonego Naukowca, jak i Naukowca będącego na początku swojej kariery, a także ma służyć budowaniu, wzmacnianiu marki osobistej Laureatów Nagrody oraz upowszechnianiu i promowaniu wśród opinii publicznej ich dotychczasowych wyników nowatorskich badań i innowacyjnego sposobu myślenia.

Ideą Nagrody jest wyszukiwanie, odkrywanie, docenianie i upublicznianie przede wszystkim badań naukowych i ich autorów, którzy aktualnie realizują swoje innowacyjne, nowatorskie projekty, a ich praca i efekty badań mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości.

Nagradzane projekty już teraz lub w przyszłości mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę i podnieść standard życia ludzi. Organizatorem wyróżnienia jest Centrum Inteligentnego Rozwoju, a Partnerem merytorycznym Nagrody Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju przy Politechnice Śląskiej. Partnerem medialnym i współorganizatorem sekcja tematyczna Rzecz O Innowacjach.

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content