Konferencja „Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu produkcji roślinnej. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”

Konferencja „Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu produkcji roślinnej. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”

Konferencja „Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu produkcji roślinnej. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”

W dniu 15 września 2020 roku w PODR w Boguchwale odbyła się konferencja pt. „Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu produkcji roślinnej. Innowacyjne technologie w produkcji roślinnej”. Konferencja była współorganizowana przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji zadania 2.3 w Programie Wieloletnim IUNG-PIB pt. „Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej (zboża, rośliny pastewne i rośliny energetyczne)”. Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor PODR w Boguchwale mgr inż. Robert Pieszczoch, który podkreślił znaczenie współpracy z instytucjami naukowymi w przekazywaniu wiedzy dla szerokiej praktyki rolniczej. W spotkaniu uczestniczyli doradcy PODR i rolnicy z Rejonu Podkarpacia.

W ramach konferencji przedstawiono następujące referaty:

  • Wybrane aspekty postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu jakości surowców roślinnych (prof. dr hab. Janusz Podleśny, IUNG-PIB Puławy).
  • Najnowsze osiągnięcia Hodowli Roślin Danko (dr Adam Gleń, DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.).
  • Wpływ hodowli roślin na wydajność produkcji rolnej (inż. Radosław Radulski, Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. Grupa IHAR).
  • Możliwości łagodzenia stresu suszy poprzez działania agrotechniczne (dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB).
  • Innowacyjne systemy uprawy roli i ich wieloaspektowa ocena (dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG-PIB).
  • Wybrane zagadnienia z zakresu produkcji roślinnej prowadzonej w wybranych gospodarstwach rolnych w województwie podkarpackim (prof. dr hab. Janusz Podleśny, IUNG-PIB Puławy).
  • Prezentacja pola doświadczalnego i doświadczeń prowadzonych w PODR w Boguchwale (dr inż. Michał Noworól, PODR w Boguchwale).

Konferencja była okazją do przedstawienia badań prowadzonych w IUNG-PIB Puławy i niektórych ośrodkach polskiej hodowli roślin a także wymiany poglądów oraz pogłębienia współpracy pomiędzy Instytutem i PODR w Boguchwale.

W imieniu organizatorów

prof. dr hab. Janusz Podleśny

Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy
Skip to content